50 vuotta sitten: Tri Sirkka Grönqvist: ”Systeemi alkoi pyöriä heti mukavasti”

Vanha vuosikerta, Eräjärven hammaslääkäri
Eräjärven terveyskeskuksessa tehdään ryhmätyötä: terveyskeskushammaslääkäri Sirkka Grönqvist sekä hänen sirkeät apulaisensa Merja Jokinen ja Katja Koskinen. Laitteet ovat nykyaikaiset, potilas pannaan pitkälleen, ja kolme nuorta naista on tätä palvelemassa: mistäpä löytää toisen yhtä kiehtovan hoitopaikan!

Kovinkaan usein ei lääkäriksi valmistunut halua asettua tätä arvostettua ja ikivanhaa ammattia harjoittamaan synnyinseudulleen. Lieneekö tässä toistunut se tunnettu sanonta, ”ettei kukaan ole profeetta omalla maallaan”. –

Lue lisää: Kaikki 50 vuotta sitten -jutut löytyvät Silloin ennen -sivustolta.

Hieman ”varpaillaan” oli ensimmäiset kuukaudet Sirkka Grönqvist’ikin (syntyjään Sirén), kun hammaslääkäriksi valmistuttuaan aloitti koto-Eräjärvellä vastaanoton. Hän nauttii sekä luottamusta että arvonantoa pätevänä ja kaikkia potilaitaan yhtä miellyttävällä tavalla palvelevana lääkärinä. Eikä enää ole liki vuosikymmeneen tarvinnut Eräjärvellä varrota, saadaanko tähän kauniiden maisemien viihtyisään pitäjään hammaslääkäri edes kesän ajaksi, vaiko ennättääkö joku lääkäri naapurikunnista käydä visseinä päivinä pikkupitäjässä hammashuoltoa tekemässä.

Viime kesänä tuli tri Grönqvististä muiden tavoin terveyskeskushammaslääkäri; kuntaliitoksen myötä laajentuneen Oriveden kunnan tärkeä viranhaltija, mutta toimi- ja työskentelypaikaksi jää edelleenkin Eräjärven terveystalo. Apulaisena hänellä ovat Kaija Koskinen ja Merja Jokinen, ja kolmikon työ on saumatonta ryhmä-, team-työtä. Näillä seuduin harvinaista, mutta tehokasta. Trion jokainen osanen taitaa tehtävänsä.

”Systeemi sujuu ja tyydyttää”

Tri Grönqvist on kriittinen, mutta luonteeltaan tyytyväinen. Hieman uutta hänellekin oli viimekeväinen kansanterveyslain äkillinen voimaantulo, mutta hän sopeutui lainmuutokseen varsin kivuttomasti:

”Ensimmäisestä päivästä (huhtikuuta) lähtien ovat asiat sujuneet oikein hyvin, olen lakiin ja sen toteuttamiseen tyytyväinen, vaikka se saikin aikaa yhtä ja toista uutta”.

Tri Grönqvist painottaa, ettei uuden lain voimaantulo ollut hänelle siinä määrin uutta, kuin kenties jollekin muulle hammaslääkärille: hänhän työskenteli jo tätä ennen monta vuotta kuntien palkkaamana näiden hankkimin välinein. Toisaalta hänellä ei – sijoituspaikkansa pienuudesta johtuen – ollut esim. Oriveden hammaslääkärien kaltaista potilasruuhkaa, ja tästä johtuen hän saattoi ja ennätti hoitaa myös varttuneet potilaat. Niin kuin nytkin. Ennalta ehkäisevää valistustyötä on Eräjärvellä tehty niin ikään vuosikausia, mm. fluoriliuoksen ”purskuttelua”. –

”Eräjärvellä ei voidakaan mainittavammin puhua kansanterveyslain ylimeno-, totuttelukaudesta, ei ainakaan terveyskeskushammaslääkärin työalalla. Olennaisesti uutta on toimenpidemaksujen halpeneminen, proteettista hoitoa lukuunottamatta, sekä kaikkien alla 17-vuotiaiden ottaminen hammashuollon piiriin”.

Yhteispelillä sujuu…

Oriveden kunnan perustettua nyt IV:n terveyskeskushammaslääkärin viran kokonaistilanne vain kohentuu. Tri Grönqvistin käsityksen mukaan hänen potilasmääränsä on Eräjärvellä vakio: nuoria sekä joukko vanhempaa väkeä.

Tri Grönqvist, jolta ei potilaita ole puuttunut, arveleekin keskitettyyn hammashoitoon Orivedellä kohtamain siirryttäessä, että hän saa jonkin vissin osan siitä eräjärveläispotilaiden lisäksi; kanta-Oriveden hammaslääkärien yletön työmäärä on näet tuttua Eräjärvelläkin. –

”Yhteispelillä työ sujuu tälläkin alalla: yhteistyö neuvolahenkilökunnan kanssa on ollut kiinteätä ja tuloksia tuottavaa. Asiantilaa edistää sekin, kun koko kunnallinen henkilöstö toimii saman katon alla. Opetus- ja valistustyö alkaa tuottaa tulosta: ’sana’ on mennyt perille, koteihin ja kouluihin. Ilman kotien myönteistä asennetta työ olisi ollut hankalampaa. –

Terveyshoitajat Helka Heikkilä ja Aili Raukola sekä äsken seurakunnan palvelukseen kiinnitetty seurakuntasisar Eila Heino ovat muut Eräjärven terveydenhoitoviranomaiset.

Perhelääkäri – luottamushenkilö

Sekä hammas- että muun terveydenhoidon kannalta olisi ihanteellista saada hoitaa samaa henkilöä likimain kehdosta hautaan, – mikäli tämä ylipäätänsä on mahdollista. Omalla ’tontillani’ toivon, että kuntaliitoksenkin jälkeen saisin pitää määrätyn potilaspiirin jota hoitaisin, ja josta vastaisin pikkulapsesta aikuisikään saakka. Milteipä tuolloin – milloin ao. potilas tulee vastaan – muistaa, missä kunnossa tämän puremisvälineistö on. Tätä toivomustani tukee nykyinen nykyaikainen hammashoitokoneisto ja -välineistö sekä pätevät apulaiseni”, sanoo tri Grönqvist, jolta ei aikaa rasittavan ja vastuullisen työpäivänsä jälkeen juuri muuhun ”kuin lasten hoitoon”, naurahtaa tummasilmäinen eräjärveläisten luottamuslääkäri.

Juttu on julkaistu Oriveden Sanomissa 1.2.1973. Se julkaistaan uudestaan juuri sellaisena kuin se on 50 vuotta sitten lehdessä ollut.

Leave a Comment