Oriveden seurakunnan viime vuoden tilinpäätöksestä tuli reilusti miinusmerkkinen – suurin syy tappiolliseen tulokseen löytyy sijoituksissa tapahtuneesta heilahtelusta

Korona ei enää kokoontumisia viime vuonna alkuvuoden jälkeen estänyt, mutta Oriveden seurakunta jatkoi silti Oriveden kirkossa toimitettavien jumalanpalvelusten lähettämistä myös suorina lähetyksinä Facebook-sivujensa kautta. Arkistokuva: Juha Jäntti

Oriveden seurakunnan viime vuosi oli taloudellisesti tappiollinen. Alijäämää kertyi lähes 143 000 euroa, kun talousarviossa alijäämän määrän oli arvioitu jäävän reiluun 100 000 euroon.

Taloudellinen tilanne heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuoden 2021 tilinpäätös oli ylijäämäinen reilun 2 000 euron verran.

Lue myös: Miinusmerkkinen talousarvio kääntyi plussalle – ylijäämää kertyi yli 2 000 euroa, vaikka tuloksesta varattiin 30 000 euroa Juupajoen kirkon ja kellotapulin maalaukseen

Tästä huolimatta seurakunnan talouspäällikkö Taina Väisäsvaaran mukaan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi yhä vakaa. Tätä hän perusteli sillä, että edellisiltä tilikausilta oli kertynyt ylijäämää ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen alaskirjausta yli 1,3 miljoonaa euroa.

– Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että meidän täytyy ennakoida tulevaa niin kuin olemme moneen otteeseen puhuneet, Väisäsvaara muistutti kirkkovaltuuston kokouksessa.

Väisäsvaara kertoi, että yksi syy tappiolliseen tulokseen ovat sijoitukset.

Vaikka sijoitukset tuottivat vielä alkuvuodesta myyntivoittoa noin 48 000 euroa, niin koko vuoden osalta myyntitappiota kertyi yli 50 000 euroa. Kaiken kaikkiaan sijoitustoiminnan tulos jäi yli 100 000 euroa siitä, mitä talousarvioon oli kirjattu.

– Tämä johtui pitkälti Ukrainassa käytävästä sodasta ja siitä seuranneesta energiakriisistä ja talouden epävakaudesta, Väisäsvaara sanoi.

Tilikauden tulokseen vaikutti myös Toivontuvan tasearvoon tehty alaskirjaus kirjanpitolaissa määriteltyyn todennäköiseen luovutushintaan. Kertaluonteisen poiston suuruus oli 60 000 euroa.

– Näistä kahdesta alaskirjauksesta tappio pitkälti muodostuu. Niiden yhteisvaikutus on reilu 160 000 euroa, Väisäsvaara laski.

Energian ja polttoaineiden hintojen nousu vaikuttivat myös seurakunnan tulokseen. Lämmitykseen seurakunnalta kului viime vuonna noin 20 prosenttia ja sähköön noin 16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Seurakuntavaalit 2022
Viime vuonna seurakunnan toimintaan kuului myös vaaleihin liittyvää tekemistä. Loppuvuodesta pidettyjen seurakuntavaalien äänestysaktiivisuus jäi Orivedellä 20,7 prosenttiin, suuremmissa kaupungeissa ei päästy siihenkään. Riku Kopra äänesti Juupajoen kirkossa. Äänestyslipukkeen hänelle ojensi Simo Helperi, jonka vieressä vaalilautakunnan varapuheenjohtaja Merja Kahila. Arkistokuva: Heli Rahkonen

Verotuloja kertyi arvioitua enemmän

Myönteistä tilinpäätöksessä oli, että verotulot kasvoivat talousarvioon verrattuna. Niitä kertyi lähes 37 000 euroa enemmän kuin mikä arvio oli ollut. Kirkollisveroprosentti seurakunnalla on ollut jo pitkään 1,75.

