Muista huolellisuus ja varovaisuus ilotulitteiden käsittelyssä, noudata aikarajoja – vastuu mahdollisista vahingoista on aina ilotulitteen lähettäjällä

Ilotulitteiden käyttö on sallittua vain uudenvuoden aattoyönä kello 18-02, ei muuhun aikaan. Arkistokuva: Juha Jäntti

Ilotulitteita käsiteltäessä on huomioitava ilotulitteiden turvaetäisyydet ja käyttöohjeet, sillä vastuu mahdollisista vahingoista on aina ilotulitteen lähettäjällä, muistuttaa Pirkanmaan pelastuslaitos vuodenvaihteen tiedotteessaan.

Uudenvuoden juhlintaan on kuulunut perinteisesti miltei vuosi vuodelta lisääntynyt ilotulitusvälineiden käyttö. Vuosittain ilotulitteista on aiheutunut erilaisia vahinkoja ja vammoja, myös pysyviä. Ilotulitteilla on tehty ilkivaltaa ja niillä on aiheutettu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Ilotulitteiden käyttö on yleisesti sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12.2022 kello 18–1.1.2023 kello 02. Ilotulitus on vaikeaa aikaa lemmikkieläimille, ja myös sen takia ilotulituksen aikarajoitusta on syytä noudattaa. Näin lemmikkien omistajat voivat suunnitella esimerkiksi ulkoilut turvalliseen aikaan.

Ilotulitteita ei saa antaa alaikäisten käsiin

Käytännössä kaikkien ilotulitteiden, siis rakettien, roomalaisten kynttilöiden, patojen, tähtipommien ja vastaavien, ikäraja on 18 vuotta. Niitä ei myöskään saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Huoltajien pitää huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi.

Ilotulitteiden tulee olla CE-merkittyjä tuotteita. Lisäksi niissä pitää olla asianmukaiset ohjeet oikeasta käytöstä, säilytyksestä ja tuotetiedoista suomeksi ja ruotsiksi.

Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslaissa mainittuun perättömään vaarailmoitukseen.

Kiinnitä huomiota kunnolliseen tuentaan

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilotulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakettien ampumatelineet sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana.

Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Pelastuslaitos haluaa edelleen muistuttaa myös suojalasien käytöstä. Vaikka suojalasit ovat jo vuodesta 2009 olleet pakollisia ilotulitteiden ampujille, ei niiden käyttö ole vieläkään vakiintunut. Lisäksi suojalasien käyttöä suositellaan vahvasti myös katsojille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan tällä vuosikymmenellä joka vuodenvaihde noin 10–30 ihmistä on saanut sairaalahoitoa vaativia silmävammoja ilotulitteesta.

Säilytykseen kotona omat sääntönsä

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kiloa ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kiloa.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Muista nämä neuvot:

 • Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolella, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle
 • Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille.
 • Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.
 • Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet.
 • Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.
 • Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
 • Käytä sytytyspuikkoa.
 • Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.
 • Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.
 • Älä tee omia viritelmiä.
 • Ilotulitteita käyttävät vain täysi-ikäiset.

Leave a Comment