Kahdesta asiakasmaksusta käytiin tiukka äänestys aluevaltuustossa – korotuksen puolella olleen Sami Kymäläisen mukaan moni pystyy maksamaan vuodessa noin kuusi euroa lisää

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan Pirhan asiakasmaksut vuodelle 2024. Maksuihin tuli noin 10 prosentin korotukset. Uudet hinnat astuvat voimaan helmikuussa.

Kahdesta asiakasmaksusta käytiin valtuustossa pitkä keskustelu, kun aluevaltuutettu Joni Kumlander (sd.) Valkeakoskelta esitti koko sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän puolesta, että avosairaanhoidon lääkäripalveluiden ja arkisin kello 8–20 kiirevastaanottojen asiakasmaksut olisi pidetty vuoden 2023 tasolla.

Muutoksen kustannusvaikutus Pirhan talousarvioon olisi ryhmän mukaan ollut 700 000 euroa eli sen verran säästöjä olisi pitänyt hakea jostain muualta tai kasvattaa talousarvion alijäämää.

Kahden maksun ennallaan pitämisen uskottiin säästävän euroja, sillä niin voitaisiin välttyä kustannusten nousulta raskaampien hoitojen muodossa, kun hoitoon hakeutuminen ei viivästyisi korkeaksi koettujen asiakasmaksujen vuoksi.

– Perusterveydenhuoltoon liittyvien lääkäri- ja kiirevastaanottokäyntien osalta korkeat asiakasmaksut luovat ongelmallisen tilanteen, jos maksujen pelko estää oikea-aikaiseen hoitoon hakeutumisen. Vakavien sairauksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta on kriittisen tärkeää, että hyvinvointialueella säilytetään perusterveydenhuollon asiakasmaksut kohtuullisina, Kumlander perusteli.

Useat valtuutetut olivat sitä mieltä, että kahta maksua ei pidä korottaa, ja kannattivat Kumlanderin esitystä.

Äänestyksessä vain yhden äänen ero

Tamperelainen aluevaltuutettu Kari-Matti Hiltunen (kok.) laski, että korotusten myötä asiakas maksaa jatkossa yhdestä terveyskeskuksen lääkärikäynnistä noin kaksi euroa enemmän. Avosairaanhoidon lääkäripalvelun hinta on vuonna 2023 ollut 20,90 euroa ja uudessa hinnastossa se on 23 euroa.

Vuodessa korotus tarkoittaisi asiakkaalle reilun kuuden euron korotusta lääkärimaksuihin, sillä asiakasmaksulain mukaan vuoden aikana asiakasta veloitetaan vain kolmesta lääkärillä käynnistä.

– Korotukset eivät kuulosta minusta kohtuuttomilta, etenkin kun muistetaan, että hoitajakäynnit ovat maksuttomia. Meille maksujen pitäminen ennallaan on pitkä euromäärä alijäämässä, asiakkaalle se on noin seitsemän euroa, Hiltunen sanoi.

Orivesiläinen aluevaltuutettu Sami Kymäläinen (ps.) piti SDP:n muutosesitystä ajatukseltaan kauniilta, mutta varsin kalliina suhteutettuna yksilötasolla saatavaan hyötyyn asiakasta kohti.

–  Hyvinvointialueelle muutoksen vaikutus olisi arviolta 700 000 euroa. Se on karkeasti noin 14 hoitajan työpanos. Läheskään kaikki terveyspalveluja käyttävät eivät myöskään ole köyhyysrajalla, vaan pystyvät maksamaan noin kuusi euroa lisää vuodessa. En kannata esitystä, Kymäläinen sanoi.

Äänestys kahden maksun pitämisestä ennallaan oli tiukka. Niiden korotuksen puolella oli 38 aluevaltuutettua ja vuoden 2023 tasolla maksut olisi pitänyt 37 aluevaltuutettua. Kolme valtuutettua äänesti tyhjää.

Päätöksen lisättiin myös ponsi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksujen suhteen asiakkaan on mahdollista hakea niiden kohtuullistamista.

Keskustelun aikana tamperelainen aluevaltuutettu Olga Haapa-aho (vihr.) kuitenkin arvioi, että kaikki eivät välttämättä tiedä, että maksujen kohtuullistaminen on mahdollista. Toisaalta sen hakeminenkin on hänen mielestään tehty vaikeaksi.

