Siivoustyönjohtajasta tulee siivouspalveluvastaava – tehtävään liittyvä virka aiotaan myös lakkauttaa

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksessa oleva siivoustyönjohtajan virka lakkautetaan ja muutetaan työsopimussuhteeksi.

Työsuhteen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan helmikuun alusta lähtien, kun kaupunginhallituksen maanantaina tekemä päätös tulee lainvoimaiseksi. Viran lakkauttamisesta päättää lopullisesti valtuusto.

Muutoksen taustalla on se, että siivoustyönjohtaja ei tee itse virassaan alansa viranhaltijapäätöksiä, vaan ne tekee pääsääntöisesti tekninen johtaja. Niihin on kuulunut muun muassa henkilöstövalinnat.

Lisäksi kaikki siivousalalle tehtävät hankinnat toteutetaan lähinnä Kuntien Hankintapalvelut KuHa oy:n kilpailutuksen kautta.

Kuntalain mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa eli jossa voidaan lakiin perustuen yksipuolisesti päättää toisen eduista, oikeudesta tai velvollisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa valituskelpoisten päätösten tekemistä. Lisäksi viraksi määriteltyyn tehtävään kuuluu usein esittelyä.

Virkaa hoitava on hyväksynyt hänen tehtäväänsä liittyvän muutoksen. Muutoksesta on kysytty mielipide myös siivoustyönjohtajan liiton edustajilta. He eivät vastustaneet asiaa.

Uudeksi nimikkeeksi tehtävälle on tulossa siivouspalveluvastaava, mutta työnkuva, palkkaus ja työyksikkö pysyvät samoina kuin ennenkin.

Siivoustyönjohtajan ja jatkossa siivouspalveluvastaavan alaisuudessa on 19 henkilöä, jotka työskentelevät kaupungin eri kohteissa ja tiloissa. Koko siivouspalvelujen organisaatio kuuluu kaupungin tilapalveluun.

Leave a Comment