Oriveden kaivoksesta löytyi luvanvastaista jätettä runsaat 200 tonnia – seuraavaksi vuorossa ovat kaivoksen sulkeminen ja alueen hoitaminen sellaiseksi, ettei se aiheuta ympäristöhaittoja

Oriveden kaivoksesta jätteitä nostettiin touko-kesäkuussa. Poliisi tutki kasat silmämääräisesti ja poimi talteen sellaista, mistä arveli olevan hyötyä tutkinnassa. Tällaisia olivat esimerkiksi päivämäärälliset tuotepakkauset. Arkistokuva: Heli Rahkonen

Oriveden kaivoksesta poistettiin luvanvastaista jätettä kaiken kaikkiaan runsaat 200 tonnia touko-kesäkuun aikana. Ely-keskuksen tiedotteen mukaan jäte on osoittautunut ennakkotietojen kaltaiseksi.

Lue myös: Oriveden kaivoksen uumenista nostetaan noin 500 kuormaa jätettä – katso kuvista, miltä kaivoksesta ylös tuotava junttaantunut möhnä näyttää

Kaivoksessa on ollut yksi iso louhostila 66–85 metrin syvyydessä, joka oli täytetty jätteensekaisella kiviaineksella. Touko-kesäkuun aikana louhoksen koko täyttö tyhjennettiin sekä louhoksessa olleet jätteet toimitettiin pois kaivosalueelta.

Elyn tiedotteessa kerrotaan, että huomattava osa kaivoksesta poistetusta louhostäytöstä on kaivostoiminnassa syntynyttä kiviainesta eli sivukiveä. Kiviaines on sijoitettu myöhemmin peittorakenteilla peitettävälle sivukivialueelle.

Louhostäytön seulonnassa erottuneen hienomman kiviaineksen sijoituspaikkakelpoisuus puolestaan arvioidaan myöhemmin saatavien laboratorioanalyysien perusteella.

Jätettä on ollut kaivoksessa pitkään

Oriveden kaivokseen on ollut piilotettuna jätettä noin 20 vuoden ajalta. Ely-keskuksen tiedotteen mukaan toiminta tuli esille vuoden 2018 syyskuussa.

Kaivoksen toimintaan myönnetyt ympäristöluvat ovat kieltäneet jätteiden sijoittamisen kaivokseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myös hylkäsi runsas vuosi sitten kaivosyhtiön lupahakemuksen jätteiden jättämiseksi kaivokseen, joten jätteet tuli poistaa.

Pirkanmaan ely-keskus on pyrkinyt saamaan tilanteen lainmukaiseksi valvontaviranomaisella käytettävissä olevilla keinoilla.

– Viimeisimmän kehotuksen ely-keskus antoi kahdelle alueella toimineelle kaivosyhtiölle kesäkuussa 2021. Yhtiöiden tuli poistaa jätteet kaivoksesta, lajitella jätteet ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, tiedotteessa sanotaan.

Sisä-Suomen poliisilaitos aloitti asiassa esitutkinnan heti ympäristöluvan vastaisen toiminnan tultua ilmi syyskuussa 2018.

Poliisi on tehnyt esitutkintaa koko jätteiden poiston ja käsittelyn ajan, ja esitutkinta jatkuu edelleen omana prosessinaan.

Kaivos aiotaan sulkea

Kultamalmin louhinta Oriveden kaivoksesta päättyi vuonna 2019. Tuolloin korkein hallinto-oikeus vahvisti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tekemän päätöksen ympäristölupahakemuksen hylkäämisestä.

Kaivos aiotaan nyt sulkea. Sulkemista koskeva suunnitelma on parhaillaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä.

– Kun nyt ympäristöluvan velvoitteet on täytetty myös jätteiden osalta, sulkemissuunnitelman hyväksymiskäsittely voi jatkua, tiedotteessa sanotaan.

Kaivoksen sulkemistoimien tarkoituksena on saattaa kaivosalue sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu tulevaisuudessa ympäristöhaittoja.

Leave a Comment