Hyötyjäteasemalle valmistellaan uutta paikkaa Verstastielle – kaavamuutos menossa valtuustoon

Verstastien asemakaavan muutos menee seuraavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus oli nähtävillä alkukesästä, ja siitä jätettiin kaksi lausuntoa sekä viisi muistutusta, joihin on annettu vastineet. Kaavaratkaisuun ei ole tehty muutoksia palautteen johdosta, mutta vaikutusten arviointia on täydennetty.

Muistutuksissa pelätään kasvavaa liikennettä ja sen häiriöitä lähiasukkaille sekä epäillään, riittääkö laajennettukaan tontti hyötyjäteasemalle. Tonttia on kasvatettu Pirkanmaan Jätehuollon tarvitsemaan kokoon liittämällä siihen siivu kaupungin omistamasta maasta.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa Verstastie 2:een rakennuspaikka suun­ni­tel­lun hyötyjäteaseman tarpeisiin. Samalla osa korttelin käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta muutetaan hyötyjäteaseman rakentamista varten sopivaksi.

Teknisellä lautakunnalla ei ole ollut prosessin aikana huomautettavaa Verstastien asemakaavan muutoksesta. Teknisen varikon piha-alueesta Lenkkitiellä suuri osa on vuokrattuna Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n käyttöön. Jos Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa oman hyötyaseman, teknisen varikon kaupungin oma käyttö paranee ja esimerkiksi puistopuoli saa alueelta enemmän tilaa käyttöönsä muiden teknisten palvelujen ohella.

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto ei ole yhteisöjäävinä osallistunut kaavamuutoksen käsittelyyn, koska hän istuu Pirkanmaan Jätehuollon hallituksessa.

Leave a Comment