Oriveden ikuisuusprojekti nytkähti askeleen eteenpäin – koirapuiston paikasta on tehty päätös

Oriveden kaupunginhallitus on päättänyt, että koirapuiston paikka on Kirkkolahden puiston rannassa. Oranssilla rajatun alueen sisäpuolelle sijoittuva koirapuisto sai myös eniten kannatusta kaupungin verkkokyselyssä. Kartta: Kuvakaappaus kyselyn tuloksista kaupungin nettisivuilta

Orivedellä pitkään suunnitteilla olleen koirapuiston paikka on päätetty.

Sille on osoitettu paikka Kirkkolahden rannan puistosta junaradan ja Kirkkolahden väliseltä alueelta. Koirapuisto on tarkoitus rajata alueelle siten, ettei koirien uittaminen Kirkkolahden rannassa ole mahdollista.

Asiasta on päättänyt Oriveden kaupunginhallitus joulukuun kokouksessaan. Sille Kirkkolahden rannan puistoa koirapuiston paikaksi esitti maankäyttö- ja kaavatoimikunta.

Hallituksen kokouksessa Sami Kymäläinen (ps.) teki asiaan muutosehdotuksen. Hän esitti, että koirapuistoa ei rakennettaisi Kirkkolahden puistoon. Kokouksen pöytäkirjan mukaan hallituksen jäsenistä kukaan ei kannattanut Kymäläisen muutosehdotusta, joten se raukesi.

Paikkapäätöksestä huolimatta varsinainen puiston rakentaminen saa kuitenkin vielä odottaa.

Oriveden kaupunginvaltuusto nimittäin hyväksyi jo marraskuun lopulla kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025. Sen liitteenä olevassa investointisuunnitelmassa koirapuistolle ei vielä kuluvalle vuodelle ole varattu määrärahaa. Vuodelle 2025 sitä varten taloussuunnitelmassa on varattu 15 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti asian joulukuisen käsittelyn yhteydessä, että koirapuiston rakentaminen vaatii erillisen talousarviomäärärahan. Lisäksi hankkeen aiemmassa valmistelussa on todettu, että puiston tarkempi sijoittuminen, sen koko ja rakenneratkaisut ratkaistaan myöhemmin.

– Koirapuiston paikka on nyt päätetty, mutta muutoin hanke etenee teknisellä osastolla. Todennäköisesti tekninen lautakunta tekee jossain vaiheessa esityksen asiasta ja päätöksiä rakentamisesta tehdään varmaankin seuraavassa talousarviokäsittelyssä tämän vuoden loppupuolella, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto arvioi hankkeen etenemistä.

Kuntalaisilta kysyttiin mielipidettä

Oriveden kaupunki kysyi myös viime vuoden toukokuussa kuntalaisilta, mikä heille olisi mieluisin koirapuiston sijaintipaikka. Kysely toteutettiin netissä ja vastaaja sai siinä valita viidestä vaihtoehdosta enintään kaksi kohdetta suosikikseen puiston sijaintipaikaksi.

Lue myös: Uuteenkin koirapuistokyselyyn vastasi 239 – maankäyttötoimikunta teki yksimielisen esityksen puiston paikasta, joka ei sittenkään olisi Oripohjassa

Kyselyyn saatiin 239 vastausta. Suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi Kirkkolahden puisto. Se sai 116 mainintaa.

Hiihtomaan lähellä oleva alue sai 74, Oripohjan alue 71 ja Kivinimenlammen alue 68 mainintaa. Vaihtoehdoista vähiten kannatusta sai Sukkavartaan tasoristeyksen läheinen alue. Se sai 28 mainintaa.

Kyselyn avoimissa vastauksissa painottui näkemys, että koirapuistoa pidettiin tarpeellisena asiana. Vastauksissa iloittiin myös siitä, että pitkään vireillä ollut hanke oli jälleen otettu valmisteluun. Toiveena myös oli, että tällä kertaa se saataisiin vietyä maaliin asti, oli puiston paikka sitten mikä tahansa.

