Nuorisovaltuusto toimi ja toimii nuorten äänenä – tehtävänä on myös edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä

Oriveden nuorisovaltuusto toimii Orivedellä juuri niin kuin nuorisovaltuuston tulee toimia. Se nostaa nuorten äänen kunnassa kuuluviin, tekee aloitteita, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja järjestää erilaisia tapahtumia. Kunnassa se on nuorten osallistamis- ja vaikuttamiskanava, jolla on painoarvoa. Se kuuntelee nuoria ja vie kuulemaansa eteenpäin.

Tämä tuli selkeästi esille, kun Oriveden yhteiskoulun hyvinvointipäivät ja niiden ohjelma nousi sosiaalisessa mediassa keskustelun aiheeksi. Hyvinvointipäivien teemana oli tänä vuonna seksuaalikasvatus ja toive kyseisen teeman käsittelystä oli tullut nuorilta. Nuorisovaltuusto vei toiveen tiedoksi niin kasvatus- ja opetusjohtajalle kuin koulun johtaville henkilöille.

Nuorilta tullut idea otettiin vakavasti, ja lopulta monialainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä ja kaupungin nuorisopalvelut tarttuivat aiheeseen, suunnittelivat ja järjestivät varsinaisen tapahtuman. Parempaa järjestäjäryhmää hyvinvointipäivät olisivat tuskin voineet saada. Kyse on ollut työntekijöistä, jotka ovat nuorten kanssa tekemisissä päivittäin ja tuntevat hyvin sen maailman, jossa nuoret elävät.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on myös edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Vaikka hyvinvointipäivien kohdalla keskustelussa käytiinkin ensin törmäyskurssilla, päättyi se hyvin, sillä anteeksipyyntö on esitetty.

Ymmärrys nuorisovaltuuston roolista on kohun aikana varmasti kasvanut ja sukupolvien välillä oleva kuilukin ehkä kaventunut.

Leave a Comment