Mikä kompostointi-ilmoitus on ja kenen kuuluu sellainen tehdä? – Kompostointi ei sovi kaikille

Kompotista syntyy muhevaa multaa, mutta kompostoijalla pitää olla valmius myös jälkikompostointiin ja mullalle täytyy olla sijoituspaikka tiedossa. Kuva Mikko Peltoniemi.

Kompostointi-ilmoituksen teko hämmentää monessa kotitaloudessa. Vastaavasti jätehuoltoyhtiöissä saadaan nyt vastailla usein kyselyihin siitä, mikä kompostointi-ilmoitus on ja kenen sellainen tulee tehdä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella kompostointi-ilmoitus piti tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä, jos on aloittanut kompostoinnin ennen vuotta 2023. Pirkanmaan Jätehuollon toiminta-aluetta ovat muun muassa Kangasala, Pälkäne, Lempäälä, Vesilahti, Orivesi, Pirkkala ja Ylöjärvi.

– Kompostointi-ilmoitus tarkoittaa käytännössä sitä, että keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen lisäksi mökkejä koko Pirkanmaan Jätehuollon toimialueella, ei vain taajamissa, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen kertoo.

Kaikesta kompostoinnista ei ilmoiteta

Siitä, että ei kompostoi, tai pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista, ei tehdä ilmoitusta. Ilmoitus tehdään alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, ei Pirkanmaan Jätehuollolle.

– Ilmoituksen ennättää vielä hyvin tehdä, jos se jäi vuoden loppuun mennessä tekemättä. Ilmoitus on helpoin tehdä verkossa osoitteessa www.asioin.fi, Suomalainen teroittaa.

Kun komposti toimii kunnolla, kompostointi on mahdollista myös talvipakkasilla. Jäätyminen on kuitenkin yleinen talvikompostointiin liittyvä haaste. Kuva Mikko Peltoniemi.

Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Ilmoita kahden kuukauden sisällä aloittamisesta

Jos kompostoinnin aloittaa vasta vuoden 2023 puolella, riittää, että ilmoituksen tekee kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoitus on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

– Ilmoituksen avulla pidetään rekisterit ajan tasalla ja säästytään turhilta yhteydenotoilta, Suomalainen muistuttaa.

Kompostointi vaatii osaamista

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnissa on samalla kyse biojätteen lajittelussa, jossa pirkanmaalaisilla on vielä petrattavaa. Jopa 38 prosenttia Pirkanmaan Jätehuollon alueella kerätystä sekajätteestä on vielä huonosti palavaa biojätettä. Biojätekysymyksen ratkaiseminen kompostoimalla ei välttämättä ole oikea ratkaisu jokaiselle. Kompostointiin ryhtyvän tulee ensinnäkin hankkia asianmukainen eli jätehuoltomääräysten mukainen kompostori. Kompostointi vaatii myös osaamista ja viitseliäisyyttä hoitaa kompostoria, jotta se toimii oikein, eikä siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Suvi Suomalainen kehottaa jokaista arvioimaan itse, sopiiko kompostointi omaan arkeen.

– Keittiössä syntyvän biojätteen kompostointiin liittyy muun muassa jälkikompostointi esimerkiksi puutarhajäteaumassa sekä mahdolliset talvihaasteet, jos kompostori jäätyy. Multaa voi syntyä biojätteen määrästä riippuen paljonkin ja sille täytyy olla käyttökohde omassa pihassa, Suomalainen listaa kompostoinnin aloittamiseen liittyviä vaatimuksia.

Kun kompostori täyttyy, on aika siirtää massa jälkikompostoitumaan esimerkiksi puutarhajäteaumaan. Kuva Mikko Peltoniemi.

Mikäli kompostorin hoito ei kiinnosta ja puutarha on pieni, on hyvä harkita, onko investointi kompostoriin mielekäs.

– Huonosti hoidettu kompostointi voi aiheuttaa ympäristöhaittoja, kuten haittaeläinten lisääntymistä tai hajuhaittoja, Suomalainen kertoo.

Kompostori vai biojäteastia?

Biojäteastia ja kompostori menevät joskus kielenkäytössä asiakkailta sekaisin. Selvennyksenä Suomalainen muistuttaa, että kompostori on suljettu astia, jossa pieneliöt hajottavat biojätteet. Näin valmistuu multaa omaan käyttöön.

Biojäteastia taas tilataan jätehuollosta. Pirkanmaan Jätehuolto toimittaa astian maksutta kiinteistölle. Jäteauto tyhjentää astian, minkä jälkeen biojäte viedään Koukkujärven Biomyllyyn. Siellä biojätteestä tehdään biokaasua ja lannoitetta.

Leave a Comment