Uusi työryhmä Rokin laajennuksen hankesuunnitteluun – toinen, lähes identtinen työryhmä Yhteiskoulun ja lukion hankevalmisteluun, molemmilla aikaa toukokuun loppuun

Oriveden lukio ulkoa
Lukion kiinteistössä, ruokala mukaan lukien, on myös ilmeistä peruskorjaus- tai uudisrakennustarvetta muun muassa perustusten korjaamisen ja sisäilmastoasioiden vuoksi. Hankevalmisteluun asetettiinkin työryhmä, jolla on aikaa toukokuun loppuun. Arkistokuva: Sari Heliövaara

Rovastinkankaan koulun siirtotilojen hankinnan yhteydessä nousi aiempaa voimakkaammin esiin tarve laajentaa koulun kiinteistöä. Keväällä 2022 koulun pihaan hankittiin siirtotilat Parmaco Oy:ltä viideksi vuodeksi, kun vieressä ollutta Tredu-Kiinteistöjen rakennusta ei enää voitu käyttää sisäilmaongelmien takia.

Ennen varsinaista laajennussuunnittelua halutaan kuitenkin kartoittaa koulun tulevat tarpeet sekä selvittää tontin käyttö ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n ratkaisut.

Tätä valmistelua ja hankesuunnitelman laatimista varten kaupunginhallitus asetti työryhmän, jossa on sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Työryhmä voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita. Kaupungin tämän vuoden talousarviossa on 50 000 euron määrärahavaraus Rovastinkankaan koulun suunnittelua varten.

Valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallitus nimesi teknisen johtajan Matti Vesavan ja varapuheenjohtajaksi talous- ja hallintojohtaja Marjatta Liljan.

Lisäksi työryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen, varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppe, lastan ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Ulla Eronen (varalla varapuheenjohtaja Aino Mäkelä), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Annamari Aitolahti (varalla varapuheenjohtaja Kimmo Vihusaari), kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila, Rovastinkankaan koulun vs. rehtori Markku Puputti sekä kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus ja palvelupäällikkö Kirsti Skogberg. Myös Tredua pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään.

Työryhmän on tehtävä kaupunginhallitukselle esitys laajennuksen jatkotoimenpiteistä 31.5.2023 mennessä.

Samanlainen työryhmä myös Yhteiskoulua ja lukiota varten

Toisenkin työryhmän kaupunginhallitus perusti samassa kokouksessa maanantaina, ja siihen tuli luottamushenkilöistä sama kokoonpano kuin Rovastinkankaan työryhmään. Myös viranhaltijat tässä työryhmässä ovat osittain samat: tekninen johtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä kiinteistöpäällikkö.

Lisäksi Yhteiskoulun ja lukion peruskorjauksen tai uudisrakentamisen hankesuunnitelmaa valmistelevaan työryhmään nimettiin koululta Yhteiskoulun ja lukion rehtori Jari Hildén ja apulaisrehtori Janne Mäkinen sekä palvelupäällikkö Kirsti Skogberg.

Tähänkin työryhmään pyydetään myös Tredun edustaja, ja puheenjohtajaksi nimettiin tekninen johtaja. Myös sillä on aikaa valmistella esitys jatkotoimenpiteistä toukokuun loppuun ja oikeus käyttää asiantuntijoita.

Pykälän perusteluissa todetaan, että Yhteiskoulun ja lukion kiinteistöissä on tarve peruskorjaukselle ja/tai uudisrakentamiselle. Yhteiskoulun kiinteistöön on viime vuonna tehty sisäilmastoasioiden vuoksi korjauksia, eikä siellä tällä hetkellä nähdä akuuttia korjaustarvetta.

Lukion kiinteistössä, ruokala mukaan lukien, sen sijaan peruskorjaus- tai uudisrakennustarve on ilmeisempi muun muassa perustusten korjaamisen ja sisäilmastoasioiden vuoksi. Lisäksi halutaan ottaa huomioon Tredun Oriveden yksikön opetustilojen tarpeet ja yhteistyö Tredun kanssa muun muassa kaksoistutkintojen suorittamiseksi.

Niinpä työryhmälle annettiin tehtäväksi kartoittaa koulun tulevat tarpeet ja yhteistyö muun muassa Tredun kanssa. Myös Yhteiskoulun ja lukion tilojen jatkosuunnitteluun on talousarviossa 50 000 euron määrärahavaraus.

Molempien työryhmien on tehtävä kaupunginhallitukselle esitys hankkeen jatkotoimenpiteistä 31.5.2023 mennessä.

Leave a Comment