Hallintosääntö hyväksyttiin, pienet muutokset helppo hoitaa – Juupajoki saa kappalaisensa kappeliseurakunnan johtokuntaan viran puolesta

Oriveden seurakunta, kirkkovaltuusto, puheenjohtajat
Seurakunnissa on takana ensimmäinen vuosi kirkkovaltuuston toimikaudesta. Oriveden kirkkovaltuuston puheenjohtajana on tällä kaudella toiminut Heidi Jakara ja varapuheenjohtajana Heikki Lähteenmäki. Arkistokuva: Jaana Ala-Lahti

Heinäkuun alusta voimassa ollut uusi kirkkolaki yksinkertaistaa päätöksentekoa niin, ettei päätöksiä tarvitse entisessä laajuudessa alistaa tuomiokapitulin tai jopa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

– Seurakunta voi päättää esimerkiksi kiinteän omaisuuden myynnistä – siis maa- ja metsäalueet sekä kiinteistöt. Edellytyksenä on tällöin kuitenkin se, että ne ovat olleet julkisesti myynnissä siten, että tarjouksen voi jättää jokainen kohteesta kiinnostunut, kirkkoherra Mika Tapiolinna tarkentaa jälkikäteen.

Samalla kumoutuu erinäisiä ohjesääntöjä sekä kirkkovaltuuston työjärjestys, ja seurakunnat voivat yleensä ottaen vapaammin päättää asioistaan. Uuden kirkkolain hengen ja käytännön siirtämiselle seurakuntien omiin hallintosääntöihin oli annettu siirtymäaikaa puoli vuotta, joka on kulumassa umpeen.

Niinpä Oriveden kirkkovaltuustokin hyväksyi jo kahdessa kirkkoneuvoston kokouksessa käsitellyn uudistetun hallintosäännön muutaman tarkentavan kysymyksen jälkeen.

Osa-aluejohtokunta ei oikein istu täkäläiseen puheenparteen

Esittelyssään kirkkoherra totesi, että jos hallintosäännössä vielä huomataan virheitä tai puutteita, kirkkovaltuusto voi ne itse hyväksyä, eikä näitä päätöksiä tarvitse enää alistaa tuomiokapitulille.

– Kuka tietää: meillä voi jo ensi vuonna tulla esiin korjaustarpeita. Orivedellä asiaan vaikuttaa se, että on oma kappeliseurakunta. Uusi kirkkolaki ei esimerkiksi tunne kappelineuvostoa, vaan puhuu osa-aluejohtokunnasta, Tapiolinna avasi.

Valtuutetut tuntuivat kuitenkin kovasti vieroksuvan moista termiä, joten Orivedellä jatkaa kappeliseurakunnan johtokunta. Se päättää erikseen mainituista asioista, jotka koskevat Juupajoen asioita, mutta sen kokoonpanossa havaittiin pieni puute.

Hallintosääntö määrittää senkin, mihin euromäärään asti kukin saa tehdä hankintoja, ja näitä rajoja voidaan siten kohtuullisen helposti valtuustokausittain päivittää.

Kirkkovaltuutettu Ilkka Hjerppe kiinnitti huomiota Juupajoen kappeliseurakunnan johtokuntaan. Tekstissä todetaan sen olevan kirkkoneuvoston alainen, mutta olisiko se sittenkin kirkkovaltuuston alainen?

Tapiolinna selvitti, että seurakunnassa toimii johtokuntia, jotka kirkkovaltuusto valtuustokauden alussa valitsee, mutta jotka hallinnollisesti ovat kirkkoneuvoston alaisia. Ne myös valmistelevat asioita kirkkoneuvostolle.

Juupajokelaisten papille varataan viran puolesta paikka kappeliseurakunnan johtokuntaan

Juha Hakonen puolestaan nosti esiin juupajokelaisten sydämenasian, johon oli kirkkoneuvostossa jäänyt pieni virhe.

– Eikö kappeliseurakunnan kappalainen tosiaan kuulu kappeliseurakunnan johtokuntaan?

Asia korjattiin yksimielisesti tekstiin saman tien. Korjauksen jälkeen tämä kohta kuuluu, että kyseiseen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yksi on kappeliseurakunnan kappalainen virkansa puolesta.

Maija Peltolaa kiinnosti, että koska vastuuryhmät eivät ole päättäviä elimiä, menevätkö niidenkin säännöt uusiksi uudistuksessa. Niiden tehtävät on määritelty erikseen toimintasäännössä, eivätkä ne ole päättäviä elimiä, vaan enemmänkin toimintaa ideoivia ja ohjaavia.

Kirkkoherra arveli, että todennäköisesti helmikuussa toimintasääntöäkin vähän viilataan tai hyväksytään nykyiselle toimintasäännön jatkuvan, mutta niiden luonne pysyy entisellään.

Varajäsen Juha Haikka tiedusteli, että jos hallintosääntöön tulee muutoksia, voidaanko ne tehdä samassa kokouksessa, vai pitääkö niitä kierrättää useamman käsittelykerran kautta, jolloin asiat pitkittyvät.

Tapiolinnan vastaus oli, että koska ne tulkitaan teknisiksi virheiksi, ne voidaan saman tien korjata, mutta kirkkoneuvoston valmisteluun nekin menevät ennen hyväksymiskäsittelyä.

Leave a Comment