Pirha aikoo vähentää laitoshoitoa – tilalle tulee yhteisöllistä asumista, perhehoitoa ja omaishoitoa

Pirhan aluehallitukselle tekemän ehdotuksen mukaan Pirkanmaalla tulisi vähentää laitoshoitoa ja lisätä ikäihmisten yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa, minkä lisäksi myös omaishoidon roolia vahvistettaisiin.

Myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa halutaan karsia laitospaikkoja, jotka korvattaisiin Pirhan mukaan yhteisöllisellä asumisella ja yhdenvertaisuuden lisäämisellä.

Pirhan mukaan kehittämisehdotuksista esitetään järjestettäväksi laaja kuulemis- ja keskustelukierros muun muassa hyvinvointialueen eri toimielimissä.

Tarkoituksena saada säästöjä

Pirha kertoo tiedotteessaan, että Pirkanmaan väestöstä yli 80-vuotiaiden osuus kasvaa suhteellisesti eniten seuraavien vuosien aikana, mikä kasvattaa samalla erityisesti hoivahenkilöstön tarvetta.

– Pirkanmaalla on muihin hyvinvointialueisiin verrattuna edelleen melko raskas palvelurakenne. Laitoshoidossa hoidetaan enemmän ihmisiä kuin maassa keskimäärin. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tulevaisuuden palvelujen turvaamiseksi tavoitteenamme on kehittää sellaisia palveluja, jotka tukevat itsenäistä asumista ja kevyempää palvelurakennetta sekä ikäihmisten, vammaisten että mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluissa, sanoo ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki tiedotteessa.

Pirhan mukaan kustannusten ennustetaan lähes tuplaantuvan vuoteen 2035 mennessä, mikäli merkittäviä rakenteellisia toimia ei tehdä. Painopisteen siirtämisen kevyempiin asumispalveluihin arvioidaan hidastavan kustannusten kasvua merkittävästi.

Tulevaisuudessa asiakkaita pyritäänkin ohjaamaan enenevässä määrin yhteisölliseen asumiseen ja perhehoidon piiriin laitosmaisen asumisen sijaan.

– Omaishoidon osuutta on tarpeen lisätä, mutta se edellyttää myös omaishoitajien tuen lisäämistä, koska monet omaishoitajat ovat itsekin ikääntyneitä. Myös säännöllisen kotihoidon piirissä olevien määrään pyritään vaikuttamaan uusilla asumisen ratkaisuilla, Tryyki sanoo tiedotteessa.

Maanantaina kokoontuvan aluehallituksen kokousmateriaalien liitteenä olevasta kehittämisohjelmaluonnoksesta selviää tavoitteen olevan, että vuonna 2030 ikäihmisten laitoshoidossa ei olisi enää asiakkaita. Tällä hetkellä on laitoshoidossa noin 400 yli 80-vuotiasta pirkanmaalaista.

Myös ympärivuorokautisen palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon määrää aiotaan vähentää.

Nyt 80 vuotta täyttäneistä pirkanmaalaisista ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaina on 10,4 prosenttia. Kokonaisasiakasmäärä on nyt noin 4 800. Tavoiteprosentti vuodelle 2030 on 8,0.

Säännöllistä kotihoitoa vastaavasta ikäluokasta saa tällä hetkellä 21,2 prosenttia eli lähes 9 200 pirkanmaalaista. Tavoitteena on, että heidän osuutensa laskee siten, että vuonna 2030 osuus on 14,3 prosenttia.

Kohti kodinomaisempia palveluita

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluissa yhteisöllistä asumista esitetään lisättäväksi huomattavasti, laitoshoidossa asumisesta siirryttäisiin kodinomaisempiin ja kuntouttaviin palveluihin.

Pirhan mukaan mielenterveys- ja päihdeasumisen kokonaisuus on sirpaleinen ja se vaatii merkittävää kehittämistä ja kohdentamista jatkossa.

– Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarvitaan jatkossa lisää matalan kynnyksen ja kotiin tuotettavia palveluja.  Kuntien palvelut ovat olleet keskenään erilaisia, hyvinvointialue korostaa asukkaiden yhdenvertaisuuden periaatetta, sanoo sosiaalityön johtaja Elina Anttila työikäisten sosiaalipalveluista Pirhan lähettämässä tiedotteessa.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa (IKI2035) täydennetään myöhemmin tänä syksynä palvelujen verkostolla sekä tuotantotapa-analyysillä. Myös erityisryhmien asumispalvelujen selvitystä jatketaan muun muassa laajemmalla vammaispalvelujen analyysillä, kuten esimerkiksi päivätoiminnan ja asumispalvelujen yhteisellä tarkastelulla.

Aluehallitukselle esitetään nyt, että se maanantaina 18. syyskuuta lähettäisi kehittämisehdotukset laajalle kuulemis- ja keskustelukierrokselle muun muassa eri toimielimiin. Palvelujen verkostosta aluehallitus päättäisi loppuvuodesta.

Leave a Comment