Keväällä jätetty valtuustoaloite ei saanut kannatusta – varhaiskasvatuksesta ei tule maksutonta Orivedellä

Orivarsan päiväkoti, Vihreä lippu
Varhaiskasvatuksesta ei tule tällä erää maksutonta Orivedellä, sillä sen kustannukset koettiin kaupungille liian suuriksi. Aiheesta oli tehty valtuustoaloite, jonka valtuusto totesi kokouksessaan loppuun käsitellyksi Arkistokuva: Orivarsan päiväkoti

Oriveden varhaiskasvatuksesta ei tule tällä erää maksutonta.

Keskustan valtuustoryhmä oli jättänyt keväällä valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut poistettaisiin Orivedellä.

Lue myös: Valtuustoaloite: Keskusta esittää, että varhaiskasvatuksesta tulisi maksutonta Orivedellä

Valtuusto käsitteli aloitetta syyskuun kokouksessaan. Lopputulos oli, että aloitteen esitystä ei panna toimeen ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Kokouksessa kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila taustoitti, että Orivedellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa neljässä päiväkodissa on noin 150 lasta. Lisäksi esioppilaille annetaan kouluilla esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena.

Kunnassa varhaiskasvatusta antavat myös perhepäivähoitajat. Kunnallisia perhepäivähoitajia Mattilan mukaan Orivedellä on yhdeksän ja yksityisiä perhepäivähoitajia on neljä. Lisäksi varhaiskasvatusta järjestetään yksityisessä päiväkodissa.

Yksityisessä päiväkodissa hoito järjestetään Orivedellä kaupungin myöntämän palvelusetelin tuella ja yksityinen perhepäivähoito yksityisen hoidon tuella.

Palveluseteli on tulosidonnainen eli perheen tulot vaikuttavat huoltajien maksamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Myös kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen tuloihin, mutta siihen vaikuttaa myös perheen koko, perheen varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ja lapselle varatun palvelun laajuus.

Yksityiset perhepäivähoitajat määrittelevät puolestaan itse varhaiskasvatuksesta perimänsä asiakasmaksun. Aloitetta varten tehdyssä selvityksessä todetaankin, että yksityisessä perhepäivähoidossa asiakasmaksu on 280–320 euroa kuukaudessa.

Lakipäivitys lisäsi jo maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevien määrää

Mattila muistutti taustoituksessaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui maaliskuussa.

– Tulorajoja korotettiin 33 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että yhä suuremmalla osalla huoltajista varhaiskasvatusmaksu on pienempi tai sitä ei ole lainkaan. Orivedellä on nyt sellainen tilanne, että 70 prosenttia varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on jo maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä.

Ennen muutosta nolla-asiakasmaksulla olevien lapsien osuus oli 35 prosenttia.

Mattila myös muistutti, että jos Orivedellä siirryttäisiin maksuttomaan varhaiskasvatukseen, pitäisi se perheiden tasa-arvoisen kohtelun vuoksi ulottaa kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityistä varhaiskasvatusta käyttäviin perheisiin.

Tällöin maksuttomuus tulisi Mattilan mukaan maksamaan kaupungille yli 270 000 euroa vuodessa.

– Kunnallinen asiakasmaksukertymä olisi laskelmien mukaan ensi vuonna reilu 145 000 euroa. Yksityisille palveluntuottajille pitäisi korvata asiakasmaksutuloja noin reilu 125 000 euroa, Mattila laski.

Mattila kertasi, että jo lasten ja nuorten lautakunnassa oli päädytty siihen, että maksuttomuuden kustannus olisi liian suuri Oriveden kaupungille. Myös kaupunginhallitus oli päätynyt samaan lopputulokseen.

