Pitäisi kiinnostaa, eikö vain?

Sähkötupakasta on tullut ilmiö nuorten keskuudessa ympäri Suomea. Pirkanmaa ei ole poikkeus. Viime vuonna toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan Pirkanmaalla sähkötupakan käyttö on nuorten keskuudessa moninkertaistunut kahdessa vuodessa.

Oriveden osalta viime vuoden kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että 8.–9.-luokkien oppilaista päivittäin sähkötupakkaa käytti 6,3 prosenttia. Kahden vuoden takaiseen verrattuna käyttäjien osuus ikäluokasta on pysynyt käytännössä ennallaan. Tuolloin prosentti oli 6,4.

Oletettavaa on, että Juupajoki kulkee samassa linjassa, vaikka kunnan lukemia ei julkisesta kouluterveyskyselyn aikasarjasta löydykään.

Sähkötupakkaa ja siihen liittyviä tuotteita koskee 18 vuoden ikärajoitus. On syytäkin kysyä, miten tuotteita voi päätyä yläkoululaisille ja nuoremmillekin.

Todellisuuden kieltäminen ei ole hedelmällistä, eikä siitä ole apua mahdollisesti aiheutuvien ongelmien kitkemisessä. Parempi on, että asioista voidaan keskustella niiden oikeilla nimillä. Tietoa asiasta on myös tarjolla. Esimerkiksi Juupajoella on pidetty viime vuonna vanhemmille Porkkari-ilta, jossa aiheena oli nuoret ja päihteet. Vanhemmat tosin tilaisuudesta puuttuivat: heitä oli paikalla vain kourallinen.

Nuoret tietävät varsin hyvin, mistä sähkötupakkatarvikkeita saa hankittua ja mikä niiden hinta on. Aivan samalla tavalla nuorten tiedossa on, millaisissa hinnoissa katukaupassa muutkin päihteet liikkuvat. Kouluterveyskyselyn mukaan myös noin puolet nuorista on sitä mieltä, että niin Orivedellä kuin Juupajoella on helppo hankkia huumeita. Asian pitäisi kiinnostaa myös huoltajia.

Leave a Comment