Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarviossa huimia lukuja – henkilöstökuluihin on varattu lähes 8 miljoonaa, nettisivuihin puoli miljoonaa euroa

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvioon vuodelle 2022 on merkitty menoja yhteensä yli 11,3 miljoonaa euroa. Vielä tällä hetkellä talousarvio on yli 7,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäresurssia odotetaan valtion lisätalousarviosta.

Talousarvion alijäämä johtuu valtion rahoituksen ajoittumisesta. Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluun on tälle vuodelle osoitettu aiemmin 3,8 miljoonaa euroa. Rahoituksen pääosa pitäisi kuitenkin osoittaa hyvinvointialueille valtion tämän vuoden lisätalousarviossa. Lisärahan määrästä ei kuitenkaan ole varmuutta.

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen pöytäkirjassa todetaan, että vuosi 2022 on kaksijakoinen.

– Toisaalta muutosorganisaatio jatkaa järjestämisvastuun haltuunoton valmistelua, mutta samalla hyvinvointialueen varsinainen toiminta aluevaltuustoineen ja viranhaltijoineen käynnistyy. Siirtymävaihe on huomioitava vuoden 2022 talousarviossa ja väliaikaisesti se aiheuttaa muutoskustannusten kasvua.

Talousarviossa nykyisen valmisteluhenkilökunnan palkkoihin on osoitettu reilut 3,35 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan henkilöstökuluihin arvioidaan tänä vuonna menevän yli 7,8 miljoonaa euroa. Tästä uuden aluejohtajan palkkaan on varattu kahdeksalle kuukaudelle noin 200 000 euroa.

Aluejohtajan lisäksi tämän vuoden uusina rekrytointeina talousarviossa mainitaan muun muassa pelastustoimen johtaja, 15 henkilöstä koostuva muu hyvinvointialueen johto, strategiasuunnittelija, asiakaskokemuksen valmistelija sekä demokratiasta ja osallistumisesta vastaava henkilö. Suurimmalle osalle uusista rekrytoinneista on tehty talousarvioon 10 kuukauden palkkavaraus.

Kokouksiin kuluu yli 1,5 miljoonaa euroa

Kokouksista johtuviin kuluihin on varattu reilu 1,5 miljoonaa euroa.

Aluevaltuuston koko on 79 henkilöä. Valtuuston 10 kokoukselle on laskettu 600 000 euroa, aluehallituksen 20 kokoukselle 150 000 euroa ja muille kokouksille 200 000 euroa.

Kokouskuluihin, kuten tiloihin, tarjoiluihin ja striimauksiin on osoitettu 100 000 euroa. Valtuustoryhmille on varattu toiminta-avustusta 474 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että jokaista valtuutettua kohden toiminta-avustus on 6 000 euroa.

Hyvinvointialueen ulkoisille nettisivuille on budjetoitu puoli miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen brändityöhön on määrä käyttää 50 000 euroa sekä ilmoituksiin ja materiaaleihin 80 000 euroa.

Ison summan talousarviosta lohkaisee valmisteluhenkilökunnan ICT-kulut, joihin arvioidaan menevän 300 000 euroa. Vielä enemmän menee ostettaviin asiantuntijapalveluihin, kuten henkilöstön muutosvalmennukseen. Tähän on varattu 400 000 euroa. Tilavuokriin on budjetoitu 300 000 euroa.

– Talousarvio on laadittu siten, että se kattaa tässä vaiheessa tunnistetut pakolliset ja välttämättömät toimintakulut ja tekemiset. Kun sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset toimeenpanon yleisrahoituksesta ja erikseen ICT-rahoituksesta, tuodaan lopullinen korjattu vuoden 2022 talousarvio väliaikaisen valmistelutoimielimen päätettäväksi. Mitään uusia hankintoja tai lisärekrytointeja ei toteuteta ennen kuin rahoituspäätökset ovat tiedossa, valmistelutoimielimen kokouksen pöytäkirjassa todetaan.

Uusi johtaja valitaan huhtikuussa

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja on tarkoitus valita huhtikuussa aluevaltuuston kokouksessa.

Johtajan tehtävänä on luotsata Suomen suurimman hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja toimintaa. Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetti on lähes kaksi miljardia euroa ja hyvinvointialue työllistää noin 18 000 henkilöä.

Hakuilmoitus johtajan tehtävään julkaistaan heti aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen jälkeen. Maaliskuun 8. päivä pidettävässä ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa valitaan vt. hyvinvointialuejohtaja, joka toimii aluevaltuuston ja aluehallituksen esittelijänä, kunnes varsinainen johtaja aloittaa tehtävässään. Hyvinvointialuejohtajan viran täytössä ei voida käyttää suostumusmenettelyä.

Juttua on muokattu 6.1.2021 klo 9.30: Jutun otsikkoa on tarkennettu, että kyse on hyvinvointialueen talousarviosta eikä hyvinvointialueen valmistelun talousarviosta. Juttua on myös täydennetty kahdella kokouspöytäkirjanostolla.

Leave a Comment