AITO SÄÄSTÖPANKIN VUOSI 2021: Fuusion edut konkretisoituvat erinomaisena tuloskuntona, kohtuuhintaisten perheasuntojen tarjonta lisäisi asuntolainakauppaa

Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen sanoo, että Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimiva pankki on erinomaisessa tuloskunnossa. - Rahasto- ja vakuutussäästöt +20,8 %, asuntoluottokanta +4,4 %, vakavaraisuus 22,52 %, hyvijä tekoja 2 50 000 eurolla, verkkotapaamisten NPS 83,6 ja uusia asiakkaita +3200, hän perustelee. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen sanoo, että Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimiva pankki on erinomaisessa tuloskunnossa. – Rahasto- ja vakuutussäästöt +20,8 %, asuntoluottokanta +4,4 %, vakavaraisuus 22,52 %, hyvijä tekoja 2 50 000 eurolla, verkkotapaamisten NPS 83,6 ja uusia asiakkaita +3200, hän perustelee. (Kuva: Matti Pulkkinen)

16-jäsenisen säästöpankkiryhmän toiseksi suurin toimija, pirkanmaalaissatakuntalainen Aito Säästöpankki hankkiutui erinomaiseen tuloskuntoon viime vuoden aikana. Peräti 11,7 miljoonan euron liikevoiton takana on onnistunut yhdistyminen Huittisten Säästöpankin kanssa ja voimakas 3 200 uuden asiakkaan virta. Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen listaa, että asiakastoiminnan tuottojen kasvu, erittäin vahva taloudellinen asema ja luottosalkun hyvä laatu leimaavat viime vuotta. Huomionarvoista on, että pankki kirjasi viime vuonna vain 639 000 euroa luottotappioita, mikä on pieni määrä verrattuna 1,14 miljardin euron taseeseen.

Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen tuulettaa, että 11-vuotias Aito Säästöpankki Oy on valmis laajentumaan Etelä-Pohjanmaan markkinoille. Käynnissä oleva yhdistyminen Ylihärmän Säästöpankin kanssa avaa pirkanmaalaissatakuntalaiselle pankille pääsyn voimakkaasti kasvaville Seinäjoen seudun markkinoille.

Nyt Aito Säästöpankilla on 67 100 aktiivista asiakasta. Pankki sai viime vuonna 3 200 uutta asiakasta. Keväällä toteutuva fuusio Ylihärmän Säästöpankin kanssa nostaa asiakasmäärää 10 000:lla. Tämän vuoden tavoitteena on rikkoa 80 000 asiakkaan raja.

Ahonen sanoo, että vuonna 2020 toteutuneen Aito Säästöpankin ja Huittisten Säästöpankin sulautumisen tavoitteet täyttyvät. Miljardipankin hartiat mahdollistavat muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten investointien rahoittamisen. Maatalous on merkittävä elinkeino Satakunnassa, jossa tällä hetkellä on 2 737 toimivaa maatalous- ja puutarhayritystä. Pirkanmaalla niitä on 3 624.

– Lainakannastamme 75 prosenttia on yksityisasiakkaiden asuntoluottoja ja 25 prosenttia yritys- ja maatalouslainoja.

Vuoden 2021 lopussa Aito Säästöpankin tase oli 1,14miljardia euroa. Vajaan 12 miljoonan euron liikevoitollansa pankki kehittää toimintaansa. Suurimman kakun nielaisee peruspankkiuudistus.

Ahosen erinomaiseksi luonnehtimaan tuloskuntoon vaikuttivat muun muassa korkokatteen kasvaminen (10,6 prosenttia) ja palkkiotuottojen suuri määrä (kasvua 30 prosenttia).

– Onnistunut myyntityö näkyy palkkiotuottojen merkittävänä kasvuna. Tämä on raa’an työn tulosta. Oma osansa on meillä hallinnoitavina olevien varojen suotuisilla arvonmuutoksilla.

Vahva taloudellinen asema konkretisoituu 22,52 prosentin vakavaraisuussuhteena. Ahonen korostaa, että pankin palvelujen kehittäminen ja asiakasliiketoiminnan kasvattaminen edellyttävät vahvoja pääomia.

Ahonen kuvaa luottosalkun laatua hyväksi. Hän teroittaa, ettei salkku sisällä riskikeskittymiä.

– Luottotappioiden kasvu oli koronasta huolimatta ennakoitua selvästi pienempää. Viime vuonna kirjattiin 639 000 euroa luottotappioita, mikä on pieni määrä taseeseen verrattuna.

Luottojen kokonaismäärä oli viime vuoden lopussa 1,23 miljardia euroa. Pankin ruokahammas eli asuntolainojen määrä kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia.

