Koirapuiston paikkaa ei ole vielä lukittu – sopivaa paikkaa etsitään edelleen ja nyt kuntalaisilta kysytään, mikä viidestä mahdollisesta paikasta olisi paras

Koirapuisto, kysely
Oriveden kaupunki on julkaissut sähköisen kyselyn, jossa kysytään kuntalaisilta, mikä on heidän suosikkinsa viidestä koirapuiston mahdollisesta sijaintipaikasta. Yksi kyselyssä mukana olevista sijainneista on Hiihtomaan lähellä oleva alue. Kuva: Kuvakaappaus kaupungin kyselystä

Oriveden koirapuiston sijaintia ei vieläkään ole lyöty lukkoon, vaikka Oriveden kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa, että puisto pidettäisiin mielessä Oripohjan alueen asemakaavan valmistelussa.

Valtuuston päätös ei nimittäin ollut lopullinen ja sitova puiston sijoittamisen suhteen. Se oli lähinnä ohjeistus, että koirapuiston sijoittamista Oripohjan alueelle tarkastellaan kaavoituksen yhteydessä.

Lue myös: Koirapuistolle löytyi aloitteen käsittelyä päätettäessä uusi mahdollinen paikka – ettei vaan olisi liian kaukana, epäili yksi valtuutettu: noin 30 puheenvuoroa ja kolme varttia käytettiin asian puimiseen

Oripohjan kaavoituksen valmistelun yhteydessä on kuitenkin arvioitu, että ennen kuin koirapuistolle osoitetaan sijainti kaavasta, on koko asiaa vielä tarkasteltava laajemmin.

Lue myös: Koirapuiston paikka voitaisiin saada kartalle ja toteuttamista vaille valmiiksi kesäksi 2024, ellei mitään erityistä tule eteen – ehdotus valtuustossa tuli vähän puskista, toisaalta hyvään saumaan aikataulua ajatellen

Oripohjan asemakaavan laadinnan tavoitteena on nimittäin nykyisen yritysalueen laajentaminen eli alueelle on tulossa uusia yritystontteja. Koirapuisto ei välttämättä sellaiseen kokonaisuuteen solahda täysin sujuvasti.

– Oripohjan asemakaavan valmistelun yhteydessä olemme todenneet, että koirapuistolle halutaan löytää paras mahdollinen sijainti. Yritysalue ei välttämättä luo parhaita edellytyksiä koirapuistolle ja virkistyskäytölle. Olemme tarkastelleet myös muita vaihtoehtoja, kertoo Oriveden kaupungin kaavoituspäällikkö Antti Kivikko.

Kirkkolahden rannallekin voisi sopia

Kaupungin maankäyttöpalvelut ovat löytäneet Oripohjan lisäksi neljä muuta aluetta, joille koirapuiston sijoittaminen voisi olla mahdollista.

– Otimme kartan käteen ja lähdimme avoimin mielin katsomaan kaupungin omistuksessa olevia maa-alueita. Mukana oli laajasti teknisen puolen väkeä, muun muassa viheralueiden hoidon puolelta. Neljä paikkaa kartalta nousi esiin, Kivikko sanoo.

Kyseiset neljä paikkaa ovat Hiihtomaan ja eläinten hautausmaan läheisyydessä oleva alue, Kirkkolahden rannan puisto, Kiviniemenlammen alue keskustan junaseisakkeen lähistöllä ja Sukkavartaan tasoristeyksen lähistöllä oleva alue.

Kivikko painottaa, että esille nousseissa sijaintipaikoissa kyse on yhä alustavista suunnitelmista.

– Tässä on nyt katsottu, mihin koirapuisto voisi sijoittua. Sitä emme ole vielä edes kokonaan tutkineet, ovatko nämä paikat lopulta mahdollisia.

Sen kaupunki haluaa kuitenkin nyt selvittää, että mikä viidestä sijaintipaikasta olisi kuntalaisten suosikki.

Lue myös: Yritetty on moneen paikkaan – tuoreimmasta ehdotuksestakin saatu palautetta asemanseudulta: ei tänne, joten koirapuistoaloite jäi tuloksetta ja esitetään loppuun käsitellyksi

Mielipiteensä voi kertoa vastaamalla kaupungin sivuilta löytyvään sähköiseen kyselyyn. Se on avoinna 28. toukokuuta asti.

– Toivotaan, että kuntalaiset ottavat asiaan kantaa. Sen tiedän, että heti kyselyn julkistamisen jälkeen alkoi tulla paljon vastauksia. Tuntuu siis siltä, että aihe ja asia kiinnostaa kuntalaisia, Kivikko toteaa.

Lyhyen ajan sisällä kyse on jo toisesta koirapuistoon liittyvästä kyselystä, jonka kaupunki toteuttaa. Reilu vuosi sitten kuntalaisilta tiedusteltiin paikkoja, joihin he koirapuiston toivoisivat sijoittuvan.

Vaikka suunnitellaan, niin toteutus ei ole vielä varma

Kyselyn tulokset pyritään viemään nopealla aikataululla päätöksentekoon.

Kivikko kuitenkin korostaa, että koirapuiston sijaintia ei valita vain sen perusteella, mikä on kyselyssä noussut vastaajien suosikkipaikaksi.

– Vastaukset pyritään huomioimaan päätöksenteossa. Jos sieltä jokin paikka nousee selkeäksi suosikiksi, niin sitten on vielä selvitettävä, onko se muidenkin asioiden valossa toimiva paikka.

Huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa koirapuiston saavutettavuus, toteutettavuus ja arvioidut tarvittavat rakentamistoimenpiteet sekä niiden kustannukset.

– Tarkempi suunnittelu ja puiston rakentaminen edellyttävät vielä erillisiä päätöksiä. Niissä on sitten omat aikataulunsa, Kivikko sanoo.

Tässä vaiheessa tarkoituksena on siis valita mahdollisen koirapuiston sijainti. Sen jälkeen puistoa olisi mahdollista ryhtyä suunnittelemaan tarkemmin eli miten puisto loppujen lopuksi päätetylle alueelle maastossa sijoittuu, kuinka suuri se olisi ja millaiset olisivat sen rakenneratkaisut.

Kivikko lisää vielä, että mietittäväksi tulisivat myös esimerkiksi koirapuiston toteuttaja ja rahoitusmahdollisuudet. Puiston toteuttaminen edellyttäisi myös erillisiä päätöksiä.

Kyselyn yhteydessä kerrotaan, että koirapuistolle pyritään löytämään paikka, joka mahdollistaisi 2 500–5 000 neliömetrin kokoisen koirapuistoalueen.

Leave a Comment