VR-yhtymä on antanut lausuntonsa junan pysähtymisestä Lylyssä – ”Lylyn matkustajamäärä olisi matkustajavolyymiltaan hyvin vähäinen rautatieliikenteen järjestämisen näkökulmasta”

Juupajoen kunnanhallitus on saanut VR-yhtymältä pyytämänsä lausunnon koskien junan pysähtymistä Lylyssä.

Lue myös: Lylyssä kerätään nimiä junan pysähtymisen puolesta – ”Koska ei täälläkään kaikilla autoa ole käytettävissä, niin se mahdollistaisi sitten työssäkäyntiä Tampereen suuntaan ja muualle”

Lue myös: Lylyn juna-adressi on luovutettu kuntaan – nimiä kertyi 221

VR-yhtymä vastaa, että matkustajajunien pysähtymiset Lylyssä lopetettiin 27. toukokuuta vuonna 1990 vähäisen käyttäjämäärän vuoksi. VR-yhtymän vastauksessa todetaan, että lähin pysähdyspaikka on nykyisin Juupajoen seisake noin 12 kilometrin päässä Korkeakosken taajamassa.

Google Mapsin mukaan matkaa on Lylyn asemalta Korkeakosken junaseisakkeelle on noin 17 kilometriä tien 58:n kautta. Pirttikankaan kautta matkaksi tulee noin 14 kilometriä.

– Juupajoen seisaketta käytti vuonna 2019, ennen korona-aikaa, 6 900 saapuvaa ja lähtevää matkustajaa, eli keskimäärin noin 19 matkustajaa päivässä, VR-yhtymä kirjoittaa.

Lylyn matkustajamäärä jäisi lausunnon mukaan tämän alle.

– Asukasmäärältään pienemmän Lylyn matkustajamäärä jäisi selvästi alle Juupajoen luvun ja olisi matkustajavolyymiltaan hyvin vähäinen rautatieliikenteen järjestämisen näkökulmasta, lausunnossa todetaan.

Muualle menevien matka-aika pitenisi

Lausunnossa todetaan myös, että ylimääräinen pysähdys pidentäisi Vilppulan ja Keuruun suunnalle matkustavien matka-aikaa.

– Tämä saattaisi nykyisessä aikataulurakenteessa aiheuttaa joitakin ongelmia junakaluston kääntöaikojen sekä jatkoyhteyksien osalta.

VR-yhtymä vetoaa myös siihen, että uuden seisakkeen avaaminen vaatisi laiturin rakentamista valoineen ja muine varusteluineen.

– Laituri-infran osalta investoinneista on vastuussa Väylävirasto. Rataosan junaliikenne on kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välisen ostoliikennesopimuksen piirissä. Sopimuksen puitteissa liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätökset junatarjonnan laajuudesta sekä pysähdyspaikoista, lausunto päättyy.

Lausunnon on allekirjoittanut VR-yhtymän yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden johtaja Jonna Juslin.

Junaliikenne puhutti pitkään

Samassa yhteydessä kunnanhallitus antoi Pirkanmaan liiton pyytämän lausunnon Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2045 luonnoksesta.

Se on maakunnallista liikennejärjestelmätyötä ohjaava strateginen asiakirja, jossa kestävä liikkuminen on nostettu yhdeksi tärkeäksi teemaksi. Luonnoksessa todetaan junaliikenteen olevan kestävä, nopea ja turvallinen kulkumuoto, jonka kehittämiseen Pirkanmaalla on hyvät edellytykset.

Tässä valossa VR-yhtymän vastaus nähdään Juupajoella ristiriitaisena.

Vs. kunnanjohtaja Anne Tuovila kertoo, että aihe puhututti kunnanhallituksessa pitkään. Nimenomaan pienten kuntien, kuten Juupajoen, nähdään hyötyvän junaliikenteen säilymisestä ja kehittämisestä.

– Jos pyritään kannustamaan kestävään liikkumiseen, maaseudulla juna taitaa olla ainoa, joka selkeästi siinä asiassa hyödyttää.

Kunnanhallitus esittääkin, että Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan lisätään Haapamäen radan sähköistäminen. Tuovila sanoo kunnanhallituksen uskovan, että radan sähköistäminen helpottaisi mahdollista junan pysähtymistä Lylyssäkin.

– Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon taajamajunan pysähtyminen Lylyssä. Junan pysähtyminen hyödyttäisi paikkakunnalla ja ympäristökunnissa asuvia ja tukisi samalla kestävän liikkumisen edistämistä maaseudulla, kunnanhallitus lausui lisäksi.

Juttua muokattu 18.1.2023 kello 14.25: Täsmennetty Lylyn ja Korkeakosken junaseisakkeen välistä kilometrimäärää.

Leave a Comment