Ahosen mukaan etätyössä ja koronan johdosta paikoillaan pysyneillä ihmisillä on ollut selkeästi aikaa ja kiinnostusta paneutua rahasto- ja vakuutussäästämiseen. Toimitusjohtaja pitää rahasto- ja vakuutussäästöjen 20,8 prosentin kasvua merkittävänä harppauksena ylöspäin.

Vastuullisuuden vaade otettava huomioon

Pankkitoimiala myötäilee maailman päätrendejä. Pirkko Ahonen kertoo, että jo tänä vuonna pankki hoitaa muun muassa yritysrahoitusta ottaen huomioon vastuullisuuden periaatteet ja vaateet.

– Arjessa tämä tarkoittaa sitä, että pankissakin yritysrahoitusneuvotteluissa paneudutaan kyseessä olevan investoinnin hiilijalanjälkeen. Keskustelun tulokset dokumentoidaan. Kyseessä on merkittävä muutos, hän luonnehtii.

Ahonen tunnistaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvavan investointitarpeen ja -halun. Hänen valistunut arvionsa on, että yritykset investoivat tänä vuonna kasvavissa määrin niin henkilöstöönsä kuin kone- ja laitekantaansa ja toimitiloihinsa.

Aito Säästöpankki ja viime vuonna 175 miljoonan euron taseeseen yltänyt Ylihärmän Säästöpankki yhdistyvät tänä keväänä. Ahonen uskoo, että miljardipankki on tervetullut yhteistyökumppani niin lakeuksien yrittäjille kuin yksityisasiakkaillekin.

Vuoden 2021 viisi viimeistä kuukautta olivat erittäin vilkkaita Aito Säästöpankin asuntolainakaupassa. Asuntoluottokaupan suurin kysyntä on Tampereella. Ahonen pitää pankkinsa runsaan neljän prosentin asuntoluottokannan kasvua merkittävänä saavutuksena.

– Jos esimerkiksi Tampereella olisi tarjolla, saatavilla sellaisia koteja, kun ihmiset haluavat, asuntolainakauppa olisi käynyt toteutunutta paremmin.

Ahonen sanoo, että nyt inhimillisen kokoiset omakotitalot ja perheille sopivat kerrostalo- ja rivitalot ovat ostajien suosiossa.

– Näiden hyvään menekkiin vaikuttaa varmasti se, että etätyössä olleet vanhemmat arvostavat nykyistä tilavampia ja väljempiä koteja.

Ahonen sanoo, että alkuvuosi on ollut menestyksekästä asuntolainakaupassa.

Maatalouden kaksijakoinen arki näkyy

Kotimaisen maatalousyrittäjien, eri tuotantosuuntien ja perinteisten elinkeinojen arkitodellisuus tunnetaan Aito Säästöpankissa.

Pirkko Ahonen kertoo, että maatalous näyttäytyy monin kasvoin.

– Kun maatalousyritysten koko kasvaa, niiden omistajat perustavat osakeyhtiöitä ja maatalousyhtymiä. Näitä on nykyään varsin paljon.

– Haasteet kohtaavat nimenomaan perinteisiä, pieniä tiloja. Lyhennyslykkäyksiä tehdään.

Ahonen sanoo, että maatilan tulevaisuutta ja elinvoimaisuutta ratkotaan sukupolven vaihdosten yhteydessä. Näissä tilanteissa selvitetään perusteellisesti tuotantosuuntien näkymiä, menestymisedellytyksiä.

Verkkotapaamiset nostattavat suositteluindeksiä

Vuoden 2020 maaliskuussa alkanut korona-aika on kiihdyttänyt niin pankit kuin niiden asiakkaatkin historialliseen digiloikkaan.

Pirkko Ahonen sanoo, että pankkitoiminta ja -asiointi on kotiutunut verkkoon.

– Verkkotapaamistemme NPS eli suositusindeksi on huikean korkea: 83,6. Tämä luku kertoo, että asiakkaat ovat ottaneet verkkoasioinnin omakseen. Perinteiset konttoritapaamiset saavat päälle 80 nousevan suositteluindeksin, mutta se jää alhaisemmaksi kuin verkkotapaamisten palaute.

Ahonen muistuttaa, että säästöpankkitoiminta viettää parhaillaan 200-vuotisjuhlaa. Hänen mukaansa pitkän iän salaisuus on muuntautumiskyky. Säästöpankit ovat uskollisia perustehtävälleen.

Koko säästöpankkiryhmä takoi erittäin hyvän tuloksen. Ydinvakavaraisuus (CET1) asettui 19,5 prosenttiin. Ryhmän likviditeettitilanne on erittäin vahva; yhteenliittymän LCR on 160 prosenttia ja NSFR on 127 prosenttia. Ryhmä koostuu 16 itsenäisestä pankista.

MATTI PULKKINEN

Leave a Comment