Mira-Bella Järviö sai pyytämänsä eron valtuustosta – perussuomalaisten varsinaiseksi valtuutetuksi nousi Timo Malinen

Oriveden kaupunginvaltuusto myönsi eron valtuutettu Mira-Bella Järviölle niin kaupunginvaltuuston tehtävistä kuin tarkastuslautakunnan sekä lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenen tehtävistä. Eronpyynnön syyksi Järviö oli kirjannut terveydelliset syyt.

Järviö edusti valtuustossa perussuomalaisia ja hän oli ensimmäistä kauttaa valtuutettuna. Hänen tilalleen varsnaiseksi valtuutetuksi nousi Matti Loponen.

Lue myös: Orivesiläinen valtuutettu anoo eroa luottamustehtävistään

Asian käsittelyn yhteydessä Reijo Kahelin (vas.) totesi olevan valitettavaa, että erityisesti nuori ihminen ja uusi valtuutettu joutuu jättämään tehtävänsä terveydellisten syiden vuoksi.

– Toki on ymmärrettävää, että sen mukaisesti sitten mennnään.

Kahelin teki kuitenkin eron eri luottamustehtävien välille. Hänen mielestään on eri asia erota tehtävistä, joihin valinnan on tehnyt kaupunginhallitus tai kaupungin omistaman yhtiön hallitus kuin valtuustosta, johon valinnan ovat tehneet kuntalaiset.

– Siinä mielessä eroaminen valtuutetun tehtävästä on painoarvoltaan hieman erilainen. Sillä eronpyynnöllä tai eroamisella täytyy minusta olla kohtuullisen vahvat perusteet, Kahelin sanoi.

Välittömästi Kahelin myös jatkoi, että ei ole esittämässä, että asiassa lähdettäisiin pyytämään esimerkiksi lääkärintodistusta terveydellisten syiden perusteeksi.

– Toivon, että valtuustosta ei pitkälläkään tähtäimellä tule sellainen hollitupa, jossa hetki ollaan ja sitten hetken päästä lähdetään, vaan että valtuusto pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti ja kaikki valtuutetut olemaan siinä mukana.

– Tämän vuoksi eronpyynnön perusteet tulee olla vakavat. En tarkoita, että tässä tapauksessa olisi niin, mutta esesimerkiksi henkilösuhteisiin tai tämän kaltaisiin asioihin perustuvat eronpyynnöt eivät minusta olisi käytettävissä perusteena, Kahelin sanoi.

Tarkastuslautakunnan sekä lasten ja nuorten lautakunnan varajäseneksi valtuusto valitsi markkinointi- ja myymälävastaava Elina Hiljasen.

Lisäksi Järviön ero saatetaan tiedoksi Orivesi-talo oy:n, Oriveden Kotikoivu oy:n  ja Kiinteistö oy Oriveden Aholankulman hallituksille. Järviö on toiminut niissä hallituksen varajäsenenä.

Keskusvaalilautakuntaa pyydettin myös tekemään päätös uudesta varavaltuutetusta perussuomalaisten valtuustoryhmään. Kevään 2021 kuntavaalien tuloksen perusteella varavaltuutetuksi olisi nousemassa Johanna Pyykkö. Hän sai kuntavaaleissa 12 ääntä.

Leave a Comment