Eläkevuodet saavat vielä odottaa – ansiokkaasti virkaansa hoitanut jatkaa Orivedellä kaksi vuotta

Oriveden kaupungin tekninen johtaja Matti Vesava jatkaa viran hoitamista, vaikka hänellä olisi mahdollisuus siirtyä loppusyksystä eläkkeelle.

Vesava on antanut suostumuksensa siihen, että hän jatkaa virassa vielä kaksi vuotta. Kyseinen ajanjakso on 1.11.2024-31.10.2026.

Kaupunki halusi Vesavan jatkavan virassa, sillä hän on valmistellut suunnitteluvaiheessa olevaa Rovastinkankaan koulun laajennusta.

Kyse on yhdestä Oriveden suurimmista lähivuosien investoinneista, jonka kustannusarvio tällä hetkellä on 7,5 miljoonaa euroa.

Lue myös: Rovastinkankaan koulun laajennuksen varsinainen suunnittelu alkaa – seiniä alkaa nousta ehkä jo ensi vuonna

Kaupunki näki, että laajennushankkeen sujuvan etenemisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että hankkeen johdossa teknisenä johtajana jatkaa sama viranhaltija.

Lisäksi kaupungin näkemys työnantajana on, että Vesava on hoitanut teknisen johtajan virkaa ansiokkaasti. Osaamisen ja ammattitaidon lisäksi hän on muun muassa pitänyt hyviä yhteistyösuhteita kaupungin johtoryhmään, luottamushenkilöihin ja sidosryhmiin.

Teknisen johtajan valinta kuuluu kaupunginhallitukselle, joten myös Vesavan määräaikaiseen viranhoitoon liittyvistä ehdoista ja yksityiskohdista on päätetty kaupunginhallituksessa.

Vesava valittiin Oriveden teknisen johtajan virkaan kesäkuussa 2021. Virkaa hän on hoitanut syyskuusta 2021 alkaen.

Lue myös: Matti Vesava valittiin Oriveden tekniseksi johtajaksi

Leave a Comment