Haapa-aho esittikin asiakasmaksupäätökseen pontta, jolla aluevaltuusto edellyttää, että asiakasmaksujen kohtuullistamista ja perimättä jättämistä kehitetään asiakkaan näkökulmasta entistä helpommaksi ja selkeämmäksi.

– Etsitään mahdollisuuksia automatisoida asiakasmaksujen perimättä jättäminen esimerkiksi velkajärjestelyjen ja toimeentuloasiakkaiden kohdalla. Helpotetaan asiakasmaksujen vuosittaisen maksukaton seurantaa niin, että tieto Pirhan asiakasmaksujen kertymästä on asiakkaalle helposti nähtävillä, ponsiesityksen loppuosa kuului.

Aluevaltuutetuista muun muassa Sami Kymäläinen kannatti ponsiesitystä. Hänen mielestään juuri kohtuullistamisen kehityksellä päästään paremmalle tielle.

– Se kohdistaa avun ja tuen niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat, Kymäläinen totesi.

Aluevaltuusto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti, joten pykälän päätökseksi tuli lopulta aluehallituksen esitys korotetuista asiakasmaksuista ponsiesityksellä lisättynä.

Asiakasmaksut 2023 2024
Maksukatto 692,00 762,00
Käyttämättä jätetyn palvelun maksu 51,50 56,70
Terveydenhuollon avohoito
Avosairaanhoidon lääkäripalvelut 20,90 23,00
sairaalan poliklinikkamaksu 41,80 46,00
erikoissairaanhoidon hoitopuhelu 0,00 30,00
kiirevastaanotto arkisin klo 8-20 20,90 23,00
kiirevastaanotto ark. klo 20-8, la, su, pyhäpäivät 28,70 31,60
Tays päivystyspoliklinikat 41,80 46,00
perusterveydenhuollon hoitajapalvelu 0,00 0,00
Terapiapalvelut 
yksilöterapiat 11,60 12,80
ryhmäterapia 4,00 4,40
sarjassa annettavat hoidot 11,60 12,80
Kotona annettavat terveyspalvelut
lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 21,10
muun ammattihenkilön kotikäynti 12,20 13,40
geriatrian poliklinikan lääkärin kotikäynti 41,80 46,00
kotikuntoutusjakson kotikäynti 12,20 13,40
kotikuntoutusjakson etäkäynti 11,60 12,80
Kotisairaala
kotisairaalan hoitajakäynti 12,20 13,40
sarjassa annettavan hoidon hoitajakäynti 11,60 12,80
kotisairaalan lääkärikäynti 19,20 21,10
perittävä enimmäishinta vuorokaudessa 36,60 40,20
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
suuhygienisti, perusmaksu 10,30 11,30
hammaslääkäri, perusmaksu 13,30 14,60
erikoishammaslääkäri, perusmaksu 19,50 21,50
toimenpidemaksu, vaativuusluokka 0-2 8,50 9,40
toimenpidemaksu, vaativuusluokka 3-4 19,20 21,10
toimenpidemaksu, vaativuusluokka 5-7 38,00 41,80
toimenpidemaksu, vaativuusluokka 8-10 55,60 61,20
toimenpidemaksu, vaativuusluokka 11- 78,00 85,90
proteesin pohjaus 55,60 61,20
proteesin korjaus 38,00 41,80
akryyliosa- tai kokoproteesi 186,00 204,80
kruunut ja sillat/hammas 186,00 204,80
rankaproteesi 225,70 248,60
hammaskuva 8,50 9,40
panoraamaröntgen 19,20 21,10
suun ja leukojen erikoissairaanhoito, poliklinikkamaksu 41,80 46,00
päiväkirurgia, toimenpidemaksu 136,90 150,80
Lyhytaikanen laitoshoito
lyhytaikainen laitoshoito 49,60 54,60
lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 25,10
lyhytaikainen laitoshoito, psykiatrian toimintayksikkö 22,80 25,10
lyhytaikainen laitoshoito, päihdevieroitus 22,80 25,10
lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen jälkeen (psykiatrian toimintayksikkö, Safe house, päihdevieroitus) 0,00 0,00
Päivä- ja yöhoito 
päivä- tai yöhoito 22,80 25,10
päivä- ja yöhoito psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä tai polikliinisessa päihdehuollossa 0,00 0,00
psykiatrian päiväsairaalatoiminta, osittainen ylläpito 22,80 25,10
Kuntoutushoito
vammaisen henkilön kuntoutushoidon maksu 17,10 18,80
