Esittelyssä orivesiläinen aluevaaliehdokas: Mari Lind, VAS

Mari Lind on orivesiläinen aluevaaliehdokas.

Ehdokas: Mari Lind

Koulutus: toisen asteen koulutus

Ammatti: varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Ikä: 51

Luottamustoimet: kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen, Oriveden seudun Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, Oriveden kaupungin Tehy:n pääluottamusmies ja varatyösuojeluvaltuutettu, Tehyn Tampereen kaupungin ammattiosasto 365 ry:n hallituksen varajäsen, Suomen Lastenhoitoalan Liiton hallituksen jäsen, Pohjois-Hämeen Lastenhoitoalan yhdistys ry:n puheenjohtaja, Kevan valtuuston varavaltuutettu, Pohjois-Hämeen Osuuspankin edustajiston jäsen

Miksi olet ehdolla?

– Tahtotila olla vaikuttamassa meitä kaikkia yhteisesti koskevissa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kehittämistä koskevissa asioissa ja osallistua päätöksentekoon, koska olen muiden luottamustoimieni kautta nähnyt ja kokenut että asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Tahdon myös olla mukana luomassa tasa-arvoiset palvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille.

Kenen asiaa ajat, jos tulet valituksi?

– Haluan edustaa pirkanmaalaisia tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus edellä, jotta kaikki tulisivat hyötymään oikein tehdyistä päätöksistä.

Mikä on Oriveden näkökulmasta suurin huoli muutokseen liittyen?

– Suurimpana huolenaiheena näen sote-puolen palvelujen mahdollisten uudelleenjärjestelyjen mukanaan tuomat haasteet sekä pienten paikkakuntien tarpeiden ja toiveiden kuulluksi tulemisen.

Mikä on aluevaltuutetun tärkein ominaisuus tai piirre?

– Kokonaisuuden hahmottaminen ja asioihin perehtyminen, eri osapuolten näkemyksiä tulee kuulla ja esille nouseviin asioihin on reagoitava.

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen vuosittainen kustannusarvio on tässä vaiheessa noin kaksi miljardia euroa. Minkä palvelun tai osa-alueen rahoitukseen haluaisit aluevaltuutettuna kiinnittää eniten huomiota?

– Sote-henkilöstön työoloihin ja palkkaukseen, nämä ovat asioita, joilla ennakoidaan työntekijöiden riittävyys myös tulevaisuudessa ja sitä kautta meille turvataan laadukkaat ja toimivat palvelut.

Miksi kuntalaisten on etenkin näissä vaaleissa tärkeää käyttää äänioikeuttaan?

– Kaikissa vaaleissa on tärkeää käyttää äänioikeutta jo demokratian toteutumisen kannalta. Päätöksenteko saattaa vinoutua vähäisen vaaliosallistumisen myötä ja äänestämättä jättäneiden näkemykset saattavat jäädä huomioimatta. On tärkeää, että saamme ”oman” paikkakunnan edustuksen aluevaltuustoon, vaikkakin aluevaltuutetut edustavat koko Pirkanmaan hyvinvointialuetta.

Oriveden Sanomat esittelee sivuillaan Oriveden ja Juupajoen aluevaaliehdokkaat. Ehdokkaille on lähetetty 9. tammikuuta sähköpostitse kysymykset, joihin he ovat saaneet vastata. Esittelyjä julkaistaan Oriveden Sanomien aluevaalisivustolla ja printtilehdessä sitä mukaa, kun vastauksia ehdokkailta saadaan.

Leave a Comment