Juupajoella on keskimääräistä enemmän yksinhuoltajaperheitä – lasten ylipaino ja suun terveys huolestuttavat, mutta ilon aiheitakin on

Lasten määrä Juupajoella vähenee, mutta ei niin nopeasti kuin muualla Ylä-Pirkanmaalla. Lapsiperheitä on hiukan vähemmän kuin viisi vuotta sitten, mutta ne eivät ole vähentyneet radikaalisti.

Muun muassa tämä selviää kunnanvaltuuston kokouksessaan hyväksymästä Juupajoen hyvinvointikertomuksesta vuosilta 2017–2020.

Lue myös: Juupajoen kunnanvaltuusto nuiji ensi vuoden talousarvion usean varavaltuutetun voimin – kokouksessa päästiin myös äänestämään

Yksinhuoltajaperheiden määrä on hiukan laskenut tarkastelujaksolla, mutta on edelleen suurempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Yksinhuoltajaperheiden määrä oli vuoden 2020 lopussa Juupajoella 25,7 prosenttia.

Myös ahtaasti asuvien lapsiperheiden osuus on hyvinvointikertomuksen mukaan melko suuri ja suurentunut kertomuskauden aikana.

– Yli kolmannes lapsiperheistä asuu ahtaasti, kertomuksessa todetaan.

Lapsiperheiden taloudellinen tilanne on keskimäärin hyvä.

Huolestuttavaa hyvinvointikertomuksen mukaan sen sijaan on ylipainoisten lasten suuri osuus niin alle kouluikäisissä kuin vanhemmissakin ikäryhmissä.

– Ylipaino oli pojilla kaikissa ikäryhmissä yleisempää kuin tytöillä. Alle kouluikäisistä pojista 32 prosenttia ja tytöistä 27 prosenttia oli ylipainoisia. Yläkouluikäisistä pojista ylipainoisia oli 37 prosenttia ja tytöistä 21 prosenttia.

Kaikissa ikäryhmissä luvut ovat valtakunnan keskiarvoa suurempia.

– Myös lasten suun terveys on selkeästi huonontunut kertomuskaudella, hyvinvointikertomuksessa todetaan.

Yläkoululaisilla ahdistuneisuutta

Kouluterveyskyselyitä tehdään joka toinen vuosi. Niiden perusteella kerätään tietoa 4.–5.-luokkalaisista ja 8.–9.-luokkalaisista.

– Korona näytti selkeästi vaikuttavan siihen, että meidän yläkoululaisemme ovat kokeneet olevansa ahdistuneempia ja voivansa keskimääräistä huonommin verrattuna esimerkiksi koko maan lukuihin, esittelijänä toiminut hyvinvointijohtaja Anne Tuovila kertoi valtuutetuille.

– Juupajoen vastauksista käy myös ilmi, että terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien osuus erityisesti yläkouluikäisten keskuudessa on korkeampi kuin alueellisesti tai koko maassa.

Ilahduttavana asiana hyvinvointikertomukseen on nostettu se, että koulunkäynnistä kertoi pitävänsä yli 80 prosenttia 4.–5.-luokkien oppilaista. Yläkoululaisilla vastaava luku tosin oli vain noin 40 prosenttia.

Kiusatuksi tulleiden oppilaiden määrä on alhainen. Kuitenkin taas laskeva trendi on ollut havaittavissa keskusteluyhteydessä omiin vanhempiin. 4–5.-luokkien oppilaista 55 prosenttia kokee keskusteluyhteyden hyväksi, kun se vielä vuonna 2019 oli 73 prosentin mielestä hyvä. Yläkouluikäisistä 36 prosenttia kokee keskusteluyhteyden vanhempien kanssa olevan hyvä.

Raittiiksi itsensä luokittelevien yläkoululaisten määrä on kasvanut kahden vuoden takaiseen. Samoin tupakoinnin salliva suhtautuminen on enemmän kuin puolittunut kahdessa vuodessa.

– Tässä mielessä olemme tehneet oikeansuuntaisia asioita, Anne Tuovila sanoi.