Lue myös: Lautakunta ja hallitus päätyivät samaan: ”Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus liian suuri Oriveden kaupungille” – valtuustoaloitteen pohjalta tehty tarkat laskelmat, nollamaksuluokassa lakimuutoksen jälkeen jo nyt 70 prosenttia lapsista

– Joka tapauksessa vähävaraiset perheet saavat palvelun jo tällä hetkellä ilmaisena eli päätös ei heikennä pienituloisten perheiden palveluiden käyttöä, Mattila sanoi.

Kuntien välisessä vertailussa oli myös käynyt ilmi, ettei maksuton varhaiskasvatus ole toiminut riittävänä kannustimena sille, että perhe muuttaisi sen perusteella kuntaan.

– Muuttamiseen vaikuttavat monet muut asiat, muun muassa työllisyysmahdollisuus, erilaiset asumismahdollisuudet, paikkakunnan imago, etäisyydet sekä perheen oma arvomaailma eli haluaako elää urbaanissa ympäristössä vai arvostaako maaseutua, Mattila listasi.

Hyvätuloisilla on varaa maksaa

Aloitteen allekirjoittanutkin Jyrki Tuomaala (kesk.) ihmetteli, miten aloitteeseen malliksi otetulla Virroilla maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannukset olivat Oriveteen verrattuna paljon pienemmät. Hän oli keskustellut aiheesta Virtain kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa.

– Virroilla on 6 500 asukasta, meillä vähän vajaa 9 000. Virroilla maksuttomuuden kustannukset olivat 140 000 euroa. Ihmettelen, miten Orivedellä kustannukset ovat suhteessa niin kalliit, Tuomaala sanoi.

Muuttoryntäystä kuntaan ei vuoden alussa käyttöön otettu maksuton varhaiskasvatus ollut Virroille tuonut. Tuomaala painotti, että aloitteen tarkoituksena ei heilläkään ollut, että se yksistään houkuttelisi Orivedelle lisää asukkaita.

– Se olisi pitänyt yhdistää siihen, että meillä on edulliset tontit ja etäisyydet isompiin kaupunkeihin ovat lyhyet.

Tuomaalan mukaan Virroilla tärkeänä oli pidetty myös sitä, että maksuttomuus taattiin tasavertaisesti kaikille eli myös parempituloisille.

Lue myös: Kaupungin uusi virka sai valtuustolta siunauksen – henkilöstö- ja hallintopäällikön paikka laitetaan auki jo syksyllä

Ulla Eronen (kok.) huomautti, että jos hän olisi siinä elämäntilanteessa, että perheessä olisi alle kouluikäisiä lapsia, ei hän asuinpaikkaansa valitsisi maksuttoman varhaiskasvatuksen perusteella.

– Siinä tilanteessa miettisin ensin työpaikkaa ja sen sijaintia, asumista, turvallista elinympäristöä, harrastusmahdollisuuksia, hyviä kouluja ja sitä, onko päivähoidossa tilaa. Vasta sitten tulisi mieleeni, että kuinka paljon päivähoito maksaa. Ajattelisin myös, että niillä on varaa maksaa, joiden lapset kuuluvat 30 prosentin osuuteen.

Myös Sami Kymäläinen (ps.) ja Touko Sikala (kok.) olivat sitä mieltä, että maksuttomia palveluja ei nykyisessä taloustilanteessa pidä lisätä.

– On tärkeää, että me yhteiskuntana takaamme palvelut niille, jotka eivät itse pystyisi näitä tärkeitä palveluita maksamaan. Joilla on varaa, niin voivat niistä maksaa. Meidän on kaikkien mietittävä, miten velkapinkkaa saadaan pienemmäksi ja varmistamme sitä kautta palvelut myös jatkossa vähäosaisille, Kymäläinen totesi.

– Maksuttomia palveluita ei ole, joku ne maksaa joka tapauksessa. Valtion ottama velka valuu kuntiin valtionosuuksien pienennyksinä. Ei meillä ole varaa tuoda yhtään sellaista palvelua, joka on ilmainen, Sikala arvioi.

Leave a Comment