Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään Orivedellä kaikille hakijoille – ”Äkillisissä tapauksissa se järjestetään kahdessa viikossa”, toteavat kasvatuspäälliikö ja kasvatus- ja opetusjohtaja tekstissään

Lakisääteinen varhaiskasvatuspaikan järjestämisvelvoite pystytään täyttämään Orivedellä. Paikan järjestäminen käynnistyy sen jälkeen, kun saamme perheeltä varhaiskasvatushakemuksen. Kaikki hakijamme saavat varhaiskasvatuspaikan lain velvoittaman järjestämisajan puitteissa, eikä yksikään hakija jää ilman paikkaa.

Lue myös: Orivesi, lapsiperheiden karkoittaja? – kirjoittajan mukaan lapselle on ollut vaikea löytää hoitopaikkaa

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava lain mukaan viimeistään neljä kuukautta ennen palvelun tarpeen alkua. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), joissa palvelun tarve ei ole ollut ennakoitavissa, paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Joskus huoltaja haluaa lapsensa vain tiettyyn päiväkotiin, tietylle perhepäivähoitajalle tai tiettyyn hoitomuotoon (päiväkoti tai perhepäivähoito). Näitä toiveita emme pysty aina täyttämään, eikä lakikaan vaadi sitä, että perheelle on järjestettävä tietty hoitopaikka tai hoitomuoto.

Jos huoltaja haluaa paikan vain tietyltä perhepäivähoitajalta, voi paikkaa joutua jonottamaan. Huoltaja voi myös halutessaan ottaa tarjotun paikan vastaan ja jäädä siirtohakemuksella jonottamaan ensisijaista toivettaan.

Paras hetki hakea varhaiskasvatuspaikkaa on vuosittain elo- tai syyskuusta alkaen, jolloin paikkoja vapautuu eniten, kun yksi ikäluokka siirtyy esiopetukseen. Yksittäisiä paikkoja vapautuu ympäri vuoden. Pystymme sijoittamaan hakijoita pitkin vuotta vapaille päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikoille sekä kunnallisella että yksityisellä puolella.

Ei siis pidä paikkaansa, että varhaiskasvatuspaikkoja olisi seuraavan kerran vapautumassa vasta syksyllä 2023. Pieniä lapsia on aloittamassa tammi- ja helmikuussa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Juuri nyt meillä ei ole lapsia jonossa, vaan seuraavia hoitopaikkoja on haettu maaliskuun alusta alkaen. Muita hakemuksia ei ole tällä hetkellä käsittelyssä.

Varhaiskasvatuksessa ei ole erikseen pienten ja isojen lasten hoitopaikkoja, vaan päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmät muodostetaan aina hakijoiden mukaan. Perhepäivähoitoryhmässä voi joskus olla pelkästään alle 3-vuotiaita tai esimerkiksi vaihtelevasti 1–5-vuotiaita.

Kaupunki joutuu ottamaan varhaiskasvatuksen järjestämisessä huomioon myös taloudelliset näkökulmat. Varhaiskasvatuspaikkaa hakevat lapset sijoitetaan ensisijaisesti vapaana oleville paikoille, joilla on työntekijät valmiina. Uusia työntekijöitä palkataan, jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja.

Orivedellä tarkasteltiin vuosina 2018 ja 2019 varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Palveluverkon uudistamisen yhteydessä Orivedelle saatiin uusi yksityinen Pilke-päiväkotien palvelusetelipäiväkoti.

Palveluverkkoselvityksessä havaittiin, että perhepäivähoitopaikkojen kysyntä on vuosi vuodelta vähentynyt. Palveluverkon uudistuksessa päätettiin, että kaupungilta eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle ei palkata uusia. Kysyntä on laskenut myös valtakunnallisesti sen jälkeen, kun kunnalliset perhepäivähoitajat siirtyivät työaikalainsäädännön piiriin.

Tämä tarkoittaa sitä, että lapsille tulee hoitajan työajan tasoituspäivistä varahoitopäiviä varahoitoyksikössä. Yhä useammat huoltajat valitsevatkin nykyisin mieluummin päiväkotipaikan. Kunnallisia perhepäivähoitopaikkoja Orivedellä on kaupungin kokoon nähden vielä paljon, koska meillä työskentelee edelleen yhdeksän kunnallista perhepäivähoitajaa, joilla kullakin on neljä varhaiskasvatuspaikkaa.

Yksityiset perhepäivähoitajat sen sijaan eivät ole työaikalainsäädännön piirissä. Yksityinen perhepäivähoitaja ja päiväkotitoimija on yksityisyrittäjä, joka päättää itse varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesta yrityksensä toiminnasta ja esimerkiksi toiminnan päättämisestä. Yksityisen perhepäivähoitajan tai päiväkodin toiminnan päättämiseen kunta ei voi vaikuttaa.

Pyrimme aina täyttämään perheiden toiveet hoitopaikasta mahdollisimman hyvin. Orivedellä lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta sekä perhepäivähoidossa että päiväkodeissa.

Sari Koivisto

Oriveden kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö

Mia Mattila

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja

Leave a Comment