Lausuntoja

Oriveden kaupunginhallitus on kaupunginjohtajan ehdotuksesta päättänyt pyytää tuulivoimaa koskevan kuntalaisaloitteen takia lausuntoja jatkovalmistelujen pohjaksi eri yhteisöiltä. Näitä ovat muun muassa Pirkanmaan Liitto, Pirkanmaan ely-keskus, Elenia Oy, Fingrid Oyj, BirdLife Suomi ry, Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ja erilaiset Oriveden lautakunnat.

Mitäpä tämä ”jatkovalmistelujen pohjaksi” merkitsee. Pirkanmaan Liitto on sitoutunut tekemään Pirkanmaan tuulivoimamaakunnaksi ja edistämään tuulivoiman luvitusta. Tavoite on vähintään kymmenkertaistaa tuulivoimakapasiteetti.

Pirkanmaan ely-keskus on juuri saanut valtion rahoitusta tuulivoiman lisäämiseksi ja Ympäristöministeriön uudeksi kansliapäälliköksi on nimitetty vihreiden ehdokas Juhani Damski. Ympäristöministeriö vastaa ely-keskusten tuulivoimakysymyksistä.

Fingrid on lain mukaan sitoutettu rakentamaan tuulivoimaa varten tarvittavat verkot ja muuntajat sekä veloituksetta myymään tuulivoimaloiden tuottaman sähkön. Kustannukset veloitetaan kuluttajilta.

Juupajoen kunnalta, joka tulisi olemaan rakennettavien voimaloiden lähinaapuri ja luultavasti kärsisi eniten voimaloiden haittavaikutuksista, ei ole pyydetty mielipidettä.

Helposti herää kysymys, halutaanko näillä lausunnoilla kumota kuntalaisaloitteen sanoma ja viestittää tuulivoimateollisuudelle, nyt kannattaa hakea kaavamuutosta.

Monissa aikaisemmissa tapauksissa kaavaa tai rakennuslupia on haettu ”pienehköille” noin 100–200 metriä korkeille voimaloille. Kun kaava tai lupa on hyväksytty, rakentaja hakee tekniikan kehittymisen, muuttuneiden olosuhteiden tai muun sellaisen takia lupaa rakentaa puolta suuremmat myllyt. Tällaiset mitättömät muutokset tehdään sitten kunnassa viranomaispäätöksenä ilman suurempaa keskustelua yhdellä nuijankopautuksella.

Tuulivoima-alan etujärjestö Suomen tuulivoimayhdistys ry on yli 30 vuotta propagandoinut ahkerasti ulkomaisten pörssiyhtiöiden omistaman tuulivoimateollisuuden puolesta. Sen jakama informaatio on yksipuolista, värittynyttä ja valheellista. Se on osa kybersotaa, jossa jaetaan osittain tosiasioita, mutta lopputulos vääristellään päinvastaiseksi.

Valitettavasti suurin osa asukkaistakin pitää näitä väitteitä tosina, eikä lehdistökään ole asioita liiemmin kyseenalaistanut. Kyseessä on onnistunut kampanja, eikä suuri yleisö yksinkertaisesti tiedä tosiasioita.

Viime kädessä tuulivoimarakentaminen on poliittinen päätös, jolla ratkaistaan koko Oriveden ja Juupajoen tulevaisuus. Tulevissa kuntavaaleissa ehdottomasti tärkeimpänä kysymyksenä ehdokkaan suhtautuminen tuulivoimarakentamiseen asutuksen tuntumaan.

Muuttuuko Orivesi suureksi teollisuusalueeksi, jossa jättimäiset voimalat ulisevat, pilaavat maisemat, terveyden ja ympäristön? Vai voivatko nykyiset ja tulevat asukkaat nauttia edelleen lähes koskemattomasta ja virkistävästä luonnosta?

Kullervo Erkkilä

Leave a Comment