Iivantiirantie ja Tommi Evilä – kirjoittajan mukaan 70 vuotta sitten rakennetun tien sijaan huomio pitäisi kiinnittää miljardeja maksaviin tunnin junaratoihin

Tommi Evilä rinnasti Oriveden Sanomissa 1.3.2023 Ysitien ja Kainuuseen vuonna 1953, siis 70 vuotta sitten, valmistuneen Kuhmo – Iivantiirantien toisiinsa. Evilän tekstin rivien välistä voi lukea, että hänen mielestään tuo Iivantiiran tie oli itse asiassa kallis ja tarpeeton ja rakennettiin vain Kekkosen tahdosta.

Lue myös: Ysitie ei ole Kekkostie – eduskuntavaaliehdokkaan mielestä tärkeä väylä on uudistettava Oriveden ja Tampereen välillä

Pääministerinä ollessaan Urho Kekkonen todella halusi Kainuuseenkin uusia teitä. Esimerkiksi Iivantiiran kylään ei ollut minkäänlaista tieyhteyttä, lähimmälle tielle oli tarvottava pitkin maita ja mantuja toistakymmentä kilometriä.

Nämä Kekkos-tiet eivät olleet kuitenkaan Kekkosen idea. Jo 1890-luvulla kyseisistä teistä oli suunnitelmia. Kiantajärven itäpuolella sijaitsi valtion suuria metsäalueita, joista ei ollut hyviä uittoreittejä ja tiet olisivat palvelleet myös alueen metsätaloutta kylien asukkaiden ohella.

Armeija kuitenkin vastusti rajaseudun teiden rakentamista, ja sodat ja niiden jälkeinen pula-aika siirsivät rakentamisen 1950-luvulle.  Kekkos-teiden vaatimatonta tasoa ja rakentamiskustannuksia kuvaa se, että niihin käytettiin 1950-luvulla 14 % Kainuun tiemäärärahoista ja ne vastasivat 20 % koko tiepiirin rakennetuista teistä.

Joten on siinä Evilällä kadehtimista tuohon aikaan Kekkosen toimesta haaskatuista rahoista.

Evilän tarkka taloudenpito näyttää kohdistuvan syrjäseutujen asioihin. Paljon Evilää lähempänä on parhaillaan menossa operaatio tunnin junaradat, missä ajassa Helsinkiin pitäisi päästä junalla niin Tampereelta, Turusta kuin lähes Kouvolastakin.

13 minuuttia lyhyempi matka-aika Tampereelta Helsinkiin maksaisi neljä miljardia euroa ja 33 minuutin matka-ajan lyhennys Turusta 3,4 miljardia euroa. Kaikkiaan nämä uudet radat maksaisivat reilusti yli 10 miljardia euroa.

Puheenjohtaja Orpo on ilmoittanut kannattavansa näitä investointeja. Sama mies, joka haluaa tehdä yhdeksän miljardin euron sopeutustoimet valtion budjettiin kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Valtiovarainministeriö on todennut selvityksessään ratahankkeet täysin liiketaloudellisesti kannattamattomiksi. Ratojen rakentaminen aiheuttaisi samalla valtavat ilmastokuormitukset. Yksityinen puoli ei halua hankkeisiin osallistua ilman, että valtio takaisi riskit.

Suomessa asuu valitettavasti aivan liian vähän ihmisiä näihin ”tunnin” ratahankkeisiin nähden. On arvioitu, että kaikki Suomen asukkaat pitäisi siirtää Helsinki-Tampere-Turku kolmion sisäpuolelle, jotta radat saataisiin kannattaviksi.

Maakuntajohtaja Kari Häkämies (kok.) pitääkin keskittymiskehitystä Suomelle välttämättömänä. ” Suomi on tällä hetkellä Euroopan vähiten urbaani maa. Missään muualla ei asuta niin paljon pitkin maata.”

Pian uhkaa siis loppua Iivantiiran tieltä viimeisetkin käyttäjät.

Veli-Matti Vanhanen

Orivesi

Leave a Comment