ALUEVAALIT PIRKANMAALLA: Vihreät haluaa 10 paikkaa ja aluevaaliohjelma kannattaa maakuntaveroa

Tamperelainen Iiris Suomelasanoo, että palveluiden vasteajat on säilytettävä myös haja-asutusalueilla. Hän muistuttaa, että vahvat peruspalvelut ovat hyvinvointivaltion perusta. (Kuva: Iris Flinkkilä)
Tamperelainen Iiris Suomela sanoo, että palveluiden vasteajat on säilytettävä myös haja-asutusalueilla. Hän muistuttaa, että vahvat peruspalvelut ovat hyvinvointivaltion perusta. (Kuva: Iris Flinkkilä)

Pirkanmaan Vihreät tähtää noin 13 prosentin kannatukseen ensi tammikuussa pidettävissä aluevaaleissa. Tavoite on tuntuvasti korkeampi kuin puolueen keräämä kannatus kesäkuisissa kuntavaaleissa.  Puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela pitää tärkeänä, että Pirkanmaalla otetaan mielenterveyskriisi vakavasti. Lisäksi on kavennettava niin alueellisesti kuin eri ihmisryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.

Puheenjohtajan sijainen, kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Iiris Suomela korostaa, että Vihreät haluaa Pirkanmaalla voiton kaikkien aikojen ensimmäisissä aluevaaleissa, jotka pidetään tammikuussa.

– Lähdemme tekemään vaalivoittoa verrattuna kevään kuntavaaleihin.

Suomelan mukaan tavoite on vähintään kymmenen paikkaa 79-paikkaisesta Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustosta. Vihreät pyrkii noin 13 prosentin kannatukseen.

– Jokaisella äänellä on parantava vaikutus. Äänen käyttäminen näissä vaaleissa ratkaisee, saammeko me kavennettua hyvinvointi- ja terveyseroja, ja saavatko ihmiset ennaltaehkäiseviä palveluja. Näissä vaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua, Suomela herättelee.

– Kokoamme mahdollisimman laajan listan, jotta ihan jokaiselle vihreitä arvoja kannattavalle löytyisi juuri se oma ehdokkaansa. Rakennamme listaa, jolta löytyy paljon esimerkiksi eri-ikäisiä, erilaisista taustoista ja erilaisia ammatteja edustavia ihmisiä.

Pirkanmaan Vihreiden aluevaaliohjelma on nimeltään Pirkanmaan hyvinvointialue – oikeaan aikaan osaavaan, turvalliseen ja inhimilliseen palveluun. Siinä otetaan kantaa muun muassa eriarvoisuuden vähentämiseen, ennaltaehkäisyyn, vahvoihin peruspalveluihin, henkilöstön hyvinvointiin, maakuntaveroon, kestävään Pirkanmaahan ja turvalliseen Pirkanmaahan.

– Maakuntavero kannustaa kehittämään palveluja ja lisää maakunnan omaa vaikutusmahdollisuutta, aluevaaliohjelma linjaa.

– Palveluiden vasteajat tulee säilyttää myös haja-asutusalueilla, aluevaaliohjelma vaatii.

Laajat ja laadukkaat palvelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on 526 600 asukkaallaan maamme suurin hyvinvointialue. Hyvinvointialueita on 21.

– Kun asukaspohjaa on paljon, se mahdollistaa myös laajat ja laadukkaat palvelut, Iiris Suomela sanoo.

– Pirkanmaa onkin siitä onnellisessa tilanteessa, että meidän ei tarvitse pohtia, onko meillä riittävästi asukkaita hyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, Suomela tarkentaa.

– Näissä vaaleissa on tärkeää, että Pirkanmaalla otetaan mielenterveyskriisi vakavasti, ja kavennetaan terveys- ja hyvinvointieroja niin alueellisesti kuin eri ihmisryhmien välillä, Suomela konkretisoi tavoitteita.

Pirkanmaalla on jo ehditty taittaa kovasti peistä tulevan hyvinvointialueen organisaatiosta. Erityisen kuuma peruna on, otetaanko täällä käyttöön valiokunta- vai lautakuntamalli.

Suomelan mukaan Vihreillä ei ole vielä lopullista kantaa hallinnollisten elinten malliin.