Lue myös: Iltasadut lukeneen ja läksyissä auttaneen superäidinkin lapsi voi sairastua päihderiippuvuuteen – ”Jokainen narkomaani, joka konttaa ja kulkee tuolla kadulla, on jonkun lapsi”

Ilon aiheena kertomuksessa nähdään myös nuorten liikunta-aktiivisuuden kasvu kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Lääkärikäyntien ja toimeentulotukea saavien määrä vähentynyt

Aikuisten kohdalla toimeentulotukea saavien määrä on laskenut. Luku on alhainen verrattuna Pirkanmaan ja koko maan lukuihin ja verrattuna neljän vuoden takaisiin lukuihin.

Aikuisten lääkärikäynnit ovat vähentyneet, mutta sairaanhoitajan käynnit lisääntyneet. Tämä johtuu tehostuneesta palvelutarpeen arvioinnista ja asiakkaiden ohjautumisesta sairaanhoitajan asiakkaaksi.

Päihdehuollon osalta vuodeosastolla hoidettujen määrä on kääntynyt laskuun, mutta avopalveluissa on hiukan kasvua. Valtakunnan keskiarvoon verrattuna Juupajoella on päihdehuollon palveluissa keskimääräisesti asiakkaita.

Vähän kaatumis- ja putoamistapaturmia

Ikäihmisten määrä Juupajoella kasvaa, mutta melko maltillisesti, hyvinvointikertomuksessa todetaan.

– Ilahduttavaa on, että meillä on tosi vähän kaatumis- ja putoamistapaturmia ja niistä aiheutuneita sairaalajaksoja, Tuovila mainitsi.

Kotihoidon asiakaskäynnit ovat hyvinvointikertomuksen mukaan kasvaneet.

– Kotihoidon palveluita on pyritty tehostamaan ja kohdentamaan oikein.

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien määrä on Juupajoella kasvanut. Määrä on korkeampi seutukunnan muihin kuntiin verrattuna.

Tavoitteena poikkeusajoista toipuminen

Tulevaisuuden haasteita ovat erityisesti ikäihmisten yksinäisyys sekä lasten ja nuorten hyvinvointi, niin psyykkinen kuin fyysinen.

– Toipuminen poikkeusajoista on se tärkein tavoite tulevaisuudessa, Tuovila kiteytti.

– Nyt tuorein kertomus osoittaa, että tavoitteita on onnistuttu saavuttamaan melko hyvin ja panostus hyvinvointityöhön on kannattanut. Asukasluvun kasvua ei enää nähdä päätavoitteena, vaan laskevaan asukaslukuun pitää suhteutua niin, että sopeutetaan palveluita. Toki tavoitellaan uusia asukkaita ja syntyviä lapsia, hän päätti.

Työt vuosille 2021–2024 laaditun hyvinvointisuunnitelman pohjalta on aloitettu tämän vuoden alussa.

Hyvinvointisuunnitelma on osa kuntastrategiaa ja sen painopistealueet ovat fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen elintavoilla, osallisuus ja vaikuttaminen, turvallinen elinympäristö sekä palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen.

Hyvinvointityöryhmään Juupajoella kuuluvat hyvinvointijohtajan lisäksi kunnanjohtaja, tekninen johtaja, perusopetuksen rehtori, vapaa-aikakoordinaattori, kirjastonjohtaja, päiväkodinjohtaja, ruokapalveluiden esimies sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajan kaksi edustajaa. Myös kuntalaisia osallistetaan.

Keskustan Johanna Kallenautio kiitti raportista ja sen valmistelusta. Hän myös kehotti ideoimaan uutta vauvarahahanketta lakkautettavan Tenavatonnin tilalle. – Kun Tenavatonnin lakkauttamisesta aikanaan keskusteltiin, heitettiin ilmoille ajatus, josko keksittäisiin joku muu vastaava vauvarahahanke. Vielä sitä ei ole syntynyt, mutta ideoita otetaan vastaan. Kuva: Heli Rahkonen

Leave a Comment