Tutkimusten tulkintaa

Oriveden Sanomissa 20.1.2021 Veli-Matti Vanhanen kirjoitti  tuulivoimasta. Haluaisin kydä läpi muutamia hänen väitteitään.

Lue Veli-Matti Vanhasen mielipide: Pelottelu tuulivoimalla jatkuu

Kesällä 2020 julkaistu infraäänitutkimus julkaistiin otsikolla: Infraäänet eivät aiheuta terveyshaittoja. Ilmajoella järjestettiin 24.9.2020 tilaisuus, jossa VTT:n tutkimusjohtaja Panu Maijala koronatilanteen takia etätilaisuutena kertoi kyseisestä tutkimuksesta ja vastasi Ilmajoen kunnanhallituksen livenä, sekä asukkaiden kirjallisesti esittämiin kysymyksiin.

Esitys on nähtävänä YouTubessa hakusanalla VTT:n tiedotustilaisuus Ilmajoella. Esitys on melko pitkä ja kestää tunnin ja 40 minuuttia. Aluksi Maijala kertoo, mitä tutkittiin, kuinka tutkittiin ja mitä ei tutkittu.

Mielenkiintoisinta on lopussa oleva kyselyosuus, jossa kunnanvaltuutetut ja asukkaat kyselivät tutkimuksesta, kuten esimerkiksi voivatko ihmiset sairastua tuulivoimaloiden takia, haluaisitteko itse muuttaa tuulivoima-alueelle, miksi tutkimusta ei tehty pitkäaikaisvaikutusten saamiseksi.

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin Maijala vastasi. Lopuksi hän evästi kunnanvaltuustoa sanoilla: Tehkää viisaita päätöksiä tuulivoiman suhteen ja miettikää vielä vaikka toinenkin kerta.

En tiedä, mikä oli tiedotustilaisuuden merkitys, mutta lyhyessä ajassa Ilmajoella  kerättiin kuntalaisaloite, jonka allekirjoitti noin 18 prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, joka lienee epävirallinen Suomen ennätys.

Osasyynä on varmasti se, että vuonna 2016 Ilmajoen Santavuorelle rakennettiin 17 noin 200-metristä tuulivoimalaa ja asukkailla on omakohtaiset kokemukset näistä laitoksista. Suunnitellut voimalat olivat siis noin kolmanneksen suurempia.

Asukkaat kertoivat laitoksien häiritsevän jokapäiväistä elämäänsä jopa yli 15 kilometrin päähän. Tietenkin saksalainen tuulivoimayhtiö teetti omia tutkimuksiaan ja mallinnoksiaan, mutta minkäs teet noille eteläpohjalaisille jukuripäille. Valitettavasti tällainen asioiden vääristely menee edelleen monelle läpi. Suosittelen käyntiä Ilmajoella.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 7.12.2020 valtuusto ylivoimaisella äänten enemmistöllä päätti hylätä Ilmajoelle laaditun tuulivoimakaavan äänin 32-2. Samalla kunnan alueelle määrättiin kolmen kilometrin suojaetäisyys tuulivoimaloiden ja asutuksen välille.

Hankkeen eräänä puuhamiehenä toiminut Juhana Lähdesmäki totesi blogissaan:

”Selvitykset eivät tarjonneet mitään uutta tietoa tuulivoimaloiden kielteisistä terveysvaikutuksista, sillä tutkimus keskittyi vain siihen, miten ihmisen keho reagoi infraäänten vaikutukseen. Tutkimuksessa koehenkilöitä altistettiin laboratorio-olosuhteissa nauhoitetun infraäänen vaikutukselle 10 sekunnin jaksoissa. Jokainen voi tästä vetää omat johtopäätöksensä, oliko testimenetelmä oikea vai ei.

Tuulivoimaloiden  lähellä asuvat ihmiset kuitenkin altistuvat vaikutuksille usein vuorokauden ympäri kuukaudesta toiseen. Tutkimuksessa ei myöskään otettu lainkaan kantaa kuuluvan tuulivoimamelun, tärinän, merkityksellisen sykinnän eli amplitudimodulaation, eikä myöskään lapojen aiheuttaman välkevaikutuksen tai lentoestevalojen vilkkumisen terveysvaikutuksiin.”

Ihminen pystyy kuulemaan ääniä vain tietyllä äänialueella. Jotkut nisäkkäät, kuten valaat tai norsut viestivät matalilla infraäänillä jopa satoja kilometrejä. Koirapillit tuottavat korkeita ääniä, joita ihminen ei kuule.

Itse en ole muutamaan vuoteen kuullut heinäsirkkoja, joten olen vetänyt johtopäätöksen, että ilmastonmuutoksen takia heinäsirkat ovat hävinneet Orivedeltä.

Kullervo Erkkilä

Leave a Comment