Kaupunginhallitus nimesi Oriveden vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan – 2. huhtikuuta on valituilla buukattu aamusta iltaan, vaalitoimikunta taas kiertää ennakkoäänestyspäivinä laitoksissa

Oriveden kaupunginhallitus nimesi jäsenet eduskuntavaaleja varten äänestysalueiden vaalilautakuntiin sekä vaalitoimikuntaan, joka huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Vaalilautakunnan tehtävänä on vaalipäivän äänestyksen järjestäminen äänestysalueella, annettujen äänestyslippujen alustava ääntenlaskenta ja äänestyslippujen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle. Vaalilautakunta on kokoontuneena vaalipäivänä koko vaalitoimituksen ajan sekä vaalitoimituksen jälkeen äänestyslippujen laskemiseksi, tarkastamiseksi ja järjestämiseksi.

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Vaalilautakunnan jäsenenä oleva eduskuntavaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia äänestäjän avustajana.

Koska vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa ja voi joutua avustamaan äänestäjiä, vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.

Vaalilautakunnat eduskuntavaaleissa 2023 Orivedellä:

Oriveden pohjoinen äänestysalue, äänestyspaikka kaupungintalo: puheenjohtaja Sanna Riikonen, varapuheenjohtaja Kari Lepistö, Joona Ikonen, Jari Talasniemi ja Eeva-Liisa Korkalainen.
Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä: 1. Soili Itkonen, 2. Markus Hannila, 3. Martti Valtonen, 4. Pekka Tuhkanen, 5. Emma Eskola.

Oriveden eteläinen äänestysalue, äänestyspaikka Rovastinkankaan koulu: puheenjohtaja Pasi Hietala, varapuheenjohtaja Nina Karhu-Pohjala, Pekka Kolu, Jari Salminen ja Kirsi-Minna Koskela.
Varajäsenet: 1. Matti Koppanen, 2. Arto Hakkio, 3. Sirpa Vuohelainen, 4. Mira-Bella Järviö, 5. Tarmo Viskari.

Oriveden itäinen äänestysalue, äänestyspaikka Eräjärven koulu: puheenjohtaja Kari Aakula, varapuheenjohtaja Helena Rautakorpi, Raili Oittinen, Ulla Korolainen ja Reijo Kahelin.
Varajäsenet: 1. Erkki Jääskelä, 2. Aulikki Laine, 3. Pentti Paavola, 4. Sara Häkkinen, 5. Aimo Kaikkonen.

Vaalitoimikunta terveyskeskuksen vuodeosastoa, vanhainkotia ja palvelutaloa varten: puheenjohtaja Ilpo Kolari, varapuheenjohtaja Elo Lepo ja Päivi Tarpila.
Varajäsenet: 1. Anne Kahelin, 2. Ulla Korolainen, 3. Raili Oittinen, 4. Asseri Rannikko, 5. Tapio Lahti.

Leave a Comment