Myös edelliseen vuoteen verrattuna kirkollisverotuottoa kertyi yli 102 000 euroa enemmän. Verotulojen kasvun arvioidaan myös jatkuvan parin seuraavan vuoden ajan.

Jäsentilasto 2022 (Lähde: Oriveden seurakunnan tilinpäätös 2022):

Kastetut  57
Kuolleet  153
Liittyneet 34
Eronneet 114
Muuttoliike (+/-) -4
Jäsenmuutos yhteensä -180
Jäsenet 31.12.2021 7 990
Jäsenet 31.12.2022 7 810
Kirkkoon kuuluvuus 72,90 %

Toimintatuottoja tilikaudelta kertyi 25 000 euroa enemmän kuin edelliseltä tilikaudelta. Tuottoihin sisältyy noin 30 000 euron vakuutuskorvaus omaisuusvakuutuksesta.

Vuokratuloja seurakunta sai viime vuonna lähes 6 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhden tontin myynnistä seurakunta sai myyntivoittoa noin 28 000 euroa.

Toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä tai niistä muulla tavalla luopumista seurakunnassa aiotaan pohtia tarkemmin, kun seurakunnan kiinteistöstrategia on saatu päivitettyä Kirkkohallituksen mallin mukaiseksi.

Investointeihin seurakunta käytti viime vuonna noin 80 000 euroa. Osa investoinneista oli tilikauden päättyessä vielä keskeneräisiä.

Investoinneista viime vuonna toteutuivat Oriveden kirkon urkujen huoltokorjaus. Myös Längelmäen kirkon pääportaikkoa korjattiin. Suurimmalta osaltaan toteutui myös Juupajoen kirkon ja kellotapulin maalaus, sillä kesälle 2023 siirtyi kattokartion kunnostaminen ja toiseen kertaan maalaaminen.

Lue myös: Juupajoen kirkon katon väri vaihtui loppusuoralla olevassa maalausurakassa ruskeasta lähes mustaksi – kirkon maalaajat kokivat ikimuistoisen hetken työskennellessään edellisen kerran mutterikirkossa vuonna 1999

Investoinnit 2022 (Lähde: Oriveden seurakunnan tilinpäätös 2022):

Talousarvio 2022 Toteuma Poikkeama
Oriveden kirkon huoltokorjaus  30 000 26 000 -4 000,00
Juupajoen kirkon ja
kellotapulin maalaus
156 000 45 000 -105 000
Juupajoen hautausmaan
huoltorakennuksen työt
15 000 3 000 -12 000
Eräjärven hautausmaan
lämmityshuoneen työt
20 000 600 -19 400
Längelmäen kirkon
pääportaikon korjaus
15 000 5 300 -9 600

Tänä kesänä on tarkoituksena jatkaa myös Juupajoen hautausmaalla viime vuonna aloitettua huoltorakennuksen salaojitusta ja lämmöneristämistä ulkopuolelta.

Myös Eräjärven vanhan käytöstä poistetun lämmönjakohuoneen purku aloitettiin viime vuonna asbestitutkimuksen tilaamisella. Lopullinen purku aiotaan tehdä tänä kesänä.

Juupajoen kirkko sai viime vuonna kattoa myöten uuden maalipinnan kesän aikana. Katon maalausta viimeisteli urakan loppuvaiheessa Olli Koho. Arkistokuva: Heli Rahkonen

Diakonian puolella työmäärä kasvoi

Kirkkoherra Mika Tapiolinna muistutti, että vuonna 2022 seurakunnan toimintaan vaikutti vielä tammikuun osalta koronarajoitukset.

– Se tarkoitti sitä, ettei jumalanpalveluksissa saanut olla juurikaan väkeä ja jumalanpalvelukset lähetettiin Oriveden seurakunnan Facebook-sivun kautta. Helmikuun alussa kuin veitsellä leikaten koronarajoitukset hellittivät niin paljon, että ihmiset saivat tulla kirkkoon ja muihin tilaisuuksiin.

