Jämsä ei näe mahdolliseksi vastuuroolia lähijunaliikenteen perustamisessa – seisake haluttaisiin muun muassa Länkipohjaan

Jämsän elinvoimalautakunta käsitteli viime viikon kokouksessaan valtuustoaloitetta, jossa esitettiin Jämsän kaupungille aktiivista roolia lähijunaliikenteen aloittamisessa.

Uuden suunnan valtuustoryhmän mukaan kaupungin tulisi suunnitella Suomen Lähijunat Oy:n kanssa junaseisakkeiden perustamista Tampere – Jyväskylä -välille.

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen on joulukuussa selvittänyt lähijunaliikennemahdollisuuksia ja ehdottanut Jämsän alueelle kahta uutta seisaketta, Länkipohjaan ja Jämsänkoskelle.

Tällä hetkellä Suomen Lähijunien sopimusmalli edellyttää kuntien vahvaa taloudellista osallistumista, riskinottoa ja vastuukuntajärjestelyä, jossa liikennöinti perustuisi kuntien tekemään tilaukseen ja Suomen Lähijunat toimisi lähijunapalvelun tuottajana. Seisakkeiden perustaminen toteutettaisiin yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Ainakaan toistaiseksi Keski-Suomen kunnissa ei ole ryhdytty toimiin lähijunaliikenteen hankkimiseksi. Elinvoimalautakunta toteaakin, että Jämsän kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungilla ei ole mahdollisuuksia ottaa vastuuroolia Tampere – Jyväskylä -lähijunaliikenteen edistämisessä.

Leave a Comment