Nyt on aika ideoida kohteita 30 000 euron määrärahalle – osallistava budjetointi sai aloitukseensa Juupajoella kunnon potin, ja ideoita alkoi sinkoilla välittömästi kisan avauduttua

Juupajoella aloitettiin tämän viikon alussa kunnan historian ensimmäinen osallistavan budjetoinnin kierros. Ensimmäinen vaihe on ihan kaikille kuntalaisille suunnattu kehotus ideoida kohteita tälle kunnan perintövaroista irrotetulle summalle. Aikaa ideointiin on maaliskuun loppuun.

– Kuka tahansa voi jättää kuntalaisten hyvinvointia lisääviä ehdotuksia, jotka ovat toteutettavissa tähän varatulla 30 000 euron määrärahalla. Ideoita on jo tullutkin toistakymmentä heti parissa päivässä, iloitsee kunnanjohtaja Riku Siren.

Hän lisää, että pikkukunnan mittakaavassa summa on poikkeuksellisen suuri, varaahan esimerkiksi Juupajokea huomattavasti suurempi Hämeenlinnan kaupunki vastaavaan tarkoitukseen saman verran.

Tavoitteena on siis testamentin tekijöiden hengessä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman laajasti. Joitakin reunaehtoja ideoinnille on kuitenkin asetettu. Idean toteuttamisen on oltava kunnan toimivallassa eikä se saa olla ristiriidassa esimerkiksi kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.

Ei lakisääteisiin palveluihin, ei saa muodostaa pysyvää menoerää

Varoja ei voi myöskään käyttää kunnan lakisääteiseen palvelutoimintaan, vaan nyt haetaan uusia ideoita ja kuntalaisten hyvinvointia lisääviä kohteita

Kustannusten idean toteuttamisesta pitää jäädä kertaluonteisiksi eikä siitä saa aiheutua merkittäviä toistuvia kuluja seuraaville vuosille. Idean olisi mielellään oltava toteutettavissa tämän vuoden aikana, eikä se voi olla kaupallista toimintaa. Kokonaiskustannusten on myös oltava arvioitavissa etukäteen.

Ideoista ei makseta palkkioita. Idean esittäjä luovuttaa myös kunnalle täyden oikeuden muokata ja jatkokehittää sitä tai yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi toisen idean kanssa. Kunnalla on oikeus toteuttaa ideat itse valitsemiensa kumppaneiden kanssa. Kumppanina voi toimia myös idean esittäjä.

Seuraavaksi parhaat ideat menevät äänestykseen

Osallistava budjetointi etenee niin, että huhtikuun alussa kunnan johtoryhmä arbvioi ideat ja seuloo niistä soveltuvimmat äänestysvaiheeseen.

Äänestys toteutetaan verkossa 15. huhtikuuta – 5. toukokuuta, ja äänensä voi jättää myös paperilla. Äänestettävät ideat esitellään myös kunnanvirastolla, kirjastossa ja koulukeskuksessa sekä pienten lasten koululla. Sähköisellä lomakkeella tai äänestyslomakkeella kunnanvirastossa tai kirjastossavoivat äänestää 16 vuotta täyttäneet juupajokelaiset. Kouluilla järjestetään erikseen oppilaiden äänestys.

Äänestykseen otetaan 5–10 osallistavan budjetoinnin periaatteita ja kriteerejä noudattavaa ideaa. Kaikki määräaikaan jätetyt ehdotukset, myös ne, jotka eivät etene äänestykseen, julkaistaan kunnan verkkosivuilla, mutta tekijän nimeä ei julkaista.

Kunnanjohtaja on sitoutunut esittämään yhtä tai useampaa äänestyksessä parhaiten pärjännyttä ideaa kunnanhallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen määrärahan käytöstä toukokuun puolivälissä.

Määräraha kunnan budjettiin on siis otettu kunnan saamista testamenttivaroista, joiden käyttötarkoitukseksi on varsin yleisesti määritelty kuntalaisten hyvinvointi. Nyt on siis kellä tahansa kuntalaisella mahdollisuus kertoa, mikä asia voisi tätä hyvinvointia konkreettisesti edistää ja saada se jopa toteutukseen asti.

Leave a Comment