Kiirevastaanottoihin halutaan yhdenvertaisuutta – terveysasemaverkko tarkasteluun toukokuussa

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola lupaa, että terveysasemat palvelevat asiakkaita vuoden alussa samalla tavalla, kuten ennenkin. Kuvakaappaus infotilaisuudesta

Ensi vuoden alussa tapahtuu Pirkanmaan kuntien hyvinvointi- ja terveyspalvelujen kohdalla suuri rakenteellinen muutos, kun sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät yksittäisiltä kunnilta hyvinvointialueen vastattaviksi. Hyvinvointialue ottaa kunnilta vastattavakseen myös pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut.

Hyvinvointialue järjesti syksyn aikana verkon välityksellä kolme yleisötilaisuutta muutoksen vaikutuksista kuntalaisten elämään. Kuntalaisilla oli mahdollisuus myös lähettää tilaisuuden asiantuntijoille kysymyksiä asioista etukäteen.

– Uudistuksella tavoitellaan palvelujen yhdenvertaisuutta, parempaa saatavuutta ja laatua, kertoi hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola infotilaisuudessa.

– Uudistuksen myötä toivotaan myös, että rahoitus ja muut voimavarat olisivat entistä paremmin käytössä ja niitä voitaisiin käyttää yhdenvertaisesti koko alueen hyväksi.

Jatkossa palvelujen rahoitus tulee valtiovarainministeriön kautta, mutta perusrahoittaja ei muutu.

– Kyllä se edelleenkin on se veronmaksaja, kuten tähänkin asti, Erhola sanoi.

 

Käytännön asiointiin ei vielä hetkeen tule suuria muutoksia asiakkaan näkökulmasta, sillä monia asioita ollaan käytännön tasolla vasta valmistelemassa ja ne vievät paljon aikaa. Vaikka uudistus pyrkii siihen, että palveluja katsottaisiin jatkossa koko hyvinvointialueen näkökulmasta kokonaisuutena, joutuu asiakas esimerkiksi terveyskeskusta omasta tahdostaan vaihtaessaan edelleen viemään asiaa eteenpäin vaihtamisilmoituksen kautta. Terveysasemien palvelupisteisiin ei siis ole luvassa muutoksia vuoden alussa.

– Niitä tarkastellaan laajemmin hyvinvointialueen palveluverkoston suunnittelun yhteydessä, jonka tavoiteaikataulu on toukokuussa 2023, kertoi sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen.

– Alkuvaiheessa asiakas ei myöskään voi vielä käyttää palveluja mistä Pirkanmaan kolkasta tahansa, mutta pitkällä tähtäimellä niitä sitten mahdollistetaan, kertoi Erhola.

Yksi konkreettinen asia, mihin hyvinvointialueessa halutaan puuttua, ovat kiirevastaanotot eri kunnissa. Tällä hetkellä käytännöt ovat hyvin erilaisia niin aukioloaikojen kuin miehityksen osalta. Kiirevastaanoton järjestämiseen pohditaan nyt yhdenvertaisuuden vuoksi pirkanmaalaista mallia, jossa alueellisia eroja saadaan tasoitettua. Kuosmasen mukaan moniammatillisia tiimejä pyritään jatkossa vahvistamaan koko Pirkanmaan alueella.

Sosiaali-ja terveysjohtaja Taru Kuosmasen mukaan muun muassa kiertävien hammashoitoyksiköiden toimintaa tullaan uudistuksen myötä todennäköisesti laajentamaan. Kuvakaappaus infotilaisuudesta

Myöskin Taysin palvelut jatkuvat pitkälti ennallaan.

– Suurin muutos on lähisairaalat-toimialueen perustaminen, Kuosmanen kertoo.

Tähän kokonaisuuteen tulevat kuulumaan nykyiset kuntien perusterveydenhuollon vuodeosastopaikat, kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut sekä nykyisin jo Taysiin kuuluvat Hatanpään, Valkeakosken ja Sastamalan kampussairaalat. Lisäksi psykiatrian toimialueen yhteyteen integroituu kuntien mielenterveyspalveluja. Kehitysvammapalvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan yhteyteen.

Hammashoidon osalta kiertävät hammashoitoyksiköt jatkavat edelleen toimintaansa.

– Tämä tarkoittaa hammashoidon palvelujen viemistä esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluihin, Kuosmanen sanoo.

Toimintaa tullaan edelleen kehittämään ja todennäköisesti laajentamaan.

Terveysasemat säilyvät toistaiseksi nykyisellään. Toimipisteverkko tulee tarkasteluun toukokuussa. Kuva: Seppo Kummala

Myös omaishoidon tukeen on tulossa sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasen mukaan yhdenvertaiset kriteerit ja kaikki ne, jotka kriteerit täyttävät, tulevat omaishoidon tuen saamaan. Omaishoidon tukea ei siis tulevaisuudessa enää tulla sitomaan määrärahoihin.

Joudutaanko palveluja sitten uudistuksen myötä karsimaan?

– Väestö ikääntyy ja jatkossa palveluihin joudutaan laittamaan lisää rahaa. Tämän uudistuksen tarkoituksena ei ole se, että sote-palveluihin laitettaisiin jatkossa vähemmän rahaa, eikä se ole väestön ikääntymisen myötä mahdollistakaan. Uskon kuitenkin, että pystymme tehostamaan järjestelmää vuosien saatossa vielä paljonkin, mutta näin siirtymävaiheessa asia näyttää rahoituksen kannalta vähän hankalalta. Asia kuitenkin tosiaan korjaantuu ajan myötä.

Erholan mukaan hyvinvointialue aikoo käyttää veronmaksajilta saadun rahan mahdollisimman hyvin ja vastuullisesti.

– Keskitymme pohtimaan sitä, miten sillä olemassa olevalla rahoituksella saadaan mahdollisimman paljon aikaiseksi. Kyllä Suomella edelleen on jatkossakin aika hyvät mahdollisuudet ja resurssit hoitaa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimia.

 

Digitaalisista palveluista on tehty tämän syksyn aikana useamman vuoden suunnitelma. Yksi kiireellisin asia on hoitotakuu, joka tulee kiristymään. Digitaaliset palvelut, niiden käyttöön ottaminen ja kehittäminen tulevat olemaan tämän myötä merkittävänä roolissa.

– Terveysasemalle yhteyden saaminen ja hoidontarpeen arvioiminen pitää jatkossa tapahtua paljon lyhyemmässä ajassa, Kuosmanen sanoo.

Uudistuksen alkuvaiheessa tavallinen kuntalainen ei juuri huomaa rakenteellisen muutoksen vaikutuksia arkielämässään, mutta pidemmällä tähtäimellä muun muassa järjestelmän toimintavarmuuden, tasavertaisuuden ja palvelujen laadun pitäisi parantua. Uudistus on Erholan mukaan välttämätön, koska nykyisellä mallilla ei enää kovin monta vuotta olisi selvitty väestön ikääntymisen tuomista haasteista.

Leave a Comment