Miinusmerkkinen talousarvio kääntyi plussalle – ylijäämää kertyi yli 2 000 euroa, vaikka tuloksesta varattiin 30 000 euroa Juupajoen kirkon ja kellotapulin maalaukseen

Oriveden seurakunta on vakavarainen eikä talouden tasapainottamistoimenpiteille ole tällä hetkellä tarvetta. Viime vuosi oli kuitenkin vielä toiminnallisesti koronan vuoksi erikoine. Oriveden kirkon 60-vuotisjuhlaa päästiin kuitenkin viime syksynä viettämään. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden seurakunnan viime vuoden tulos päätyi plussan puolelle, vaikka talousarvio oli vahvistettu yli 40 000 euroa alijäämäisenä.

Ylijäämää kertyi lopulta reilu 2 300 euroa, kun tuloksesta tehtiin taseeseen 30 000 euron investointivaraus Juupajoen kirkon ja kellotapulin ulkomaalaukseen.

– Poikkeuksellista viime vuodessa oli normaalia suuremmat puunmyyntitulot ja hehtaarin määräalan myynnistä saatu vajaan 10 000 euron myyntivoitto. Toimintatuotot olivat lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna, talouspäällikkö Taina Väisäsvaara selvitti.

Puunmyyntituloja seurakunta sai viime vuonna lähes 180 000 euroa. Se on noin 40 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi viime vuonna lähes 370 000 euroa.

Toimintakulut sen sijaan kasvoivat edellisvuodesta lähes 120 000 euroa. Henkilöstökuluja oli saatu pienennettyä, mutta palveluiden ostoissa oli kasvua yli 110 000 euroa.

– Eniten nousua oli rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa. Määrä oli 67 005 euroa. Näissä palveluissa on ollut jo selkeää nousupainetta muutaman vuoden ajan ja tuntuu tulevan koko ajan lisää. Siltä osin näitä kuluja on vaikea saada arvioitua talousarvioon oikein, Väisäsvaara taustoitti.

Verotuloja seurakunta sai 1,98 miljoonaa euroa. Määrä on reilu 20 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suuntaus näyttää myös jatkossa olevan sama.

– Nyt laadittujen vuoteen 2030 ulottuvien ennusteiden mukaan meidän verotulomme laskevat 131 000 eurolla.

Rahoitustuottoja kertyi lähes 85 000 euroa eli yli 40 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Rahoitustuottoja kasvatti eniten sijoitusarvopapereiden myyntituotot.

Vuosikatetta kertyi hiukan yli 200 000 euroa ja tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat reilu 170 000 euroa.

Tilikauden 2021 tuloksesta tehtiin 30 000 euron investointivaraus Juupajoen kirkon ja kellotapulin maalaukseen. Kuva: Oriveden Sanomien arkisto

Kriisiseurakunnan mittarit eivät täyty

Suunnitellut investoinnit toteutuivat viime vuonna. Suurin niistä oli Oriveden seurakunnan iv- ja käyttövesiputkien uusiminen, joka maksoi 846 100 euroa.

Längelmäen kirkon ulkomaalaus vei lähes 83 000 euroa ja Eräjärven kirkon vanhojen urkujen korjaukseen 58 500 euroa. Maalaukseen ja urkujen korjaukseen seurakunta sai kirkkohallitukselta rakennusavustusta yhteensä 137 530 euroa, joten seurakunnan omaksi osuudeksi kustannuksista jäi vajaa 4 000 euroa.

Oriveden seurakunnan jäsenmäärä laski viime vuonna 126 jäsenellä. Seurakuntaan kuului viime vuoden lopulla 7 990 henkilöä.

Seurakuntaan kastettiin 54 jäsentä ja muita liittyneitä oli 44 henkilöä. Seurakunnasta erosi 107 henkilöä ja kuolleita oli 107. Muuttoliike vähensi seurakunnan jäsenmäärää 10 henkilöllä.