päihdekuntoutus 17,10 18,80
CD-levylle tallennetut kuvat (yksityinen lähete) 20,00 22,00
Lääkärintodistukset
erikoissairaanhoidon todistukset, korkeintaan 51,50 56,70
perusterveydenhuollon todistukset 51,50 56,70
ajokorttitodistus 61,80 68,10
Muu kuin säännöllinen kotipalvelu ja kotihoito
lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu, €/tunti 6,00 6,60
tilapäinen kotihoito, hoitajakäynti 12,20 13,40
kotihoidon arviointijakso, hoitajakäynti 12,20 13,40
Tukipalvelut ja asumiseen liittyvät palvelut
tukipalvelu, kuntouttava päivätoiminta, koko päivä 18,00 19,00
tukipalvelu, kuntouttava päivätoiminta, osapäivä 11,00 11,00
kuntouttavan päivätoiminnan kuljetusmaksu, yhdensuuntainen matka 3,60 3,60
tukipalvelu, ateriapalvelu, kotiin vietävä lounas 9,65 10,70
tukipalvelu, ateriapalvelu, ateriapäivä 14,40 18,25
tukipalvelu kauppapalvelu 9,65 14,00
tukipalvelu, peseytymispalvelu asiakkaan kotona, palvelumaksu 8,30 8,60
tukipalvelu, peseytymispalvelu kodin ulkopuolella, kuljetusmaksu yhdensuuntainen matka 3,60 3,60
tukipalvelu, turva-auttamispalvelun kuukausimaksu 31,50 36,50
tukipalvelu, turva-auttamispalvelu, toisen käyttäjän kuukausimaksu 18,00 18,00
* turva-auttamispalvelu, hellahälytin/liesivahti 2,90 3,00
* GPS-pohjainen paikantava turvahälytin 20,00 20,00
* ovivalvontalaite ei palvelua 20,00
* älykäs ovivalvontalaite 30,00 30,00
* turvapuhelimen ja lisälaitteiden asennusmaksu 21,90 30,00
yhteisöllisen asumisen siivouspalvelu €/h 34,20 34,20
yhteisöllisen asumisen pyykkipalvelu €/kerta 10,00 10,00
Osavuorokautinen ja tilapäinen perhehoito
* kokopäivähoito 33,00 33,00
* osavuorokautinen hoito (enintään 6 h) 18,00 19,00
Lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen
* kokopäivähoito 33,00 33,00
* osavuorokautinen hoito (enintään 8 h) 18,00 19,00
Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon maksu 11,60 12,80
Vammaispalvelun asiakasmaksut
vammaispalvelut, lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu, tilapäishoito laki kehitysvammaisten erityishuollosta
* yli 16 -vuotiaat, €/vuorokausi 33,00 33,00
* alle 16 -vuotiaat, €/vuorokausi 18,00 18,00
* osavuorokautinen hoito (alle 24 h), yli 16 -vuotiaat ateriat 11,00
* osavuorokautinen hoito (alle 24 h), alle 16 -vuotiaat 0,00 0,00
vammaispalvelulaki
* peritään ateriamaksut toteutuneiden aterioiden mukaan asumisvalmennus (1-3 kk)
* peritään ateriamaksut toteutuneiden aterioiden mukaan
* ylläpitomaksu 40,00 44,00
vammaispalvelut, pitkäaikainen yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen
laki kehitysvammaisten erityishuollosta
* ylläpitomaksu 40,00 44,00
* peritään ateriamaksut toteutuneiden aterioiden mukaan pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, vammaispalvelulaki
* ylläpitomaksu 40,00 44,00
* peritään ateriamaksut toteutuneiden aterioiden mukaan vammaispalvelut, Päiväaikainen toiminta
* peritään ateriamaksut toteutuneiden aterioiden mukaan
vammaisten asumisen ja päiväaikaisen toiminnan ateriamaksut
* ateriapäivä yhteensä 14,40 15,74
* aamiainen 1,35 1,47
* lounas 5,25 5,72
* päiväkahvi 1,35 1,47
* päivällinen 5,15 5,61
* iltapala 1,35 1,47
Kehitysvammahuollon hoitopäivämaksut lyhytaikaisessa laitoshoidossa
* yli 16-vuotiaat 49,60 54,60
 * alle 16-vuotiaat, kuntoutushoidon maksu 17,10 18,80
* omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,60 12,80
erityishuoltona järjestettävä perhehoito €/kk, ylläpitomaksu 539,52 655,72
Lastensuojelun maksu, enintään €/kk 1860,20 2048,60

Leave a Comment