Sodan monet vaikutukset alkavat tulla esiin – pula sanomalehtipaperista voi näkyä paikallislehdessä

Venäjän noin kuukausi sitten aloittama hyökkäys Ukrainaan on horjuttanut monien turvallisuudentunnetta myös Suomessa. Sille mahdolliselle pahan päivän varalle on kodeissa tehty suunnitelmia ainakin ajatusten tasolla.

Kehotuksia tähän tullut myös viranomaisilta. He ovat viestineet muun muassa siitä, kuinka jokaisen kotitalouden pitäisi pystyä selviytymään 72 tunnin ajan häiriötilanteen sattuessa. Tilanne voi tulle eteen muun muassa pitkittyneiden sähkökatkosten yhteydessä.

Sodan vaikutukset alkavat kuitenkin näkyä arjessa myös konkreettisemmin. Elintarvikkeista, tavaroista ja materiaaleista on joillain aloilla jo pula tai saatavuudessa vähintään vaikeuksia sodan ja siitä seuranneiden pakotetoimien vuoksi.

Osansa vaikutuksista saa myös painettu sana. Sanomalehtipaperista on Suomessa akuutti pula. Tähän ovat vaikuttaneet lehtipaperin kysynnän ja tarjonnan epätasapaino, pitkittynyt lakko UPM:n tehtailla ja nyt viimeisimpänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Noin viidesosa sanomalehdistä on painettu venäläiselle paperille, mutta nyt sen käyttämisestä on luovuttu.

Paperipula saattaa vaikuttaa Oriveden Sanomienkin printtilehden rakenteeseen lähiviikkoina. Toisin sanoen lehden viikoittainen sivumäärä saattaa pienentyä. Tilanne pyritään kuitenkin hoitamaan niin, ettei lukijakokemus kärsi muutoksesta.

Paikallislehden verkkosivuilta ja mobiilisovelluksesta on jo löytänyt ja löytää myös jatkossakin luettavakseen aivan kaiken lehden tuottaman sisällön. Esimerkiksi näköislehti on sivustolla luettavissa jo tiistaina iltakahdeksalta.

Leave a Comment