Hoitajajärjestöt jättivät uuden lakkovaroituksen – toteutuessaan se koskisi noin 40 000 hoitajaa

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer ovat jättäneet torstaina uuden lakkovaroituksen yhteensä 13 sairaanhoitopiiriin.

Lakkovaroitus koskee huhtikuun kahta ensimmäistä viikkoa. Lakko alkaisi 1. huhtikuuta aamukuudelta ja päättyisi 15. huhtikuuta samaan kellonaikaan.

Lakkovaroituksen  piirissä ovat Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteiset jäsenet eli kaiken kaikkiaan noin 40 000 hoitajaa.

Järjestöjen tiedotteen mukaan lakko koskee sairaanhoitopiirejä ja osaa niiden omistamista tai niitä lähellä olevista yhtiöistä ja osuuskunnista. Mukana lakon piirissä olisivat muun muassa Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät lukuun ottamatta Keski-Suomen seututerveyskeskusta.

Lakkokohteissa annetaan kuitenkin suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

Järjestöt jättivät jo aiemmin lakkovaroituksen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö siirsi 18. maaliskuuta alkavaksi ilmoitettu lakkoa kahdella viikolla eteenpäin. Tuolloin lakko koski kuutta sairaanhoitopiiriä ja niitä lähellä olevia yhtiöitä ja osuuskuntia. Järjestöjen jäsenistä sen piiriin olisi kuulunut 25 000 hoitajaa.

Lue myös: Hoitajajärjestöt jättivät lakkovaroituksen – lakko koskisi toteutuessaan myös Pirkanmaata ja Keski-Suomea

Ministeriö voi siirtää myös nyt annettua uuden lakkovaroituksen mukaista lakko lain mukaan kerran.

Järjestöjen tiedotteessa taustoitetaan myös, että kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät helmikuun lopussa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä.

Kuntasektorin sopimuskausi päättyi 28.2.2022. Työrauha ei ole ollut voimassa 1.3.2022 alkaen.

Leave a Comment