Hyvinvointialue aloittaa, mutta vuodenvaihde ei tuo muutoksia palveluiden saantiin: pari tärkeää puhelinnumeroa kannattaa tallentaa varmuuden vuoksi puhelimeen – Orivedellä hyppy uuteen pienempi kuin monessa muussa kunnassa, Juupajoella on myös tuttua se, että sotepalvelut järjestää joku muu kuin kunta itse

Oriveden terveyskeskus palvelee orivesiläisiä entiseen tapaan myös alkavalla hyvinvointialueen aikakaudella, samoin Juupajoen terveysasema. Kuva: Anne Kotipuro

Tärkein tieto, joka asukkaille halutaan välittää uusien hyvinvointialueiden aloittaessa 1. tammikuuta, on että palvelut hoituvat samoissa paikoissa kuin tähänkin asti. Tämä koskee myös ulkoistettuja palveluita, jotka Orivedelle on tuottanut Tampereen kaupunki. Juupajoen terveydenhuollosta vastaa vuodenvaihteen jälkeenkin hyvinvointialueelle palvelut ostopalveluina tuottava Mäntänvuoren Terveys Oy.

– Myös nämä ostopalvelut säilyvät pääosin ennallaan,  vain joistakin  pienistä täsmennyksistä palvelusopimukseen hyvinvointialue neuvottelee Mäntänvuoren Terveyden toisen omistajan Pihlajalinnan kanssa, kertoi hyvinvointialueen konsernijohtaja Juhani Sand tämänviikkoisessa tiedotustilaisuudessa.

Vain kunnissa palveluiden vanhat lankanumerot muuttuvat, mutta siitäkään ei alkuvaiheessa tarvitse kantaa huolta. Automaattinen soitonsiirto toimii niissä huhtikuun loppuun asti, ja sen jälkeenkin käytöstä pois jääneissä numeroissa toimii tiedote uudesta numerosta, johon pitää soittaa. Kaikki matkapuhelinnumerot ja Taysin numerot säilyvät ennallaan.

– Ihan hyvin voi soittaa tuttuihin numeroihin, niissä vastaavat samat henkilöt ja niiden takana ovat samat palvelut, rauhoittelee Oriveden hyvinvointijohtaja Tuija Peurala tulevista muutoksista epätietoisia.

– Myös kaikki aiemmin annetut ajanvaraukset, lähetteet ja vastaavat ovat ennallaan ja voimassa, hän lisää.

Tämä pätee myös Juupajoella.

– Kunnan verkkosivulta ja facebookista löytyy ajantasaista tietoa kuntalaisille, lisää vt. kunnanjohtaja Anne Tuovila.

Maksut ja korvaukset yhtenäisiksi – omaishoidon tukeen ei muutoksia Orivedellä

Jotain muuttuukin, nimittäin palveluihin pääsyn kriteerit, palkkiot ja korvaukset sekä asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Pirkanmaalla. Sen myötä joihinkin etuuksiin ja asiakasmaksuihin voi tulla pieniä muutoksia.

Peurala ei ole vielä tarkkaan ehtinyt verrata, mitkä maksut muuttuvat, mutta sen verran hän osaa jo sanoa, että ainakin omaishoidon tuet pysyvät Orivedellä ennallaan tähän vuoteen verrattuna.

– Jos muutoksia johonkin tulee, ei niistä tarvitse huolehtia, sillä muutoksista ollaan asiakkaisiin päin yhteyksissä. Itse ei tarvitse tehdä mitään, Peurala sanoo.

Myös korvausten ja palkkioiden maksupäivät saattavat muuttua. Jos kunnan tekemään päätökseen tulee muutos, siitä toimitetaan uusi päätös asiakkaalle.

Osa sähköisen asioinnin suostumuksista tai kielloista tehdään uudelleen seuraavan asioinnin yhteydessä.

