Kappelineuvosto on nyt kappeliseurakunnan johtokunta – uusi nimi toi vain yhden muutoksen vanhaan kokoonpanoon

Juupajoen kappelineuvoston toiminta on lakkautettu ja sen tilalle on perustettu Juupajoen kappeliseurakunnan johtokunta.

Muutos oli tehtävä, sillä viime kesänä voimaan tullut kirkkolaki ei enää tunne kappelineuvostoa. Vuoden 2024 alussa voimaan tulleeseen Oriveden seurakunnan hallintosääntöön kappelineuvoston nimi onkin muutettu kappeliseurakunnan johtokunnaksi.

Lue myös: Hallintosääntö hyväksyttiin, pienet muutokset helppo hoitaa – Juupajoki saa kappalaisensa kappeliseurakunnan johtokuntaan viran puolesta

Vaikka neuvosto muuttui johtokunnaksi, ei toimielimen jäsenistössä tapahtunut kuin pieni muutos, sillä johtokunnassa on yksi jäsen enemmän kuin kappelineuvostossa.

Seurakunnan hallintosäännön mukaan johtokuntaan kuuluvat nyt puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Neuvostoon on aiemmin valittu kuusi jäsentä, joiden keskuudesta neuvosto on itse valinnut puheenjohtajansa.

Lue myös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heidi Jakara – varapuheenjohtajan tehtävän sai Heikki Lähteenmäki

Puheenjohtajakin pysyi ennallaan

Johtokunnan jäseninä jatkavat jo kappelineuvostossa olleet Pauliina Helperi (henkilökohtainen varajäsen Anita Vihersalo), Mari Alanko (Emmi Pajunen), Juha Hakonen (Jouni Piittala), Merja Kahila (Margit Harola), Maarit Kivinen (Simo Ripatti) ja Markku Pärssinen (Timo Musturi).

Uutena jäsenenä virkansa puolesta johtokunnasta paikan sai kappalainen Samuel Mäkinen. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Tero-Pekka Pajunen.

Jäsenistä kirkkovaltuusto valitsi helmikuun kokouksessaan johtokunnan puheenjohtajaksi Pauliina Helperin. Hän toimi myös jo kappelineuvoston puheenjohtajana.

Valitun johtokunnan toimikausi olisi normaalisti valtuustokausi eli neljä kalenterivuotta. Nyt valitun johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta eli vuoden 2026 loppuun saakka. Silloin päättyy myös meneillään oleva valtuustokausi.

Kappeliseurakunnan johtokuntaan valittujen jäsenten ja varajäsenten on asuttava Juupajoen kappeliseurakunnan alueella. Johtokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa Juupajoen kappeliseurakunnan seurakuntaelämän suunnittelu.

Kiemalle myönnettiin ero

Kokouksessaan kirkkovaltuusto myönsi myös Pasi Kiemalle eron seurakunnan luottamustehtävästä.

Syksyn 2022 seurakuntavaaleissa Kiema sai 20 ääntä ja hän on ollut Vakaumuksena välittäminen -listan 1. varajäsen.

Vaalituloksen perusteella listan 1. varajäsenen paikalle nousee nyt suntio Juha Vettenranta. Hän sai seurakuntavaalissa 19 ääntä.

Leave a Comment