50 vuotta sitten: Tie Eräpyhän niemeen valmistumassa

”Tuossa on Eräpyhä ja Nunnankirkko”, osoittaa Mirja Repo Eräjärven kirkolla opasteesta.

Miljoonia vuosia vanhaan graniittikallioon kovertunut polku johtaa korkean kallio (159,4 m merenpinnan ja 75,4 m Längelmäveden yläpuolella) yli salaperäiseen Nunnankirkkoon. Kirkas- ja vielä puhdasvetisen ison selän rantaan viettävälle kalliolle, jossa on nykypolven kunnostama kiviröykkiö. Mitä alkuperäinen, vielä viime vuosisadan loppupuolella paikalla ollut kiviraunio sisälsi, on kiinnostanut tutkijoita: uhri- vaiko jumalanpalveluspaikka? Vaiko pirkanmiesten kauas näkynyt merimerkki?–

Nykyisin ohjaa kookas, valkea tähtimäinen viitta vesitse Nunnankalliolle, jolla nimellä tämä historiallinen niemennokka tunnetaan sisävesiliikenteen reittimerkkinä. ”Maakravun” mieleen merimerkkiä silmäillessä tulee juutalaistähti.

”Kauneinta Hämettä”

Helpoimmin Eräpyhään ja Nunnankirkolle pääsee vesitse, ja rantautua voi joko hiekkapohjaiseen ja rauhaisaan lahdenpohjukkaan tai niemen karikkovalkamiin. Rauniokasa on jyrkähkön rinteen alkuluiskassa; rinnettä, loppuosassa miltei pystysuoraa, jatkuu vielä roppakaupalla. Maisema huipulta on hikisen nousun väärti: kauneinta Hämettä, sanovat kaikki siellä käyneet.

Lue lisää: Kaikki 50 vuotta sitten -jutut löytyvät Silloin ennen -sivustolta.

Moni jalkamies on taivaltanut Eräpyhään polkua, joka erkanee Kuivasen–Uiherlan tiestä. Toinen polku oikaisee nyt valmistuneen Nurmelan–Eräpyhän puistotien välistä Pyhälle. Rannasta vedetään, suunnilleen Montelan huvilan luota, uusi polku, joka kulkee kallioita pitkin Pyhälle. Siten on valmiina polkuverkko, jota kannattaa käyttää – ja vieraallekin näyttää.

Eräpyhä, kauneinta hämettä

Tie Eräpyhän niemeen

Eräpyhän niemeä kaavaili Eräjärven kunta kauan kuntalaistensa ja muidenkin virkistysalueeksi. Tilusvaihdoin ja ostoin on laajennettu aluetta, joka nykyisin on n. 15 ha. Kolmannes tästä on rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. Heinäkuussa, sorastusta lukuunottamatta, valmistunut kahden kilometrin pistotie johtaa Peltoniemen luona Längelmäveden rantaan. Yksityisten ja kunnan yhteistoimin rakentaman tien kustannukset ovat n 20 000 mk, kertoo kunnan tielautakunnan puheenjohtaja, mv. Eero Heikkilä. Työn konetyön urakoivat Eero Kuusisto ja Bruno Laine.

– Matkailutarkoitukseen tie tehtiin, mutta siitä on hyötyä myös puutavaran ajoväylänä. Tie erkanee Kuivasen–Uiherlan tien puolivälistä kohti Längelmävettä. Kunnan matkailuväki hoitaa vielä tänä vuonna viitoituspuolen. Eräpyhän niemeen, Nunnankirkon rantaan perustetaan nuotiopaikkoja ja sinne kerätään polttopuuta, jotteivät retkeilijät raiskaa rannan puustoa. – EP

Eräpyhän tien tekijät ja vastaanottajat, oik. Eero Kuusisto, Bruno Laine, Antti Tikkala, Viljami Henttonen ja Pentti Latomäki.

Juttu on julkaistu Oriveden Sanomissa 10.8.1972. Se julkaistaan uudestaan juuri sellaisena kuin se on 50 vuotta sitten lehdessä ollut.

Leave a Comment