Koirapuistolle löytyi aloitteen käsittelyä päätettäessä uusi mahdollinen paikka – ettei vaan olisi liian kaukana, epäili yksi valtuutettu: noin 30 puheenvuoroa ja kolme varttia käytettiin asian puimiseen

Valtuusto oli tässä kohtaa istunut lähes kolme tuntia, ja koirapuistoasia on viimein saatu maaliin. Näin pirteänä istui vielä takapenkissä valtuuston kokouksessa ensikertalainen, nuorisovaltuuston edustaja Stella Manner. Kuva: Anne Kotipuro

Valtuustolle tehdyn esityksen mukaan aloite koirapuiston perustamisesta piti todeta loppuun käsitellyksi tunnustaen, ettei Orivedeltä lukuisista yrityksistä huolimatta löydy sille sopivaa paikkaa.

Vaan yllätys yllätys: ensin tarjottiin paikkaa koirien uittamiseen Hiedan rannassa, sitten heitettiin ilmoille mahdollinen sijainti koirapuistolle, joka on tarkoitus huomioida jo kaavaa laadittaessa.

Keskustelun aloitti Pekka Tuhkanen (kesk.), joka välitti maanomistajalta saadun tiedon, että Hiedan rannassa olisi tarjolla koirien uimapaikka.

Eliisa Suhonen (sd.) aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana harmitteli, että aloitteen valmistelukin keskittyi enemmän koirapuistoon, ja paljon pienempi asia, koirien uittaminen jäi sen jalkoihin.

Hän totesi, että rekisteröityjen koirien määrä alkaa olla jo suurempi kuin vuodessa syntyvien vauvojen määrä, siksi kuntapäättäjienkin olisi syytä herätä. Onhan Pirkanmaan 23 kunnasta 15:ssä yksi tai useampi koirapuisto, ja kaupunkiseudullakin sellainen löytyy kaikkialta muualta paitsi Orivedeltä. Samoin tieto siitä, missä koiria voi uittaa, pitää pikimmiten saada kaupungin nettisivuille.

”Isot hankkeet mietittävä valmiiksi hyvissä ajoin, paikka ratkaistava kaavalla”

Markku Kallio (sd.) ei ehkä käyttäisi koirapuistosta sanaa peruspalvelu, mutta ainakin se on lisäbonus ja kohtuullinen vetovoimatekijä. Hän muistutti kuntasuunnittelun perusasiasta, että isot hankkeet on mietittävä valmiiksi hyvissä ajoin, joten tämäkin paikka olisi ratkaistava asemakaavalla.

– Kun mietitään, mihin koirapuisto saadaan pienimmällä vastustuksella aikaan, se on Oripohjassa, myös Lehmiön alueena tunnettu. Ysitieltä katsoen siitä on 1,3 kilometriä kohti Nihuan rantaa, ja edelleen kaavoittamatta 27 hehtaaria. Se rajoittuu teollisuusalueeseen, ja kun suunnitteluun on varattu 50 000 euroa, sinne siis.

Kallio esittikin kyseiseen pykälään neloskohtaa, jonka mukaan valmisteilla olevaan Oripohjan alueen asemakaavaan varataan koirapuistoa varten riittävän suuri maa-alue. Aikataulusta ei hänen mielestään kannata puhua, se ratkaisu on tulevien päättäjien käsissä.

Sami Kymäläiselle (ps) oli jäänyt monipolvisesta koirapuistokeskustelusta mielikuva, että esimerkiksi Rovastinkangas ei kelvannut paikaksi, koska se olisi ollut liian kaukana keskustasta. Olisiko mahdollista, että nyt kaavoitetaan koirapuisto, joka ei kelpaa kenellekään, hän epäili.

Paikka sai kuitenkin lukuisia kannatuspuheenvuoroja, esimerkiksi Mari Lind (vas.), Marjo Mäkinen-Aakula (kesk.), Miia Saarinen (vihr.) ja Kirsi Mäkinen (kd) pitivät ehdotuksesta. Myös Sini Kahilaniemi (kok.) iloitsi, että asian kanssa vatulointi viimein loppuisi, samoin resurssien ja ajankäytön tuhlaus, niin monta paikkaa on sentään katsottu. Touko Sikala (kok.) kiitteli sitä, että tuodaan ratkaisuehdotuksia kritiikin sijaan, eikä aloitteen käsittelyn lopettaminen tarkoita sitä, että itse asian käsittely loppuisi.

Jussi Viljasenkin (kok.) mielestä Kallion ehdotus oli järkevä. Hän myönsi, että tällaisissa asioissa syntyy helposti nimby-ilmiö (”ei minun takapihalleni”), ja siinäkin pitää kuntalaisia kuunnella.

