HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN VALINTA: Erhola, Hakari ja Kuosmanen jatkavat kohti Pirkanmaan aluevaltuustoa

Kari Hakari on yksi jatkoon edenneistä Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Kari Hakari on yksi jatkoon edenneistä Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus haastatteli tänään torstaina hyvinvointialuejohtajan valinnassa kolmea hakijaa, jotka ovat Marina Erhola, Kari Hakari ja Taru Kuosmanen. He etenevät myös ensi keskiviikkona pidettävään aluevaltuuston haastatteluun. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan 2. toukokuuta pidettävässä kokouksessaan ja että hyvinvointialuejohtajan kokonaispalkka olisi enintään 17 500 euroa.

Pirkanmaan aluehallitus perusti torstain kokouksessaan hallinnon ja palvelujen johtavia virkoja ja päätti laittaa ne liikkeen luovutuksen vuoksi haettavaksi sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä ajalla 25.4 – 9.5.2022. Pelastusjohtajan virka avataan julkiseen hakumenettelyyn.

Virkoja voivat hakea ne liikkeen luovutuksen piirissä vastaavissa johtamistehtävissä olevat sekä hyvinvointialueen valmistelussa työskentelevät, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Johtajat valitaan ansiovertailun perusteella.

Konsernipalvelujohtajan, tukipalvelujohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, pelastusjohtajan ja tarkastusjohtajan virkojen kelpoisuusvaatimuksia ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus sekä riittävä kokemus vaativista johtamistehtävistä. Pelastusjohtajan virassa vaaditaan myös pelastuslain ja pelastustoimesta annetun asetuksen mukainen kelpoisuus. Virat täyttää aluevaltuusto.

Palvelulinjoille ja strategiseen ohjaukseen myös johtajia

Sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuuteen perustettiin avopalvelujen, sairaalapalvelujen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä ikäihmisten ja vammaisten palvelujen neljä palvelulinjajohtajan virkaa sekä palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta ja läpileikkaavien prosessien toimivuudesta vastaavan integraatiojohtajan virka.

Niin ikään aluehallitus perusti strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen vastuualuejohtajien virat. Virat ovat strategiajohtaja, hankintajohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, tietojohtaja ja viestintäjohtaja.

Kelpoisuusehdot palvelulinjajohtajilla ja strategisen ohjauksen ja järjestämisen vastuualuejohtajilla ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus sekä riittävä kokemus johtamistehtävistä. Hallintojohtajalta vaaditaan ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Virat täyttää aluehallitus.

Nyt perustettujen virkojen palkka perustuu tehtävänimikkeisiin sekä tehtävien laajuuteen ja tehtävien vaativuuteen. Lähtökohtana huomioidaan luovuttavien organisaatioiden johtavien viranhaltijoiden palkkauksen taso ja tehtävien vaativuuden muutokset tuleviin tehtäviin hyvinvointialueella.

Pirkanmaalla 12 erityisryhmien ARA-asuntorakentamiskohdetta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lla on meneillään kunnille suunnattu erityisryhmien asuntokohteiden rahoitushaku, johon tarvitaan uusien ohjeiden mukaan hyvinvointialueen sitoumus. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt puoltaa yhteensä 12:a Pirkanmaan kuntien ARA-kohdetta ja pitää niitä tarpeellisina väestöennusteiden perusteella.

Pirkanmaalla erityisryhmien asuntorakentamiskohteita on Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Pirkkalassa, Tampereella, Sastamalassa ja Valkeakoskella.

Erityisryhmien investointiavustusta myönnetään asuntokohteisiin, joissa asukkaita ovat asunnottomat, ikääntyneet, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset tai autismin kirjon henkilöt, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, nuoret tai erityisnuoret tai opiskelijat.

Jarmo Takala yliopiston edustajaksi aluehallitukseen

Tampereen yliopiston edustajaksi Pirkanmaan aluehallitukseen tulee provosti Jarmo Takala. Takalan varajäsen on tutkimusvararehtori Tapio Visakorpi.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan Tampereen yliopiston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksessa.

Ulkomaisten hoitajien hankinta jäi pöydälle

Aluehallitus jätti pöydälle ulkomaisten hoitajien rekrytointiin liittyvän hankinnan.

Leave a Comment