Erkkilä vääristelee todellisuutta

Kullervo Erkkilä kirjoitti Oriveden Sanomissa 20.1.2021:

”Suomen tuulivoimayhdistys ry on yli 30 vuotta propagoinut ahkerasti ulkomaisten pörssiyhtiöiden omistaman tuulivoimateollisuuden puolesta. Sen jakama informaatio on yksipuolista, värittynyttä ja valheellista.”

Lue Kullervo Erkkilän mielipide: Lausuntoja

Todellisuudessa tuulipuistojen omistuksen jakautuminen vuonna 2019, jolta viimeisimmät tilastot ovat: 69 % kotimainen, 31 % ulkomainen (osuus kumulatiivisesta kapasiteetista, lähde: Suomen tuulivoimayhdistys).

Toisaalta, mitä vikaa ulkomaisissa pörssiyhtiöissä on?

Suomi tarvitsee lisää ulkomaisia investointeja maamme kasvun ja kehityksen tukemiseen: uuden yritystoiminnan rahoittamiseen sekä vientitulon ja työpaikkojen luomiseen. Ulkomaisten investointien myötä saamme myös lisää pääomaa tuotekehitykseen sekä pystymme vahvistamaan tietotaidon ja osaamisen karttumista yrityksissä.

Ulkomaiset yritykset eivät investoi tänne kuitenkaan isänmaanrakkaudesta, vaan sen on oltava liiketaloudellisesti järkevää.

Suomen tuulivoimayhdistyksen jäsenistöön kuuluu yli 180 henkilöjäsentä sekä yli 140 yritys- ja yhteisöjäsentä. Jäsenyritysten kirjo on laaja: voimala- ja komponenttivalmistajista hanketoimijoihin, laki- ja konsulttitoimistoista kuljetus- ja nostoyrityksiin. Joukossa on myös kuntia ja oppilaitoksia.

Yhdistykseen voi liittyä kuka tahansa tuulivoima-alasta kiinnostunut. Yhdistyksen toiminta vaikuttaa hyvin läpinäkyvältä, muun muassa yhdistykseen kuuluvista yrityksistä on luettelo yhdistyksen nettisivuilla.

Yhdistyksen visiona on rakentaa suomalaisille puhdasta ja turvallista omaa energiantuotantoa, työllistää luomalla kotimaista kannattavaa uusiutuvan energian liiketoimintaa ja toteuttaa puhtaampaa huomista jo tänään (lähde: Suomen tuulivoimayhdistys).

Vaikuttaa todella omituiselta Erkkilän väite yhdistyksen toimimisesta ulkomaisten pörssiyhtiöiden propagandistina.

 Veli-Matti Vanhanen

Leave a Comment