Työntekijöitä seurakunnassa oli 32. Viime vuoden aikana seurakuntaan palkattiin kaksi vakituista henkilöä ja lähteviä oli neljä. Yhtä seurakuntapastorin virkaa ei täytetty ja yksi vahtimestari on jäänyt eläkkeelle.

– Eläkeiän kynnyksellä olevia henkilöstössä on kuusi. Se vaikuttaa siihen, kuinka tehtäviä jatkossa hoidetaan ja millaisella väkimäärällä. Tämä on seurakunnan toiminnassa otettava huomioon, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Eronen huomioi.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät toiminnan ja talouden näkökulmista Oriveden seurakunnan kohdalla täyty. Sillä on muun muassa maksuvalmiutta 204 päivää, kun kriisiytyvällä seurakunnalla niitä olisi alle 90.

Seurakunnalla on myös taseessa edellisten vuosien ylijäämää reilu 1,3 miljoonaa euroa ja jäsenmäärä on kaukana kriittisestä 2 000 jäsenen rajasta. Lisäksi henkilöstökulut ovat olleet suunnilleen samalla tasolla kolmen edellisen vuoden ajan.

Seurakunnan omavaraisuusaste on hyvä, 83 prosenttia ja velkaa sillä on 50 euroa per jäsen.

Viime vuoden seurakunnan toimintaa oli muun muassa lapsiperheille suunnattu askarteluilta. Aadan, Oonan ja Iineksen  Keskittyneen työn tuloksena syntyi muun muassa joulukortteja ja kimaltelevia tähtiä. Kuva: Jaana Ala-Lahti

Toiminnassaan seurakunta on tehnyt digiloikan

Kirkkoherra Mika Tapiolinna kertoi, että korona vaikutti oleellisesti seurakunnan toimintaan viime vuonna.

– Toiminta siirtyi suurelta osin verkkoon. Välitimme sen kautta lähinnä Oriveden kirkosta muun muassa jumalanpalveluksia ja erilaisia hartaustilaisuuksia. Verkkolähetykset tavoittivat ennakoitua suuremman kuulijakunnan ja se kertoi siitä, että seurakunnallisille tilaisuuksille oli selkeä tarve.

Verkkolähetykset myös monipuolistivat seurakunnan tilaisuuksiin osallistuvaa väkeä. Tapiolinnan arvion mukaan moni olisi jättänyt osallistumatta tapahtumiin, jos niitä ei olisi lähetetty verkossa.

– Otimme viime vuonna selkeästi digiloikan ja tavoitimme laajempaa kuulijakuntaa. Oriveden kirkkoon asennettiin myös viime vuonna uusi, parempilaatuinen kamerajärjestelmä. Aiomme jatkossakin lähettää Oriveden kirkosta tilaisuuksia, Tapiolinna sanoi.

Viime vuonna merkittäviä seurakunnan tapahtumia olivat muun muassa Oriveden kappalaisen Markku Mustajärven virkaan asettaminen ja Tapiola-kuoron vierailu lokakuussa. Kuoron vierailu liittyi Oriveden kirkon 60-vuotisjuhlaan.

– Lisäksi Eräjärven kirkossa nauhoitettiin jumalanpalvelus, joka näytettiin televisiossa elokuussa. Kirkko täytti viime vuonna 200 vuotta.

Seurakunnan arkeen vaikutti myös seurakuntatalon remontti, joka kesti maaliskuulta syyskuulle. Työntekijät olivat tuona aikana enemmän ja vähemmän evakossa normaaleista työpisteistään.

Tapiolinnan mukaan seurakunnan lasten päiväkerhotoiminnassa on haastava tilanne. Kerhoihin osallistuvien lasten määrä on laskenut ja viime vuonna kolmessa päiväkerhoryhmässä oli 41 kerholaista. Esimerkiksi Juupajoen kerho jäi viime vuoden lopulla tauolle, vaikka se oli muutettu avoimeksi perheryhmäksi.