– Valmistelussa on ollut useampi malli. Niiden valmistelu on vielä sen verran kesken, ettei vielä voi sanoa, mitä kaikkia hyötyjä ja haittoja eri malleissa olisi, Suomela perustelee.

– Hyvinvointialuejohtajan valinnassa pidämme tärkeänä valittavan henkilön laaja-alaisuutta ja sitä, että kandidaatilla on osaamista myös muualta kuin sote-puolelta. Johtajaa valittaessa johtamiskokemus sekä kommunikaatio- ja neuvottelutaidot ovat myös avainkysymyksiä, Suomela listaa.

Yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta

Iiris Suomela tähdentää, että koko sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen tärkein lähtökohta on turvata yhdenvertaiset palvelut ihmisille asuinpaikasta riippumatta.

– Nyt meillä on esimerkiksi sote-palveluiden osalta noin 190 erilaista järjestäjää, joista osalla on mahdollisuus järjestää palvelut hyvin ja osalla taas on enemmän haasteita niiden kanssa. Kun järjestämiseen saadaan laajemmat hartiat 21 hyvinvointialueen myötä, on myös palveluiden hyvä ja tasainen laatu helpompi varmistaa, Suomela miettii.

– Uudistus parantaa erityisesti heikommassa asemassa olevien palveluja. Muutoksesta on apua muiden muassa pienituloiselle lapsiperheelle, mielenterveysongelmista kärsivälle työttömälle ja pitkään sairastaneelle eläkeläiselle, Suomela listaa.

Suomela tähdentää, että Vihreillä on kolme keskeistä vaatimusta hyvinvointialueille.

– Ensinnäkin ihmisten tulee saada oikea apu oikeaan aikaan, eli painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisevään työhön ja varmistaa siihen riittävät resurssit.

– Mielenterveyspalveluja on parannettava, ja on varmistettava, että niiden pariin pääsy on helppoa. Haluamme toteuttaa terapiatakuun kaikilla hyvinvointialueilla.

– Kolmantena haluan nostaa esille yhdenvertaisen terveydenhuollon edistämisen ihan kaikille – riippumatta siis siitä, mikä on ihmisen tausta, tulotaso tai postinumeroalue.

Julkisia peruspalveluja vahvistetaan

Pirkanmaahan kuuluu 23 kuntaa. Maakuntalaisia eli hyvinvointialuelaisia kiinnostaa eritoten tuleva palvelukartta.

Iiris Suomela korostaa, että Vihreiden tavoitteena on nimenomaan vahvistaa julkisia peruspalveluja, jotta kukaan eikä mikään alue jää palveluiden ulkopuolelle.

– Palveluihin on päästävä oikea-aikaisesti, ja tarjottavan palvelun on oltava oikea. Myös uusia tapoja ja innovaatioita on syytä kehittää. Esimerkiksi liikkuvat sairaanhoitajat ja lääkärit mahdollistavat sen, että haja-asutusalueiden ikäihmisille palvelut ovat saavutettavissa, ilman että ikäihmisiä kuljetetaan palveluiden pariin, Suomela poimii esimerkin.

Sote-uudistuksella on pitkä ja värikäs historia. Nyt kun yhteiskunnallisesti suuri uudistus toteutuu, Vihreät on maan hallituksessa toteuttamassa reformia.

– Tutkijat ja asiantuntijat ovat puhuneet vuosia uudistuksen tarpeellisuudesta, ja sote-uudistusta onkin yritetty tehdä lähes 15 vuotta. Vihdoin tämä hallitus on saanut työn maaliin, ja nyt näissä vaaleissa päätetään siitä, mihin suuntaan uudistusta lähdetään aluevaltuustoissa viemään. Nyt ei ole leikkauslistojen aika, vaan nyt on varmistettava hyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus ja laatu, Suomela teroittaa.

Suomela muistuttaa, ettei nykyisin hoitoon pääse tarpeeksi nopeasti, ja yhteyden saaminen lääkäriinkin on monen mutkan takana.

– Hyvinvointi- ja terveyspalveluja on tarjottava oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Hyvinvointialueilla voimme myös varmistaa, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin panostetaan ja terapiatakuu otetaan käyttöön. Palvelut on tärkeää järjestää myös yhdenvertaisesti niin, että jokainen saa apua taustasta tai postinumeroalueesta riippumatta, Suomela sanoo.

MATTI PULKKINEN

Leave a Comment