Isille tukea arkeen -malli jalkautui nyt myös Orivedelle – tarjolla on keskustelutukea, vertaistukiryhmiä ja yhdessä tekemistä

ITUA-hanke eli Isille tukea arkeen -hanke on laajentunut alkuvuodesta Orivedelle ja sitä myöten nyt koko Pirkanmaalle vuoden jatkorahoituksen turvin. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, ja sen taustaorganisaationa toimii FinFami eli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa.

ITUA-hanke tarjoaa maksutonta tietoa ja tukea isille, joita huolettaa tai kuormittaa puolison tai alle 30-vuotiaan lapsen mielenterveys- tai päihdehaasteet.

Lue myös: ITUA-hanke lähestyy isiä – tarjolla varhaista tukea perheenjäsenen mielenterveys- ja päihdeongelmien kuormittamille

Orivedellä järjestetään isäomaisille keskustelutukea eli omaisneuvontaa, jolloin omista kokemuksista, huolista ja tunteista pääsee keskustelemaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kanssa.

– Diagnoosia tai lähetettä ei tarvita, vaan pelkkä huoli läheisen voinnista riittää yhteydenottoon. Tukea on saatavana sekä kasvotusten että etäyhteydellä, Itua-hankkeen tiedotteessa kerrotaan.

Orivedellä on mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun kokemusasiantuntijan kanssa. Kokemusasiantuntijalla on itsellään kokemusta vastaavasta elämäntilanteesta, ja hän on saanut koulutuksen myötä valmiudet toimia vertaistapaajana toisille isäomaisille.

Isä-ryhmiä toimii tiedotteen mukaan tällä hetkellä kuudella paikkakunnalla Pirkanmaalla. Nyt myös orivesiläiset isät toivotetaan tervetulleiksi näihin ryhmiin. Tarvittaessa uusi Isä-ryhmä voidaan perustaa myös Orivedelle.

Juupajoella isien vertaistukiryhmätoiminta käynnistyi noin vuosi sitten.

Lue myös: Isien vertaistukiryhmä käynnistyy Juupajoella – ”Jos miehellä on tarve puhua ja hänelle järjestetään luottamuksellinen tila ja paikka, kyllä hän puhuu”

Toiminnallinen Nakki-ryhmä puolestaan keskittyy keskustelun sijaan yhdessä tekemiseen. Se kokoontuu eri puolilla Pirkanmaata kulloisenkin aktiviteetin mukaan.

Leave a Comment