Tilinpäätöksen alijäämä kutistumassa alle 300 000 euron – sote-menojen jääminen ennusteen alle tietää hyvää myös lähivuosille

Oriveden viime vuoden tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken, mutta jo alustavat ennakkotiedot lupaavat hyvää.

Arvioitua pienemmän sote-palvelujen tilauksen ylityksen – toteutunut 1,6 miljoonaa euroa, ennuste 2,6 miljoonaa euroa – sekä joulukuun 500 000 euroa ennakoitua suurempien verotulomaksatusten ansiosta vuoden 2021 ennakoitu tilinpäätös osoittaa alijäämää enää alle 300 000 euroa, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi tulos.

– Loppuvuosi paransi tilannetta verotulojen ansiosta. Samoin kun hyvinvointialue tulee, olisi hyvä, että sote-alueen menojen kasvu olisi maltillista. Se kun vaikuttaa tuleviin yleisiin valtionosuuksiin, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto sanoo.

Alijäämää ennustettiin tulevan jopa lähemmäs 3 miljoonaa euroa

Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio osoitti alijäämää noin 1,1 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana valtuusto myönsi toimintakuluihin 2,3 miljoonan euron ja poistoihin 0,4 miljoonan euron ylitysoikeudet. Lisäksi valtuusto myönsi verotuloihin 1,0 milj. euron ylitysoikeuden. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä olisi ollut jopa 2,8 miljoonaa euroa.

Koronapandemian vuoksi kuntien toimintoja on jouduttu määräajoin sulkemaan tai rajoittamaan, jolloin toiminnan tuotot ovat jääneet alle talousarvion. Toimintakuluihinkin korona on vaikuttanut, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erilaisten tarvikkeiden kuluihin.

Alustavan tilinpäätösennusten mukaan vuoteen 2020 verrattuna tuloslaskelman toimintatuotot kasvoivat 0,28 miljoonalla eurolla ja toimintakulut lisääntyivät 1,9 miljoonaa euroa, jolloin toimintakate kasvoi 1,61 miljoonaa euroa.

Edellisvuoteen verrattuna merkittävimmät poikkeamat olivat palvelujen ostoissa, lähinnä sote-palveluissa, 1,3 miljoonaa euroa sekä tarvikkeissa ja tavaroissa 0,3 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaukset ylittyivät talousarviosta noin 1,6 miljoonalla eurolla.

Yhteisöveroissa komea prosentuaalinen kasvu

Verotuloja Orivedelle kertyi vuonna 2021 yhteensä 36,5 miljoonaa euroa, joka oli 3,3 prosenttia – rahassa 1,16 miljoonaa euroa – edellisvuotta enemmän. Kunnan tuloverot lisääntyivät edellisvuodesta 100 000 eurolla. Yhteisöverot lisääntyivät edellisvuodesta 41,6 prosenttia, joka tekee 0,87 miljoonaa euroa, ja kiinteistöverot 6,9 prosenttia, euroissa 0,19 miljoonaa.

Vuonna 2021 valtionosuuksia kertyi 25,2 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edellisvuoteen verrattuna pari miljoonaa eli 7,5 prosenttia. Valtionosuuksien merkittävä vähennys johtuu lähinnä koronapandemian vuoksi vuonna 2020 kunnille maksetuista tuista.

Vuonna 2021 Orivesi ei ottanut uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 3,9 miljoonalla eurolla.

Mikäli vuoden 2021 tilinpäätös toteutuu edellä kuvatun mukaisesti, on kaupungin taseessa tilikausien ylijäämiä noin 6,0 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu, ja koko kaupunkikonsernin tilinpäätös tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 29. maaliskuuta kokoukseen.

Leave a Comment