Kunnallisia perhepäivähoitajia voisi käyttää sijaisina päiväkodeissa – kirjoittaja kaipaa myös avointa ja kiihkotonta keskustelua tuulivoimasta

Luin Oriveden Sanomien 14.12.2022 ilmestyneestä numerosta Kynät puhuvat -palstalta kolme mielenkiintoista mielipidettä.

Kaksi niistä olivat ”Orivesi, lapsiperheiden karkottaja?” ja siihen vastine ”Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään kaikille hakijoille”. Kommentoin ensin näitä.

Ensimmäisessä mielipiteessä kirjoittaja valitti sitä, että Oriveden kaupungin ja yksityisten pienten lasten perhepäivähoito sekä yksityisten päiväkotien että kaupungin osalta on ajettu viimeisen neljän vuoden aikana alas kysynnän lisääntymisestä huolimatta.

Lue myös: Orivesi, lapsiperheiden karkoittaja? – kirjoittajan mukaan lapselle on ollut vaikea löytää hoitopaikkaa

Lue myös: Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään Orivedellä kaikille hakijoille – ”Äkillisissä tapauksissa se järjestetään kahdessa viikossa”, toteavat kasvatuspäälliikö ja kasvatus- ja opetusjohtaja tekstissään

Samalla kirjoittaja lähetti terveisiä kaupunginvaltuustolle, että asia kannattaa ottaa pikaisesti esille. Kirjoituksesta sai sen käsityksen, että väite perustuu kirjoittajan perheen omakohtaisiin kokemuksiin.

Kaupungin varhaiskasvatuspäällikön ja kasvatus- ja opetusjohtajan yhteisessä vastineessa asia jyrkästi kiistettiin ja samalla esiteltiin kattavasti Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksen rakennetta ja käytäntöjä, miten ja milloin varhaiskasvatukseen voi paikkaa lapselle hakea. Samalla selvitettiin sitä, miksi kunnallista perhepäivähoitoa ollaan ajamassa alas.

Ensimmäisen tekstin kirjoittajalle tiedoksi, että varmaankin noin 3–4 vuotta sitten erityisesti tuota kunnallisten perhepäivähoitajien rekrytoinnin lopettamista käsiteltiin Oriveden kaupunginvaltuustossa.

Keskustan valtuustoryhmä vastusti ainoana ryhmänä tuota hanketta, eikä voinut hyväksyä niitä perusteluja, että yksityisten perhepäivähoitajien käyttö on edullisempaa, koska heille ei tarvitse maksaa ylityökorvauksia ja he voivat tehdä kuinka pitkää työpäivää hyvänsä.

En tiedä, miten sitä asiaa on tutkittu, että perheet eivät enää halua lapsiaan perhepäivähoitoon tai ettei kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi ole enää halukkaita. Sitä ei kasvatus- ja opetusjohtaja Mattila kertonut esittelyssään siinä valtuuston kokouksessa, missä tuo rekrytointikieltopäätös nuijittiin pöytään. Itse sitä oli tuolloin vaikea uskoa, enkä usko edelleenkään.

Olen seurannut kunnallista perhepäivähoitoa Tampereella hyvin läheltä eli omassa kodissani noin 30 vuoden ajan. Lisäksi olen seurannut varhaiskasvatuksen toteutusta eri päiväkodeissa Orivedellä myös läheltä noin 6–7 vuoden ajan ja tiedän, että päiväkodeissa on aika ajoin ollut huutava puute hoitajista ja myös heidän sijaisistaan.

Onkohan tilanne nyt parin vuoden aikana parantunut? Voisin helposti kuvitella, että uusia rekrytoitavia kunnallisia perhepäivähoitajia voitaisiin käyttää sijaisina päiväkodeissa, kun heillä oma lapsiryhmä on tilapäisesti pienempi kuin se maksimi neljä. Kunnallisten perhepäivähoitajien ylityövapaat voitaisiin hoitaa siten, että lapset olisivat hoitajan vapaapäivinä tietyssä päiväkodissa tai toisella nimikkopäivähoitajalla, jolla on lapsimäärässä vajausta.

Näin ainakin toimittiin Tampereella, miksi ei Orivedelläkin? Perhepäivähoitajien palkkaaminen toisi hyötyjä ja joustoja myös sivukylien lastenhoito-ongelmiin. Tarkoitan nyt erityisesti Eräjärveä, missä kesäaikana, kun päiväkoti on kiinni, lasten hoito on tuottanut ongelmia. Toinen kylä on Hirsilä, mistä päiväkoti katosi keväällä, kun koulu lakkautettiin.

Mainittakoon vielä, että ainakin osa päiväkotien johtajista, nimiä mainitsematta, olivat eri mieltä kunnallisen perhepäivähoidon alasajosta, mutta tyytyivät ylempää tulleeseen ohjaukseen asiassa.

Kolmas mielipide käsitteli tuulivoiman mahdollisia haittoja. Otsikolla Tuulee sittenkin Veli-Matti Vanhanen päihitti Kullervo Erkkilän 7. joulukuuta Oriveden Sanomissa esittämät mielipiteet tuulivoiman haitoista yksi kerrallaan perustellen kantansa selkeillä todennetuilla faktoilla.

Lue myös: Tuulee sittenkin – kirjoittaja tekee reunahuomautuksia tuulivoimaa koskeneeseen mielipiteeseen

Tietysti voidaan väittää, että Vanhasen lähdeaineiston tuulivoimayhdistyksen nettisivujen tiedot eivät ole totta!

Me tarvitsemme erilaisia, mahdollisimman päästöttömiä, toisiaan tukevia ja korvaavia energian tuotantomuotoja.

Oriveden kaupunginvaltuuston niin sanotussa budjettikokouksessa pitämässäni ryhmäpuheenvuorossa sanoin, että tärkeä asia, mistä olisi voitava valtuustossakin puhua avoimesti ilman leimaantumista, ovat tuulivoimalat. Tuulivoiman merkitys esimerkiksi kunnan taloudelle ja alueen energiaomavaraisuudelle saattaa olla jatkossa tärkeä.

Samassa ryhmäpuheenvuorossani totesin, että tuulivoiman hyödyistä ja haitoista, mahdollisista soveltuvista alueista ja vaihtoehdoista tuulivoimalan rakentamiselle Oriveden alueella pitäisi voida keskustalla laajasti ja kiihkottomasti eri asiantuntijoita kuunnelleen. Aihe on ollut tabu, mistä ei oikein ole uskallettu keskustella, koska pelätään leimaantumista.

Jyrki Tuomaala

Oriveden Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Leave a Comment