Tuulee sittenkin – kirjoittaja tekee reunahuomautuksia tuulivoimaa koskeneeseen mielipiteeseen

Muutama reunahuomautus Kullervo Erkkilän Oriveden Sanomissa 7.12.2022 olleeseen tuulivoimaa panettelevaan juttuun:

Lue myös: Tuulivoimalla energiakriisistä vai energiakriisiin – kirjoittajan mukaan tuulivoimaan tukeutuminen olisi arpapeliä

Erkkilä: ”Pitää paikkansa, että sopivan tuulisina aikoina voimalat tuottavat jopa 30 % teoreettisesta kapasiteetistaan.”

Ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi vuonna 2019 Suomen tuulivoimalat tuottivat keskimäärin 33 % teoreettisesta maksimivuositehostaan, parhaan tuulipuiston yltäessä 47 % tehoon.

Erkkilä: ”Viime aikoina on tuullut heikohkosti ja trendi ilmeisesti jatkuu.”

Ilmatieteen laitoksen tutkimusraportti 29.10.2020: ”Ilmastonmuutoksen myötä tuulisuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia Pohjois-Euroopassa, joskin syksyisin keskimääräisen tuulisuuden odotetaan hieman lisääntyvän. Suomessa myrskytuhojen ennustetaan lisääntyvän routakauden lyhentymisen ja vesisateiden vuoksi.”

Erkkilä: … ”tuulivoimalat eivät pyöri, vaan ne itse asiassa kuluttavat muusta sähköverkosta saatavaa sähköä…propellien sulattamiseen ynnä muiden…vempeleidensä ylläpitoon… ne kilpailevat…samasta sähköstä tavallisten kuluttajien kanssa ja täten nostavat sähkön hintoja. Nämä tuulivoimaloiden tavallisesta sähköverkosta ottamat määrät ovat kuulemma liikesalaisuuksia eikä niitä julkaista”.

Tuulipuistot tuottavat vuositasolla sähköä yli 90 % ajasta. Tuulivoimala käyttää hiukan sähköä omien järjestelmiensä ylläpitämiseen. Voimalan oma kulutus riippuu voimalatyypistä, sääolosuhteista, aiemmasta tuotantotehosta, mahdollisista lämmitysjärjestelmistä ja monesta muusta tekijästä.

Tyypillinen tuulivoimalan lämmitysjärjestelmän kulutus on 0,5–1,0 % voimalan vuosituotannosta. Eräässä tapauksessa erittäin vaikean jäätämisen alueella lämmitintä pidettiin päällä yli 1 000 tuntia yhden talven aikana. Tämä vastasi noin 2,0 % voimalan vuosituotannosta.

Tiedot ovat vapaasti saatavilla Suomen Tuulivoimayhdistyksen nettisivuilla.

Veli-Matti Vanhanen

Leave a Comment