Irtisanoutuneelle Jyri Lammelalle maksetaan erokorvausta kuuden kuukauden ajan – kyse on johtajasopimukseen kirjatusta kohdasta, jossa mainitaan myös luottamuspula

Lindström ja Lammela
Jyri Lammela valittiin Juupajoen kunnanjohtajaksi vuonna 2018. Lammelaa ennen virkaa hoiti Oriveden elinvoimajohtajaksi siirtynyt Pirkko Lindström, joka nykyisin työskentelee Pirkanmaan pelastuslaitoksen hallintopäällikkönä. Arkistokuva: Juha Jäntti

Juupajoen kunnanjohtaja Jyri Lammelan irtisanoutumista on käsitelty Juupajoen kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina 21. marraskuuta.

Asiaa koskeva pykälä on tuotu kunnanhallituksen esityslistalle lähempänä kokousta lisäpykälänä.

Lue myös: Juupajoen kunnanjohtaja Jyri Lammela on irtisanoutunut

Tiedotusvälineille 17. marraskuuta lähetetyssä Juupajoen kunnanhallituksen maanantain 21. marraskuuta koskevan kokouksen esityslistaversiossa kyseistä pykälää 156 ei mainita, vaan viimeinen käsiteltävä asia esityslistalla on ollut pykälä 154.

Juupajoen kunnan nettisivuilla keskiviikkona 23. marraskuuta julkaistusta kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta selviää, että pykälässä 156 on käsitelty Juupajoen kunnan ja kunnanjohtaja Jyri Lammelan välisen kunnanjohtajan virkasuhteen päättämissopimuksen hyväksymistä.

Keskusteluja käty jo marraskuun puolivälissä

Pöytäkirjassa kerrotaan, että kunnanjohtaja Lammelan kanssa on keskusteltu kunnanjohtajan irtisanoutumisesta 14. marraskuuta ja asia on esitelty kunnanhallitukselle maanantaina 21. marraskuuta pidetyssä kokouksessa.

Pöytäkirjan mukaan Lammela on jättänyt kunnanhallitukselle irtisanoutumisilmoituksen samana päivänä eli 21. marraskuuta. Kunnanjohtajan irtisanoutumisaika on kaksi kuukautta.

Pöytäkirjassa todetaan, että kunnanhallitus on 9.5.2022 hyväksynyt Juupajoen kunnan ja kunnanjohtaja Jyri Lammelan välisen kunnanjohtajasopimuksen. Sen 5. kohdassa on sovittu menettelystä virkasuhteen päättämisestä.

Kyseisen johtajasopimuksen 5. kohtaan on kirjattu, että jos luottamuspulan vuoksi on käynnistetty kunnanjohtajan irtisanomismenettely, maksetaan kunnanjohtajalle normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus hänen irtisanoutuessaan virastaan. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen.

Lue myös: Juupajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja eroaa tehtävästään – luottamus meni kunnanjohtajaan

Lue myös: Juupajoen valtuusto ei myöntänyt eroa – Pekka Rae jatkaa puheenjohtajana

Maanantaisen kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjassa todetaan oheismateriaalina olleen kunnanjohtajan virkasuhteen päättämissopimuksen. Sen mukaan Lammelan virkasuhde päättyy 22.1.2023 ja virantoimitusvelvollisuus 30.11.2022.

Ennen virkasuhteen päättymistä Lammela pitää myös tänä vuonna pitämättä jääneet vuosilomat, joita on kertynyt 14 päivää. Vuoden 2023 kertyneet vuosilomat Lammelalle maksetaan lomakorvauksena Kvtes:n mukaan erokorvauksen maksun yhteydessä.

Juupajoen valtuusto
Marraskuussa 2020 Juupajoen kunnanvaltuustossa käsiteltiin valtuuston puheenjohtaja Pekka Rakeen (vasemmalla) eroanomusta. Rae ei saanut pyytämäänsä eroa tehtävästään. Kokousasioiden esittelijänä toimi tuolloin kunnanjohtaja Jyri Lammela. Enää Lammelaa ei kyseisessä tehtävässä nähdä. Arkistokuva: Juha Jäntti

Erokorvaus on yli 36 000 euroa

Pöytäkirjassa kerrotaan, että Lammelan johtajasopimuksen mukainen erokorvaus eli kuuden kuukauden palkka maksetaan kertaluontoisesti tammikuussa. Johtajasopimuksessa Lammelan kuukausipalkaksi on sovittu 6 134 euroa, joten kuuden kuukauden palkka on 36 804 euroa.

Kunnanhallitus päätti käsitellä kunnanjohtajan virkasuhteen päättämisen kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rakeen selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Juupajoen kunnan hallintosäännön mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää toimia näin.

Kunnanhallitus myös päätti, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Esityksenä oli, että hallitus hyväksyy Juupajoen kunnan ja kunnanjohtaja Jyri Lammelan välisen kunnanjohtajan virkasuhteen päättämissopimuksen liitteen mukaisena. Pöytäkirjan liitteenä kyseistä sopimusta ei Juupajoen kunnan nettisivuilla ole julkaistu.

Pöytäkirja oli kyseisen pykälän osalta tarkastettu kokouksessa. Kunnanhallituksen kokouksessa olivat maanantaina läsnä puheenjohtaja Pekka Rae, varapuheenjohtaja Markus Tasanen, jäsenet Eveliina Helpiölä, Jutta Kaarema, Johanna Kallenautio, Lauri Sahra ja varajäsen Iiri Välttilä.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä paikalle kello 17.57 kokouksen toisen pykälän käsittelyn aikana saapunut Juupajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Taija Heletoja. Paikalla olivat myös valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Juho Eskola, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Carita Saarinen ja pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen.

Kunnanjohtaja Jyri Lammela on poistunut kokouksesta kello 17.35.

Leave a Comment