Sote-luuri perustettu yleisneuvontaan, terveysneuvontanumeron palvelu laajenee ja päivystysavun numero tietää Acutan tilanteen

Uutena otetaan käyttöön muutosvaiheen yleisneuvontanumero, jota kutsutaan Sote-luuriksi. Se antaa pirkanmaalaisille yleistä neuvontaa, mitä tehdä ja mihin olisi missäkin pulmassa hyvä ottaa yhteyttä. Sote-luurissa ei käsitellä asiakastietoja tai palvelun ja hoidon tarvetta eikä sieltä hoideta ajanvarauksia.

Sen sijaan orivesiläisillekin tuttu Tampereen terveysneuvonnan numero 03 384 5000 laajenee koko Pirkanmaan terveysneuvonnan numeroksi ja vastaa päivittäin kello 7–22. Siellä antaa sairaanhoitaja hoidontarpeen arviointia ja neuvoo myös vaikkapa lapsen sairastuessa, mitä kannattaa tehdä.

– Ja jos miettii sitä, pitäisikö lähteä päivystykseen, sinne kannattaa ilman muuta soittaa, Peurala sanoo.

Terveysneuvonnan numero ja päivystysavun numero koskevat myös juupajokelaisia.

Periaatteena on, että jos vaivan tai oireiden kanssa voi odotella seuraavaan aamuun, oman terveysaseman kiirevastaanotto on ensisijainen osoite. Henkeä uhkaavissa vakavissa oireissa ja vammoissa soitetaan tietenkin hätänumero 112:een.

Näin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen tiivisti yleisohjeen, miten toimitaan.

– Ole ensi sijassa yhteydessä arkisin virka-aikaan omaan terveysasemaasi. Kun terveysasema on kiinni ja tarvitset ohjeita terveyspalveluihin hakeutumisesta tai arviota hoidon tarpeesta, soita terveysneuvonnan uuteen numeroon 03 384 5000. Se otetaan käyttöön 1.1.2023.

Jos sairauden kanssa ei voi odottaa terveysaseman avautumista, pitää hakeutua päivystykseen, mutta ennen sinne lähtöä tulisi aina soittaa päivystysavuun numeroon 116 117, joka palvelee ympäri vuorokauden eikä syöksyä Acutaan suin päin.

– Ellei siis henki ja terveys ole vakavasti uhattuna, se on ihan eri asia. Kun on tosi hätä, soitetaan aina suoraan 112:een. Siis kun on vakavia oireita ja tuntemuksia, ei hätänumeroon soittamista kannata yhtään empiä tai viivytellä, Tuija Peurala painottaa.

Kaikkiaan 19 000 työntekijää siirtyy uudelle työnantajalle, Orivedeltä enää noin 30

Yli 19 000 henkilön siirtyessä kerralla hyvinvointialueen palvelukseen on etukäteen jännitetty erityisesti, miten palkanmaksu uudessa tilanteessa hoituu.

– Palkanmaksun pohjana on tuttu sairaanhoitopiirin palkkajärjestelmä. Koko loppuvuosi sinne on syötetty kunnista siirtyvien tietoja, kertoi hyvinvointialueen konsernijohtaja Juhani Sand muutoksista järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hyvinvointialueella on ensimmäisten palkkapäivien yhteydessä tehostettu valmiutta korjata mahdollisia virheitä ja puutteita päivittäin. Korjauksia ei siis tarvitse odottaa seuraavaan palkkapäivään. Henkilöstö saa toimintaohjeet tätä varten sähköpostilla jo ennen vuodenvaihdetta.

Orivedellä hyvinvointialueelle siirtyviä työntekijöitä on tässä vaiheessa enää noin 30. Enemmistö paikallisia sote-palveluita hoitavista on ollut jo vuosia Tampereen palkkalistoilla ja he siirtyvät sieltä hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Nyt vuodenvaihteessa siirtyvät opiskeluhuolto, kuntouttava työtoiminta sekä siivous- ja ateriapalvelut  sote-kohteista. Heidän tietonsa on siirretty eteenpäin jo hyvissä ajoin.

