Kiinteistöveroihin tehty yksi korotusesitys: rakentamista halutaan vauhdittaa siellä, missä kunnallistekniikkakin valmiina – tuloveroprosenttiin esitetään vain sadasosien pyöristystä

Oriveden kaupunginhallitus teki maanantaina kokoontuvalle valtuustolle veroprosenteiksi esitykset, joissa on yksi korotusehdotus ja yksi pyöristys.

Se koskee rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa, jonka vaihteluvälin ylärajaa valtiokin tälle vuodelle nosti 6 prosenttiin. Orivedellä on käytetty tänä vuonna veroprosenttia 3,0, nyt rakentamattomista rakennuspaikoista esitetään perittäväksi veroa 5,0 prosenttia.

– Kun asemakaava-alueella on kunnallistekniikka valmiina ja siihen on jo investoitu, saataisiin ne rakentamattomatkin tontit tehokkaammin rakennuskäyttöön. Kaupunkikin on niitä valmis ostamaan ja onkin ostettu, taustoittaa kaupunginjohtaja Juha Kuusisto korotusta.

Kysymys ei ole niinkään rahasta kuin periaatteesta. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa on Orivedellä peritty vuodesta 2008 lähtien. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan niistä maksuunpantu kiinteistövero on tänä vuonna kaupungissa noin 7 000 euroa. Korotuksen myötä Orivesi saisi niistä verotuloja 12 000 euroa.

Kysymys on melko pienestä summasta suhteutettuna kiinteistöveron tuottoon, joka Orivedellä kaiken kaikkiaan on tänä vuonna nykyisillä veroperusteilla laskettuna noin 3,0 miljoonaa euroa.

Oriveden kaupunginhallitus esittää siis, että kaupunginvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit ensi vuodelle seuraavasti: yleinen kiinteistövero 1,10 %, vakituinen asunto 0,60 %, muu asuinrakennus 1,45 %, yleishyödyllinen yhteisö 0,99 % ja rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %. Muut prosentit paitsi viimemainittu ovat samat kuin tänä vuonna.

Vanhaan tapaan esitetään myös, että tätä korotettua veroprosenttia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen rakentamattomaan rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman omistajan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus.

Lisäksi Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan vuodesta 2024 alkaen yleisen maapohjan kiinteistöveron alarajaa korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Esitetty toimenpide edellyttää maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista.

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ottavat huomioon esitetyn uuden lainsäädännön päättämällä ehdollisesti maapohjan verotuksen tasosta siinä tapauksessa, että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa. Näin Orivedelläkin esitetään tehtäväksi.

Tuloveroprosentiksi ensi vuodelle kaupunginhallitus esittää 9,40 prosenttia. Tämä on suoraan vähennyslaskulla tälle vuodelle määrätty veroprosentti 9,36 pyöristettynä lähimpään kymmenykseen.

Leave a Comment