Vaikka rajoitukset päättyivät, on seurakunta senkin jälkeen lähettänyt Oriveden kirkossa pidettävät jumalanpalvelukset myös verkon kautta, sillä niillä on ollut katsojia.

– Se kertoo minusta myös siitä, että hengelliselle sanomalle on tässä ajassa myös tilausta.

Myös Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan näkyi Oriveden seurakunnan toiminnassa kevään 2022 aikana. Seurakunta järjesti paikkakunnalle muuttaneille ukrainalaisille toimintaan niin itsenäisesti kuin yhdessä SPR:n kanssa.

Tapiolinna kertoi myös, että kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisten määrä kasvoi vuoteen 2021 verrattuna ja kirkollisia vihkimisiä tai avioliiton siunaamisia oli lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Kastettujen määrä sen sijaan laski hiukan edellisestä vuodesta.

Lue myös: ”Työ on monipuolista, mutta ennen kaikkea se on välittämistä” – seurakunnan diakoniatyöntekijät saivat juhlahetkessään kertoa arjestaan ja kannustaa kaikkia tekemään lähimmäisen työtä

Diakoniatyön puolella asiakaskohtaamisten määrät kasvoivat reippaasti edellisestä vuodesta. Vuonna 2021 niitä oli 1 840 ja vuonna 2022 niitä oli 2 326.

– Siinä oli siis hyvin iso 500:n nousu edelliseen vuoteen. Kotikäyntien määrät kasvoivat huomattavasti, sillä korona-aikana me emme voineet kodeissa käydä, Tapiolinna huomautti.

Kirkolliset toimitukset (Lähde: Oriveden seurakunnan tilinpäätös 2022):

2022 2021
Hautaan siunaamiset 165 135
Uurnan laskuja 68 65
Kirkolliset vihkimiset
ja avioliittoon siunaamiset
21 25
Kasteet 61 70

Myös diakonia-avustusten määrä nousi. Vuonna 2021 avustuksiin käytettiin talousarviomäärärahoja reilu 19 000 euroa. Vuonna 2022 summa oli reilu 24 000 euroa. Ukrainasta tulleiden pakolaisten avustaminen ja yksityishenkilöltä saatu 2 000 euron avustus jaettavaksi vähävaraisille lapsille nosti avustusten kokonaismäärää.

Längelmäen 250-vuotiasta kirkkoa juhlittiin pitkin vuotta, elokuussa oli pääjuhlan aika. Saarnan piti hiippakunnan piispa Matti Repo. Juhlamessu on ohi, ja ristikulkue järjestäytyy poistumaan kirkosta. Ristiä kantoi seurakunnan vapaaehtoinen Laura Virtanen. Arkistokuva: Anne Kotipuro

Viime vuoteen mahtui myös juhlaa

Viime vuosi oli seurakunnalle myös vaalivuosi. Syksyllä pidetyissä seurakuntavaaleissa ehdokkaita oli 55 ja äänestysprosentti oli 20,7.

Vuonna 2022 seurakunnassa juhlistettiin myös Längelmäen kirkon juhlavuotta. Kirkko täytti 250 vuotta.

Lue myös: Oma, kaunis kirkko on edelleen ilon aihe längelmäkeläisille – juhlamessu toi myös piispan tietoon uusia sukulaisia Längelmäeltä

– Juhlaa vietettiin elokuussa ja hiippakuntamme piispa Matti Repo oli siellä saarnaamassa. Juhlajumalanpalvelus lähetettiin Ylen radioverkossa syyskuussa. Radiojumalanpalveluksen kautta Längelmäen kirkko ja Oriveden seurakunta saavuttivat paljon ihmisiä, Tapiolinna sanoi.

Oriveden seurakunnassa henkilöstöön kuului viime vuonna 25 henkilöä. Vuoden aikana eläkkeelle jäi kaksi henkilöä ja yksi siirtyi toisen organisaation palvelukseen. Heidän tilalleen palkattiin uudet työntekijät.

Leave a Comment