Aurinkovoimalaa suunnitellaan Juupajoen Salokuntaan, luontoselvityksiäkin jo tehty – voimala toisi toteutuessaan kunnalle roimat kiinteistöverot

Juupajoen kunta on saanut hakemuksen suunnittelutarveratkaisusta aurinkovoimalan sijoittamiseksi Salokuntaan. Hakemus on kunnanvirastolla nähtävissä, ja naapureilla tai muilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on aikaa kirjallisen muistutuksen jättämiseen marraskuun loppuun asti.

Aurinkovoimala sijoittuisi Salokunnassa Rauhalantien läheisyyteen, ja sen tarvitsema maa-alue ulottuu seitsemän eri kiinteistön maille. Sen huipputehoksi on suunniteltu 90 MWp, ja se levittäytyisi noin sadan hehtaarin alueelle.

Hakijana on Ilmatar Solar Development Oy. Se on vuonna 2011 perustettu, uusiutuvaan energiaan keskittyvä pohjoismainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja, jonka liiketoiminnan perusta on tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito.

Ilmattaren toimintamallissa yhtiö vastaa koko tuotannon arvoketjusta. Yritys kartoittaa mahdolliset sijaintipaikat, hankkii projektirahoituksen sekä valvoo rakennustöitä ja valmiiden puistojen toimintaa.

– Ei tämä kovin iso hanke ole, alueeltaan noin sata hehtaaria. Mutta hyvältä se kuulostaa, näin saataisiin paikallisesti tuotettua vihreää energiaa, kuvailee Juupajoen tekninen johtaja Pekka Maasilta.

Kunnan talouden kannalta suunnitelma tietäisi Maasillan mukaan todella hyvää, sillä tämänkokoisesta voimalasta kunta saisi noin 150 000 euron kiinteistöverot vuodessa, jos hanke toteutuu.

Maasilta arvioi suunnitelmien perusteella, että kohde vaikuttaa hyvältä paikalta. Se on melko tasaista maastoa, jolla sähkölinjat kulkevat aivan vieressä, ei sijaitse kulttuurimaisemassa eikä alueen ulkopuolelle paljon näykään.

Pekka Maasilta kuuli asiasta ensimmäisen kerran vasta pari kuukautta sitten. Sittemmin selvisi, että hanketta on valmisteltu pitkään, ja kesällä tehty luontoselvityksiäkin alueella.

Sopivia paikkoja on otettu tutkittavaksi ympäri Suomen. Ilmattarella ei ole heidän nettisivujensa mukaan ennestään aurinkovoimaloita Pirkanmaalla.

Juttua on muokattu 23.11. klo 13.50: korjattu voimalahankkeen huipputeho oikeaksi, energiayhtiön ilmoittamaksi.

Leave a Comment