– Yksi syy määrien laskuun on todennäköisesti se, että myös kastettujen lasten määrät ovat pienentyneet. Lapsia ei myöskään tuoda seurakunnan kerhoihin samalla tavalla kuin ennen, Tapiolinna pohti.

– Olemme lapsi- ja perhetyön vastuuryhmässä jo keskustelleet, että työmuoto tulee varmaan muutaman vuoden aikana jäämään taakse. Tilalle meidän on mietittävä jotain erilaista toimintaa. Työntekijöiden työpanosta voisi kuitenkin käyttää johonkin muuhun, kuten esimerkiksi päiväkotivierailuihin, Tapiolinna jatkoi.

Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja ylijäämän siirron kirjauksen tilikauden yli-/alijäämätilille. Se myönsi myös vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille.

– Kirkkoneuvosto on tehnyt hyvää työtä, vienyt talouden tasapainotusta hyvin eteenpäin ja olemme edenneet oikeaan suuntaan. Tämä on hyvä lause päätösesityksessä, että kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole juuri nyt tarvetta. Pidetään kuitenkin linja jatkossa samana, kirkkovaltuuston jäsen Ilkka Hjerppe huomioi.

Lainat tuotiin vielä valtuustonkin hyväksyttäväksi

Ennen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen käsittelyä kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahastolta ja osuuspankilta otetut lainat ja niiden lainaehdot.

Yhteensä 400 000 euron lainat oli otettu jo viime vuonna seurakuntatalon remonttia varten ja niistä päätöksen oli tehnyt kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston valtuuttamana.

Tilintarkastusvaiheessa tilintarkastaja oli kuitenkin kiinnittänyt asiaan huomiota. Tarkastajan tulkinnan mukaan lainoista ja lainaehtojen hyväksymisestä olisi pitänyt olla kirkkovaltuuston päätös.

– Tarkastaja tulkitsi kirkkolakia siten, että se ei riitä, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston tekemään päätös, vaan kirkkovaltuuston pitää vielä vahvistaa asia. Toimme asian nyt kirkkovaltuustolle, jotta tilintarkastuskertomukseen ei tule mainintaa siitä, että se ei ole käynyt valtuuston käsittelyssä, seurakunnan talouspäällikkö Taina Väisäsvaara taustoitti.

– Asia tulee meille päätettäväksi jälkijättöisesti, mutta mielestäni siinä ei ole mitään ongelmaa. Neuvosto on kuitenkin toiminut laina-asiassa kirkkovaltuuston viime vuoden tammikuun päätöksen mukaisesti, kirkkovaltuuston jäsen Kari Aakula perusteli.

Oriveden seurakunnan toimintatilasto (Lähde: Kirkon tilastot)

2021 2020
Messu  82 Messu  124
Viikkomessu  12 Viikkomessu  13
Sanajumalanpalvelus  24 Sanajumalanpalvelus  31
Hartaus- tai rukoushetki  63 Hartaus- tai rukoushetki  66
Kaste  67 Kaste  48
Avioliittoon vihkiminen  20 Avioliittoon vihkiminen  21
Avioliiton siunaaminen  5 Avioliiton siunaaminen  2
Hautaan siunaaminen  133 Hautaan siunaaminen  137
Kodin siunaaminen  1
Yksityinen ehtoollinen tai rippi  8 Yksityinen ehtoollinen tai rippi  2
Juhla  74 Juhla  15
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus  17 Keskustelutilaisuus, luento tai opetus  12
Ateria tai ruokailu  19 Ateria tai ruokailu  24
Musiikkitilaisuus  21 Musiikkitilaisuus  35
Muu tilaisuus  79 Muu tilaisuus  100
Retki tai leiri  16 Retki tai leiri  15
Ryhmä  157 Ryhmä  113
Etukäteen sovittu kohtaaminen 3 504 Etukäteen sovittu kohtaaminen 3 921
Satunnainen kohtaaminen  40 Satunnainen kohtaaminen  18
Vierailu tai päivystys  155
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä  15
Yhteensä 4 511 Yhteensä 4 698

Leave a Comment