– Myös puiston ylläpito ja hoito kannattaa miettiä huolella etukäteen, ja edetessään asia voi vieläkin jalostua, Viljanen muistutti.

– Me ei sellaista paikkaa löydetä, mistä joku ei valittaisi, mutta kannatan Kallion esitystä, arveli Minna Juuti (sd.)

Jari Järvenpää (sd.) piti suurimpana asiana sen väärän käsityksen oikaisua, että koirakerhon alue jotenkin korvaisi koirapuiston. Koirien uittamiseen kelpaisi hänestä hyvin myös Kirkkolahden vastarannalla oleva uimarannan tyyppinen paikka.

Kaava-asia vetäisty käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta

Sitten puheenvuoron sai Reijo Kahelin (vas.).

– En tiedä, mitä sanoisin. Olen ollut kunnallisissa luottamistehtävissä vuodesta 1977, ja yhtään ainoaa kertaa ei ole valtuustossa annettu määräystä kaavoittajalle, että näin pitää tehdä. Pidän tätä perin outona tapana, vaikka asia sinänsä on tärkeä.

Hän tuunasi sinänsä kannattamaansa Kallion esitystä niin, että Oripohjan alueen kaavoituksessa pyritään varautumaan riittävän suuren koirapuistoalueen rakentamiseen. Hän mietiskeli, voisiko samalla saada Nihuaan koirat uitettaviksi.

Tuhkanen kannatti Oripohjan aluetta, oli muotoilu Kallion tai Kahelinin, ja kertoi vain välittäneensä maanomistajan terveiset sopivasta uimapaikasta Hiedassa.

Aino Mäkeläkin (sd.) kannatti Kallion esitystä, joskin oli hiukan skeptinen paikasta.

Tekninen johtaja Matti Vesava tyytyi siteeraamaan kyselytutkimusta, jonka mukaan koirapuistokyselyyn vastanneista vähän yli 40:stä keskustan alueelle sen halusi 25 ja keskustan ulkopuolelle 17.

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto lisäsi huomionaan, että nythän puhutaan Oripohjan alueen kaavasta sitovasti ilman, että asia on ollut esityslistalla. Siitä, että tällainen asia otetaan käsittelyyn, pitäisi kuitenkin olla yksimielinen päätös, joten sikäli hän oli Kahelinin kanssa samoilla linjoilla.

Kun käsittelyssä oli valtuustoaloite, jonka päätökseen oltiin liittämässä sitovasti kohta ”valtuusto päättää, että Oripohjan asemakaavan valmistelussa varataan alue koirapuistolle”, olisi tehty sitova päätös kaavan sisällöstä koirapuiston osalta. Valtuusto voi kuitenkin ottaa kiireellisen valmistelemattoman päätöksen käsittelyyn vain yksimielisellä  päätöksellä, eli periaatteessa ensin olisi pitänyt päättää, otetaanko asia käsittelyyn. Kallion lisäys tuskin olisi täyttänyt kiireellisen asian kriteerejä.

Niinpä Kalliokin veti esitystään sen verran takaisin, että ilmoitti kannattavansa Kahelinin muotoilua – pääasia, että homma etenee.

Mira-Bella Järviö (ps.) totesi, että Hiedassa on ihmisten uimaranta erikseen sekä veneiden laskupaikka, jossa voi uittaa koiria, joten hänestä ei erillistä uittopaikkaa edes tarvita.

Puheenjohtaja Heidi Jakara vetosi valtuustoon, voitaisiinko aloitepykälän päätökseen liitetystä neloskohdasta päästä yksimielisyyteen, ja näin tehtiinkin. Vain Kymäläinen jupisi haluavansa ensin selvitettäväksi, haluavatko kaupunkilaiset koirapuiston Oripohjaan, jottei tehdä isoa määrää töitä turhaan.

Jussi Viljanen muistutti, että sanamuoto mahdollistaa asian etenemisen kaavaprosessina, johon kuuleminen vielä sisältyy. Kaavoitus on kuitenkin meneillään, joten valtuuston toive kannatti esittää juuri nyt, jolloin se voidaan vielä huomioida.

Alueelle on kaksi perusedellytystä: tasaisuus ja pääsy autolla

Ratkaisua kiitteli Jari Järvenpääkin muistuttaen kahdesta asiasta: alueen olisi oltava kohtuullisen tasainen ja sinne on päästävä autolla.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Annamari Aitolahti kiitteli myös asian eteenpäin menoa, niin monta vuotta sitä on lautakunnassa käsitelty ja jonnekin se on laitettava.

Lähes kolmen vartin ja noin 30 puheenvuoron jälkeen valtuusto hyväksyi Kahelinin muotoilun ”pyritään varautumaan” muodollisen yksimielisesti.

Leave a Comment