Säästöpankki Sinetti kasvatti luottokantaansa

Hannu Syvänen
Säästöpankki Sinetin toimitusjohtaja Hannu Syvänen iloitsee, että pankin asiakasliiketoiminta kehittyi erittäin vahvasti vuoden 2023 aikana. Vakavaraisuusprosentti oli 22,2. Kuva: Jaana Ala-Lahti

Toimitusjohtaja Hannu Syvänen kuvailee Säästöpankki sinetin viime vuotta menestyksekkääksi. – Kasvoimme kannattavasti asiakastyytyväisyyden ollessa huipussaan.

Syvänen kertoo, että pankin liikevoitto kipusi viime vuonna 4 miljoonan euron tasolle.

– Henkilö- ja yritysasiakaskanta kehittyivät myönteisesti, ja pankin palveluja laajasti käyttävien ja asiointinsa keskittäneiden asiakkaiden määrä jatkoi kasvamistaan.

Säästöpankki Sinetin luotonanto kehittyi niin yksityisasiakkaiden kuin yritysasiakkaiden puolella. Koko luottokanta kasvoi 3,1 prosenttia ylittäen 300 miljoonan euron tason.

Pankin tase säilyi vuoden 2022 tasolla ollen vuoden 2023 lopussa 284,7 miljoonaa euroa.

Yleisön talletukset vähenivät vuoden aikana 2,8 prosenttia asiakkaiden käyttäessään kerrytettyä varallisuuttaan inflaation vaikutusten torjumiseen. Talletusten määrä viime vuoden lopussa oli 215,6 miljoonaa euroa.

Talouden epävarmuudesta huolimatta Säästöpankki Sinetin asiakasliiketoiminta kehittyi erittäin vahvasti. Vakavaraisuus vahvistui entisestään vuoden aikana ollen vuoden lopussa 22,2 prosenttia.

Syvänen korostaa, että säästöpankeilla on palkittu asiakaspalvelu, joka merkitsee pankkien arjessa tyytyväisiä asiakkaita. Säästöpankkien asiakaspalvelu sai tunnustuksen vuoden 2023 parhaana asiakaspalveluna. Kiitosta satoi työntekijöiden kuuntelemiseen ja hyvinvointiin satsaamisesta. Säästöpankkien luotettavuus on erittäin korkealla tasolla; viime vuoden EPSI Rating -tutkimuksessa lukema oli peräti 86,6.

– Säästöpankki Sinetin henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus olivat myös edelleen vahvalla tasolla. Pankin asiakasneuvottelujen suositteluindeksiksi (NPS) oli vuoden aikana keskimäärin 87,1 prosenttia parantuen edellisvuodesta lähes 2 prosenttiyksikköä.

– Viime vuodet ovat olleet taloudessa melkoista vuoristorataa. Tämä vaatii pankeilta aktiivisuutta ja huolenpitoa asiakkaista. Asiakkaamme arvostavat henkilökohtaista palvelua, tapahtuu se sitten kasvokkain toimipaikassa, puhelimessa tai digitaalisissa kanavissa, Syvänen korostaa.

Investointi tulevaisuuteen

– Epävarmoista talouden näkymistä huolimatta haluamme investoida tulevaisuuteen ja varmistaa taloudellisen hyvinvoinnin myös jatkossa. Säästöpankkiryhmä käynnisti viime vuoden syksyllä mittavan liiketoimintakehityshankkeen, johon ryhmä investoi yli sata miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana, Hannu Syvänen kertoo.

Syväsen mukaan hanke sisältää konkreettisia askeleita kohti Säästöpankkiryhmän digitaalisen vision toteuttamista. Mittava investointi toteutetaan yhteistyössä useiden toimittajien kanssa.

– Kehityshankkeen myötä asiakkaiden kohtaamiselle jää entistä enemmän aikaa taustatyön automaation myötä. Säästöpankki Mobiili, taloudellisen hyvinvoinnin osio on lanseerattu, ja sen kehitystyö jatkuu.

Syvänen muistuttaa, että säästäminen kuuluu kaikille myös tänä vuonna.

– Säästöpankkikokemus on edelleen strategian ytimessä. Se rakentuu asiantuntevasta palvelusta, inhimillisestä ja arvostavasta asiakkaiden kohtaamisesta sekä sujuvuudesta vastata asiakkaiden talouden tarpeisiin ja toimia asiakkaiden talouden kumppanina.

Leave a Comment