– Hienoa, jos koirapuisto vihdoin toteutuu Orivedelläkin. Olemme jopa harkinneet muuttamista muualle sen takia, että koirapuistohanke tuntuu takkuavan niin pahasti tässä kunnassa. On sekä kuntalaisten että koirien edun mukaista, että koirapuistopalvelua tarjottaisiin täälläkin. Toivottavasti ei tällä kertaa hanke jää vain suunnittelun tasolle, vastauksissa muun muassa perustellaan.

Vastauksissa Kirkkolahden alue sai kannatusta muun muassa sijaintinsa puolesta. Alue on kävelyetäisyyden päässä keskustasta, jonne keskustassa asuvien olisi helppo päästä koiriensa kanssa. Myös liikenneyhteydet Kirkkolahdelle ovat hyvät.

Vastaajien mukaan koirapuisto toisi myös lisää toimintaa muutenkin virkistykseen käytettävälle alueelle.

– Älytöntä olisi laittaa puisto Hiihtomaan taakse. Taajaman ulkopuolella asuvat ulkoiluttavat koiriaan vapaana ilman puistoakin. Keskusta-alueen koirat puiston tarvitsevat ja kyllä sen tulee olla kävelyetäisyydellä, eräs vastaaja kirjoittaa.

Puiston tarve myös kyseenalaistettiin

Kaikki eivät koirapuistoa Kirkkolahden puistoon haluaisi. Kyselyn vastauksissa Kirkkolahden rannat haluttaisiin pyhittää ihmisille. Koirapuiston arvioitiin tuovan häiriötä alueen rauhallisuuteen ja vaikuttavan läheisen uimarannan toimintaan.

– Veronmaksajana haluan nauttia rauhallisesta uimareissusta Kirkkolahden rannassa ja lenkkeilystä Onninpolulla ilman vieressä räksyttäviä koiria ja ravausliikennettä, yksi vastaaja kirjoittaa.

Puistoa ei myöskään haluttu häiritsemään asutusta ja sopivaksi paikaksi sille esitettiin muun muassa teollisuusaluetta.

Yleisempääkin vastustusta koirapuistolla kyselyyn saatujen vastausten perusteella on. Puistoa ei esimerkiksi pidetä ollenkaan tarpeellisena.

– Koiria on meillä aina ollut, ja tulee olemaan, mutta ilman koirapuistoja on pärjätty. En siis ymmärrä niiden tarpeellisuutta. Ihmiset liikkeelle koirien kanssa eikä seurustelemaan koirapuistoon, yhdessä vastauksessa todetaan.

– Pistetään ensin vanhusten ja lasten palvelut kuntoon ja sitten vasta koirien, jos on kassassa rahaa, vastauksissa on myös todettu.

Kaupungin maankäyttöpalvelut on todennut aiemmin maankäyttö- ja kaavatoimikunnalle, että Kirkkolahden rannan puisto on saavutettavuuden näkökulmasta edullinen vaihtoehto. Myös rakennettavuuden kannalta alue vaikuttaa hyvältä.

Lisäksi mahdollisen toteutuksen kaavallisen valmiuden ja aikataulun suhteen Kirkkolahden puisto on ollut viidestä esitetystä vaihtoehdosta edullisin. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on puistoa, joka mahdollistaa koirapuiston suunnittelun suoraan puistosuunnitelman tai yleisen suunnitelman kautta.

Muiden vaihtoehtojen kohdalla hankkeen toteuttaminen olisi vaatinut poikkeamislupaa, asemakaavan muutosta tai luontoarvojen selvittämistä. Oripohjan alueella koirapuiston toteuttaminen olisi ollut sidoksissa siellä meneillä olevan kaavahankkeen aikatauluun.

Leave a Comment