– Kun niin valtava määrä työntekijöitä siirtyy, virheiltäkään ei varmasti voida välttyä, mutta ainakin paikalla on myös viikonloppuisin vahva miehitys niiden korjaamiseksi nopeasti, Tuija Peurala tietää.

Juupajoella siirtyviä henkilöitä ei ole lainkaan.

Perusasiat kuntoon ja sitten vähitellen kehittämään uusia toimintatapoja

Hyvinvointialueen palvelujen muotoutuminen ja kehittäminen on pitkä prosessi, jossa on Peuralan mukaan hyvä edetä rauhassa. Kunhan perusasiat saadaan kuntoon, päästään miettimään kehittämistä. Nyt on tärkeintä hoitaa vuodenvaihteen suuri siirtymä kunnialla.

Tuija Peurala toimii jatkossakin kaupungin yhdyshenkilönä hyvinvointialueen suuntaan, kuten on toiminut myös Tampereelle päin. Hänen osaltaan on vielä hiukan auki, miten työnkuva uudessa tilanteessa muuttuu, se selvinnee alkuvuodesta.

– Päätyönihän on henkilöstöhallinnon puolella, ja yli puolet työajasta menee kaupungin henkilöstöjohtajan tehtävissä. Se on ollut päätyö jo vuosia ja vie leijonanosan työajasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuitenkin edelleen hänen vastuulleen, ja toinen keskeinen tehtävä on siis yhteydenpito hyvinvointialueelle.

THL:n tämänvuotinen kunniamaininta hyvinvoinnin edistämisestä tietenkin ilahduttaa Peuralaa. Kunnat täyttävät jatkuvasti THL:n TEA-viisarikyselyitä eri osioiden hoidosta, ja niiden perusteella on voittaja katsottu.

Tällä kertaa tarkasteltavat osiot olivat liikuntapuolen asiat ja kuntajohdon osio. Liikunta on liikuntaa, mutta miten kuntajohdon toimintaa terveyden edistämisessä mitataan?

– Siihen kuuluvat osallistaminen, hyvinvointisuunnitelmat ja -tilinpäätökset, kumppanuuspöydät, järjestöfoorumi ja niin edelleen – ne asiat ovat meillä kunnossa ja nostivat Oriveden palkinnoille, Peurala selvittää.

Hän tiivistää, että Orivedellä hyppy uuteen ei ole niin iso, kun asiat on jo aikanaan kertaalleen katsottu kuntoon ja tukipalvelut sorvattu siihen malliin, ettei ole päällekkäisyyksiä. Onhan ison kumppanin Tampereen kanssa ehditty toimia jo lähes kymmenen vuotta.  Vuonna 2013 sosiaalipalvelut siirtyivät Tampereen hoidettaviksi, seuraavana vuonna terveyspalvelut ja ikäihmisten palvelut. Matkan varrella on opittu tekemään töitä ison toimijan kanssa.

 

TÄRKEÄT NUMEROT 1.1.2023 ALKAEN

Sote-luuri 03 384 5050

  • arkisin 8–18
  • antaa muutosvaiheessa hyvinvointialueen palvelujen yleisneuvontaa
  • ei hoidon tarpeen arviointia, ajanvarauksia eikä potilastietoja

Pirkanmaan terveysneuvonta 03 384 5000

  • palvelee joka päivä klo 7–22
  • sairaanhoitajalta arviota hoidon tarpeesta ja ohjeita terveyspalveluihin hakeutumisesta

Päivystysapu 116 117

  • palvelee ympäri vuorokauden
  • päivystykseen hakeutumista harkitseville ohjeita ja neuvoja Acutan päivystykseen menosta

Hätänumero 112

  • aina hätätilanteessa kuten ennenkin

Pirha.fi

  • hyvinvointialueen verkkosivusto, joka päivittyy vähitellen.

Juttua on muokattu 28.12.2022: Terveyspalvelujen neuvontanumerosta puuttui yksi nolla. Oikea numero on 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan terveysneuvontaan on 03 384 5000, ja se palvelee siis  joka päivä kello 7-22.
.

Leave a Comment