Muutosoppaan taustalla toive saada kesäasukkaista pysyviä

Loma-asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi mahdollistaa asettumisen tutuiksi tulleisiin, rakkaisiin rantamaisemiin. Mikä olisi herätä joka aamu tällainen maisema edessään! Taustalla häämöttää Längelmäveden Ponsanselkä. Kuva: Anne Kotipuro

Oriveden kaupunki on hiljattain julkaissut oppaan ”Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi”, joka löytyy kaupungin nettisivuilta ja jonka voi sieltä ladata itselleen.

Tällaista opasta on suunniteltu pitempäänkin, koska valtuuston linjaamana tavoitteena on ollut saada kesäasukkaista vakituisia asukkaita, ovathan he ovat jo valmiiksi jotenkin kiinnittyneet paikkakuntaan. Toisaalta opas ehkä myös säästää rakennusvalvonnan aikaa, kun ei yhä uudestaan tarvitse vastata samoihin kysymyksiin.

– Vaikein rasti tällaisissa hankkeissa taitaa olla rakennuksen saattaminen siihen kuntoon, että se täyttää vakituisen asumisen edellytykset ja ympäristöministeriön asettamat energiatehokkuusvaatimukset. Jos muutos vaatii kohtuuttoman suuria töitä, poikkeusluvan kautta voi tietenkin korvata vanhan rakennuksen kokonaan uudella, muistuttaa rakennustarkastaja Esko Mäntysaari vaihtoehdoksi.

Aivan ensimmäiseksi yhteys rakennusvalvontaan

Mökin muuttaminen asuinrakennukseksi voi onnistua, jos tietyt reunaehdot täyttyvät. Käyttötarkoituksen muutos vaatii rakennusluvan, siksi aivan ensimmäiseksi kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Mikäli hanke lähtee etenemään, on usein tarpeen hankkia avuksi pääsuunnittelija ja muutostöihin vastaava työnjohtaja. Esimerkiksi rakennusluvan liitteeksi vaadittava energiatehokkuuslaskelma on teetettävä ammattilaisella.

Rakennusluvan käsittelyssä rakennustarkastajat aloittavat siitä, soveltuuko alueen kaava ja suunniteltu maankäyttö vakituiseen asumiseen. Rantaosayleiskaava ohjaa alueiden rakentamista. Sen laadinnan yhteydessä on selvitetty omakotiasumisen edullisuusvyöhykkeet, joilla kaupunki on katsonut, että käyttötarkoituksen muutos kaupungin näkökulmasta mahdollinen eikä haittaa yhdyskuntakehitystä.

Toiseksi katsotaan, soveltuuko rakennuspaikka vakituiseen asumiseen. Sinne pitää esimerkiksi päästä kaikkina vuodenaikoina hälytysajoneuvolla pihaan, mikä sulkee saarimökit pois laskuista. Kaava-alueen ulkopuolella tontin on oltava vähintään 2 000 neliötä.

Talousveden saanti ja jätevesijärjestelmä oltava kunnossa

Kiinteistön pitää myös olla liitetty keskitettyyn jätevesiverkostoon tai muuhun lain mukaiseen jätevesijärjestelmään. Talousveden on oltava hyvälaatuista ja riittävää – oma kaivo kelpaa, mutta juomaveden kantaminen kanistereilla ei käy.

Painavimpana asiana tarkastellaan, täyttääkö rakennus olennaiset tekniset vaatimukset. Jos loma-asunto on melko uusi ja valmiiksi rakennettu ympärivuotista asumista silmällä pitäen, osa vaatimuksista onkin yleensä huomioitu jo rakennusvaiheessa, esimerkiksi riittävä lämpöeristys, huonekorkeus, ikkunapinta-ala ja ovien leveys. Melun torjumiseksi vaaditaan myös riittävä äänieristys sekä mahdollisesti piha- ja oleskelualueen meluntorjuntaa.

Paloturvallisuutta katsotaan tarkalla silmällä, ja siihen kuuluvat niin poistumisturvallisuus, rakenteiden kantavuus palotilanteessa kuin palon syttymisen ja leviämisen rajoittaminenkin.

Käyttöturvallisuutta arvioitaessa huomiota kiinnitetään muun muassa putoamisen ja harhaan astumisen estämiseen sekä portaiden leveyteen ja jyrkkyyteen.

Ja tietenkin rakennuksen pitää täyttää muutkin yleiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset esimerkiksi sisäilman, veden tai maapohjan pilaantumisen tai rakenteiden kosteuden suhteen.

Energiatehokkuusluku lasketettava ammattilaisella

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla. Käyttötarkoitusta muutettaessa on lain vaatimuksesta lähtökohtaisesti pyrittävä myös parantamaan energiatehokkuutta, mikä saattaa vaatia mittaviakin toimenpiteitä lämmitysjärjestelmään tai esimerkiksi lämmöneristykseen.

– Eniten on muutokseen halukkaita varmasti yllättänyt tämä energiatehokkuuden vaatimus. Toisaalta energian hinta on yhä painavampi asia näinä aikoina muutenkin, esimerkiksi jos mökissä pidetään yllä peruslämpöä, rakennustarkastaja Esko Mäntysaari lisää.

Leave a Comment